Specifikationstabell för RWEYQ-T

RWEYQ8T7Y1B (Arkiverade) RWEYQ10T7Y1B (Arkiverade) RWEYQ16T7Y1B (Arkiverade) RWEYQ18T7Y1B (Arkiverade) RWEYQ20T7Y1B (Arkiverade) RWEYQ24T7Y1B (Arkiverade) RWEYQ26T7Y1B (Arkiverade) RWEYQ28T7Y1B (Arkiverade) RWEYQ30T7Y1B (Arkiverade)
System Utomhusdel 1   RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ8T RWEYQ8T RWEYQ10T
  Utomhusdel 2     RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ10T
  Utomhusdel 3           RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ10T RWEYQ10T
Kylkapacitet Nom. kW 22.4 (1), 22.4 (2) 28.0 (1), 27.5 (2) 44.8 (1), 44.8 (2) 50.4 (1), 49.9 (2) 56.0 (1), 55.0 (2) 67.2 (1), 67.2 (2) 72.8 (1), 72.3 (2) 78.4 (1), 77.4 (2) 84.0 (1), 82.5 (2)
Värmekapacitet Nom. kW 25.0 (3), 25.0 (4) 31.5 (3), 31.5 (4) 50.0 (3), 50.0 (4) 56.5 (3), 56.5 (4) 63.0 (3), 63.0 (4) 75.0 (3), 75.0 (4) 81.5 (3), 81.5 (4) 88.0 (3), 88.0 (4) 94.5 (3), 94.5 (4)
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 4.42 (1), 4.45 (2) 6.14 (1), 6.35 (2) 8.8 (1), 8.9 (2) 10.6 (1), 10.8 (2) 12.3 (1), 12.7 (2) 13.3 (1), 13.4 (2) 15.0 (1), 15.3 (2) 16.7 (1), 17.2 (2) 18.4 (1), 19.1 (2)
  Värme Nom. kW 4.21 (3), 4.30 (4) 6.00 (3), 6.20 (4) 8.4 (3), 8.6 (4) 10.2 (3), 10.5 (4) 12.0 (3), 12.4 (4) 12.6 (3), 12.9 (4) 14.4 (3), 14.8 (4) 16.2 (3), 16.7 (4) 18.0 (3), 18.6 (4)
EER 5.07 (1), 5.03 (2) 4.56 (1), 4.33 (2) 5.07 (1), 5.03 (2) 4.77 (1), 4.62 (2) 4.56 (1), 4.33 (2) 5.07 (1), 5.03 (2) 4.86 (1), 4.74 (2) 4.69 (1), 4.51 (2) 4.56 (1), 4.33 (2)
Kapacitetsområde HP 8 10 16 18 20 24 26 28 30
Max. antal inomhusdelar 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5)
Indexanslutning inomhus Min.   100 125 200 225 250 300 325 350 375
  Nom.   200 250 400 450 500 600 650 700 750
  Max.   260 325 520 585 650 780 845 910 975
Mått Enhet Höjd mm 1,000 1,000              
    Bredd mm 780 780              
    Djup mm 550 550              
Vikt Enhet kg 137 137              
Kompressor Compressor-=-Type   Hermetiskt försluten scrollkompressor Hermetiskt försluten scrollkompressor              
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 50 51 53 54 54 55 55 55 56
Köldmedium Type   R-410A R-410A              
  GWP   2,087.5 2,087.5              
  Mängd kg 3.5 4.2              
  Mängd TCO2Eq 7.3 8.8              
Piping connections Vätska Type   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
    YD mm 9.52 9.52 12.7 15.9 15.9 15.9 19.1 19.1 19.1
  Gas Type   Hårdlödd anslutning Hårdlödd anslutning Hårdlödd anslutning Hårdlödd anslutning Hårdlödd anslutning Hårdlödd anslutning Hårdlödd anslutning Hårdlödd anslutning Hårdlödd anslutning
    YD mm 19.10 (9) 22.2 (9) 28.6 (8) 28.6 (8) 28.6 (8) 34.9 (8) 34.9 (8) 34.9 (8) 34.9 (8)
  Kondensvatten Utlopp   PS 1/2B invändig gänga PS 1/2B invändig gänga PS 1/2B invändig gänga PS 1/2B invändig gänga PS 1/2B invändig gänga PS 1/2B invändig gänga PS 1/2B invändig gänga PS 1/2B invändig gänga PS 1/2B invändig gänga
  Total rörledningslängd System Verklig m 300 300 300 300 300 300 300 300 300
  Nivåskillnad UE - IE Utomhusenhet i det högsta läget m 50 50 50 50 50 50 50 50 50
      Inomhusenhet i det högsta läget m 40 40 40 40 40 40 40 40 40
    IU - IU Max. m 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Utsläppsgas YD mm 15.9 (10), 19.10 (11) 19.1 (10), 22.10 (11) 22.2 (9), 28.60 (10) 22.2 (9), 28.60 (10) 22.2 (9), 28.60 (10) 28.6 (9), 34.90 (10) 28.6 (9), 34.90 (10) 28.6 (9), 34.90 (10) 28.6 (9), 34.90 (10)
    Typ   Anslutning för hårdlödning Anslutning för hårdlödning Anslutning för hårdlödning Anslutning för hårdlödning Anslutning för hårdlödning Anslutning för hårdlödning Anslutning för hårdlödning Anslutning för hårdlödning Anslutning för hårdlödning
  Heat insulation   Vätska, suggas samt HP/LP-gas Vätska, suggas samt HP/LP-gas              
  Vatten Inlopp   PT1 1/4B invändig gänga PT1 1/4B invändig gänga              
    Utlopp   PT1 1/4B invändig gänga PT1 1/4B invändig gänga              
COP 5.94 (3), 5.81 (4) 5.25 (3), 5.08 (4) 5.94 (3), 5.81 (4) 5.53 (3), 5.38 (4) 5.25 (3), 5.08 (4) 5.94 (3), 5.81 (4) 5.65 (3), 5.51 (4) 5.43 (3), 5.27 (4) 5.25 (3), 5.08 (4)
Strömförsörjning Name   Y1 Y1              
  Fas   3N~ 3N~              
  Frequency Hz 50 50              
  Spänning V 380-415 380-415              
Anm: (1) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol) (1) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol) (1) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol) (1) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol) (1) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol) (1) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol) (1) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol) (1) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol) (1) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol)
  (2) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (2) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (2) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (2) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (2) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (2) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (2) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (2) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (2) - Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT; 19 °CVT; inloppsvattentemperatur: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol.
