VRV 5 värmeåtervinning

VRV 5 - REYA-A

Mästaren i hållbarhet

REYA-A

Produktfördelar

  • Reducerad CO2 ekvivalent tack vare användningen av R-32 köldmedium med lägre GWP och lägre köldmedieladdning
  • Bästa hållbarhet under hela livscykeln, tack vare marknadsledande verklig årstidsrelaterad verkningsgrad
  • Hantera tillämpningar för små rum utan andra åtgärder tack vare Shîrudo-tekniken
  • Speciellt utvecklade inomhusenheter för R-32 vilket säkerställer lågt ljud och maximal effektivitet
  • Perfekt personlig komfort för gäster/boende via samtidig kyla och värme.
  • ”Fri” uppvärmning åstadkoms av att värme överförs från områden som behöver kyla till områden som behöver värme

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation

Kataloger & broschyrer
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Försäkran om överensstämmelse