Specifikationstabell för LREQ-BY1R

LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Driftsområde Operation range-=-Evaporator Operation range-=-Evaporator-=-Cooling Operation range-=-Evaporator-=-Cooling-=-Min.-=-°CDB °CTT -45 (1) -45 (1)
      Operation range-=-Evaporator-=-Cooling-=-Max.-=-°CDB °CTT 10 10
  Operation range-=-Ambient temperature Operation range-=-Ambient temperature-=-Max.-=-°C °C 43 43
    Operation range-=-Ambient temperature-=-Min.-=-°C °C -20 (2) -20 (2)
Vikt Enhet kg 331 337
Köldmedium Mängd TCO2Eq 24.0 24.0
  GWP   2,087.5 2,087.5
  Mängd kg 11.5 11.5
  Typ   R-410A R-410A
Fläktmotor Utgång W 350 750
Värmeväxlare Typ   Spole med korsande flänsar Spole med korsande flänsar
Mått Enhet Bredd mm 1,240 1,240
    Djup mm 765 765
    Höjd mm 1,680 1,680
Fläktmotor 2 Utgång W 350 750
Hölje Färg   Elfenbensvit (Munsell-kod: 5Y7.5/1) Elfenbensvit (Munsell-kod: 5Y7.5/1)
Fläkt Typ   Propellerfläkt Propellerfläkt
  Luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min 230 240
  Antal   2 2
Power supply Fas   3~ 3~
  Frequency Hz 50 50
  Spänning V 380-415 380-415
Ström Nominell belastningsström - 50Hz Kompressor 3 Kyla A 8.2 8.4
Anm: (1) - När den önskade förångningstemperaturen är -20 °C eller lägre kan köldmedieolja tillsättas. Om köldmedieolja är tillsatt kan den önskade förångningstemperaturen inte ändras till -20 °C eller högre. (1) - När den önskade förångningstemperaturen är -20 °C eller lägre kan köldmedieolja tillsättas. Om köldmedieolja är tillsatt kan den önskade förångningstemperaturen inte ändras till -20 °C eller högre.
  (2) - Om användningsmiljön har en utomhustemperatur som är lägre än -10 °C, krävs en montering av vindskydd eller snöskydd. Se servicemanualen för mer information. (2) - Om användningsmiljön har en utomhustemperatur som är lägre än -10 °C, krävs en montering av vindskydd eller snöskydd. Se servicemanualen för mer information.
  (3) - Driftsförhållanden för utomhusenhet: förångningstemperatur = -10 °C, utomhustemperatur +32 °C, insug SH 10K (3) - Driftsförhållanden för utomhusenhet: förångningstemperatur = -10 °C, utomhustemperatur +32 °C, insug SH 10K
  (4) - Skall grenrörssats (EKHRQZM) användas för att dela ett sugrör mellan utomhusenheterna. (4) - Skall grenrörssats (EKHRQZM) användas för att dela ett sugrör mellan utomhusenheterna.
  (5) - Skall köldmedieolja användas på DAIKIN-delar. (1 liter flaska: art.nr, 5004333) (5) - Skall köldmedieolja användas på DAIKIN-delar. (1 liter flaska: art.nr, 5004333)
  (6) - Övriga begränsningar gäller driftsförhållande (3D085617). (6) - Övriga begränsningar gäller driftsförhållande (3D085617).
  (7) - baseras RLA på följande förhållanden: utomhustemperatur: 32°C; Insug SH 10K; Förångningstemperatur -10 °C. (7) - baseras RLA på följande förhållanden: utomhustemperatur: 32°C; Insug SH 10K; Förångningstemperatur -10 °C.
  (8) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats. (8) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats.
  (9) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn (9) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn
  (10) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. (10) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.
  (11) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (11) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.
  (12) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från det högre värdet på MCA eller TOCA (12) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från det högre värdet på MCA eller TOCA
  (13) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen). (13) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen).
  (14) - Kompressor 2 och 3 (14) - Kompressor 2 och 3
  (15) - Innehåller fluorerande växthusgas (15) - Innehåller fluorerande växthusgas