Specifikationstabell för MC55W

MC55WVM
Ljudtrycksnivå Luftrening Turbo dBA 53
    Medium dBA 39
    Låg dBA 29
    Tyst dBA 19
Standardtillbehör Fjärrkontroll 1
  Hållare för fjärrkontroll 1
  Elektrostatiskt HEPA-filter 1
  Luktreducerande filter 1
  Bruksanvisning 1
Säkerhetskomponenter Punkt 01   Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open)
Mått Enhet Bredd mm 270
    Djup mm 270
    Höjd mm 500
Hölje Färg   Vit
Tillämplig rumsstorlek 41 (1), 82 (2)
Dammuppsamlingsmetod Elektrostatiskt HEPA-filter
Luktreduceringsmetod Flash streamer + luktavlägsnande katalysator
Vikt Enhet kg 6.8
Typ Luftrenare
Fläkt Luftflödeshastighet Luftrening Turbo m³/h 330
      Tyst m³/h 66
      Låg m³/h 120
      Medium m³/h 192
CADR m³/h 320
Tillämpning Golvmonterad typ
Luftrening Ineffekt Turbo kW 0.037
    Tyst kW 0.008
    L kW 0.010
    M kW 0.015
Belastningsström Luftrening Låg A 0.10
    Turbo A 0.32
    Medium A 0.14
    Tyst A 0.08
Power supply Fas   1~
  Frequency Hz 50/60
  Spänning V 220-240/220-230
Anm: (1) - Den tillämpliga rumsarean är lämplig för att använda enheten med maximal fläkthastighet (HH). Tillämplig rumsarea indikerar den yta på vilken en viss mängd dammpartiklar kan avlägsnas på 30 minuter. (JEM 1467)
  (2) - Omvandlas till NRCC-standarder från testvärden i enlighet med JEM1467.
  (3) - Omvandlas till CADR-standarder från testvärden i enlighet med JEM1467.
  (4) - Ljudnivåerna under drift är genomsnittet av de värden som uppmäts 1 m från framsidan, vänstersidan, högersidan och toppen av enheten. (Detta motsvarar värdet i en ekofri kammare)
  (5) - Elektrostatiskt HEPA-filter är monterad i enheten.
  (6) - Andra funktioner: Aktiv formningsfunktion. Automatisk omstartsfunktion.
Nätsladd m 1.8