VRV IV vattenkyld serie

VRV IV W-series - RWEYQ-T

Idealisk för höga fastigheter som använder vatten som värmekälla

RWEYQ-T

Produktfördelar

 • Enhetligt sortiment för standard- och bergvärmeserier förenklar lagret. Bergvärmeserien minskar koldioxidutsläpp genom användningen av geotermisk energi som förnybar energikälla
 • Inget behov av en extern värme- eller kylkälla vid användning i geotermiskt läge
 • Täcker alla värmebehov i en byggnad via en kontaktpunkt: noggrann temperaturstyrning, ventilation, varmvatten, luftbehandlingsenheter och Biddle-luftgardiner
 • Kompakt & lätt konstruktion som kan staplas för att spara maximalt med plats
 • Innefattar VRV IV-standarder & tekniker: Variabel köldmedietemperatur och fullständiga inverterkompressorer
 • Anpassa din VRV för bästa årstidsrelaterade verkningsgrad & komfort med funktionen väderberoende varierbar köldmedietemperatur Ökad årstidsrelaterad verkningsgrad och inga kalldrag längre med höga utblåsningstemperaturer
 • 2-stegs värmeåtervinning: första steg mellan inomhusdelar, andra steg mellan utomhusdelar tack vare lagringen av energi i vattenkretsen
 • Tillgänglig i versionen värmepump och värmeåtervinning
 • Variabel vattenflödeskontroll ökar flexibilitet och kontroll
 • Enkel efterlevnad med F-gasreglering tack vare automatiserad kontroll av inneslutning av köldmedium
 • Möjligheten att styra varje konditionerad zon individuellt håller VRV-systemets löpande utgifter nere på ett absolut minimum.
 • Sprid ut din installationskostnad genom utfasad installation
 • Håll systemet i toppskick via Daikins molntjänst:: Övervakning dygnet runt för maximal effektivitet, förlängd livslängd och omedelbar service tack vare felförutsägelse

Fördelar

 • Inverter

  Inverter

  Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation

Försäkran om överensstämmelse