Specifikationstabell för FHA-A / RZAG-MV1

FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7V1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7V1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7V1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7V1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7V1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7V1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG71M7V1B FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZAG100M7V1B FHA71AVEB / RZAG71M7V1B
Kylkapacitet Nom. kW 9.50 (1) 9.50 (1) 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 6.80 (1)
Rumskyla SEER   10.2 10.5 7.58 7.80 9.04 8.62 6.55 9.44 7.11
  Årlig energiförbrukning kWh/a 327 316 314 305 368 386 363 352 335
  Kapacitet Pdesign kW 9.50 9.50 6.80 6.80 9.50 9.50 6.80 9.50 6.80
  Energieffektivitetsklass   A+++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A++ A+++ A++
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW 7.80 7.80 4.70 4.70 7.80 7.80 4.70 7.80 4.70
  SCOP/A   4.84 4.85 4.33 4.43 4.73 4.54 4.32 4.63 4.32
  Energieffektivitetsklass   A++ A++ A+ A+ A++ A+ A+ A++ A+
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,256 2,252 1,520 1,485 2,309 2,405 1,523 2,359 1,523
Värmekapacitet Nom. kW 10.8 (2) 10.8 (2) 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 7.50 (2)
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W]
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.