VRV 5 värmeåtervinning

VRV 5 - REMA-A

Mästaren i hållbarhet

REMA-A

Produktfördelar

  • Outdoor unit module for VRV 5 heat recovery to create systems from 10 up to 13HP
  • Fri kombination av utomhusenheter för att uppfylla krav på installationsutrymme eller effektivitet

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation

Försäkran om överensstämmelse