  (3) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20°C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol). (3) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20°C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol). (3) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20°C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol). (3) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20°C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol). (3) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20°C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol). (3) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20°C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol). (3) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20°C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol). (3) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20°C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol). (3) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20°C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 100% vatten (ingen glykol).
  (4) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (4) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (4) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (4) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (4) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (4) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (4) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (4) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol. (4) - Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; inloppsvattentemperatur: 20 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m. Märkvärden gäller för 30% glykol.
  (5) - Faktiska antalet anslutningsbara inomhusdelar beror på typ av inomhusdel (VRV inomhus, Hydrobox, RA inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (50% < = CR < = 130%) (5) - Faktiska antalet anslutningsbara inomhusdelar beror på typ av inomhusdel (VRV inomhus, Hydrobox, RA inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (50% < = CR < = 130%) (5) - Faktiska antalet anslutningsbara inomhusdelar beror på typ av inomhusdel (VRV inomhus, Hydrobox, RA inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (50% < = CR < = 130%) (5) - Faktiska antalet anslutningsbara inomhusdelar beror på typ av inomhusdel (VRV inomhus, Hydrobox, RA inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (50% < = CR < = 130%) (5) - Faktiska antalet anslutningsbara inomhusdelar beror på typ av inomhusdel (VRV inomhus, Hydrobox, RA inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (50% < = CR < = 130%) (5) - Faktiska antalet anslutningsbara inomhusdelar beror på typ av inomhusdel (VRV inomhus, Hydrobox, RA inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (50% < = CR < = 130%) (5) - Faktiska antalet anslutningsbara inomhusdelar beror på typ av inomhusdel (VRV inomhus, Hydrobox, RA inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (50% < = CR < = 130%) (5) - Faktiska antalet anslutningsbara inomhusdelar beror på typ av inomhusdel (VRV inomhus, Hydrobox, RA inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (50% < = CR < = 130%) (5) - Faktiska antalet anslutningsbara inomhusdelar beror på typ av inomhusdel (VRV inomhus, Hydrobox, RA inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (50% < = CR < = 130%)
  (6) - Utökning av driftsområdet om Glykol används i kombination med fältinställningar (se installationsmanualen). (6) - Utökning av driftsområdet om Glykol används i kombination med fältinställningar (se installationsmanualen). (6) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. (6) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. (6) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. (6) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. (6) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. (6) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. (6) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.
  (7) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. (7) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. (7) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. (7) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. (7) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. (7) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. (7) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. (7) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. (7) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum.
  (8) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. (8) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. (8) - För värmepump används inte insugsrör (8) - För värmepump används inte insugsrör (8) - För värmepump används inte insugsrör (8) - För värmepump används inte insugsrör (8) - För värmepump används inte insugsrör (8) - För värmepump används inte insugsrör (8) - För värmepump används inte insugsrör
  (10) - För värmeåtervinningssystem (9) - För värmepump används inte insugsrör (9) - För värmeåtervinningssystem (9) - För värmeåtervinningssystem (9) - För värmeåtervinningssystem (9) - För värmeåtervinningssystem (9) - För värmeåtervinningssystem (9) - För värmeåtervinningssystem (9) - För värmeåtervinningssystem
  (11) - För värmepump (10) - För värmeåtervinningssystem (10) - För värmepump (10) - För värmepump (10) - För värmepump (10) - För värmepump (10) - För värmepump (10) - För värmepump (10) - För värmepump
  (12) - Denna del skall ej installeras utomhus, utan inomhus t.ex. i ett maskinrum. (11) - För värmepump (11) - Denna del skall ej installeras utomhus, utan inomhus t.ex. i ett maskinrum. (11) - Denna del skall ej installeras utomhus, utan inomhus t.ex. i ett maskinrum. (11) - Denna del skall ej installeras utomhus, utan inomhus t.ex. i ett maskinrum. (11) - Denna del skall ej installeras utomhus, utan inomhus t.ex. i ett maskinrum. (11) - Denna del skall ej installeras utomhus, utan inomhus t.ex. i ett maskinrum. (11) - Denna del skall ej installeras utomhus, utan inomhus t.ex. i ett maskinrum. (11) - Denna del skall ej installeras utomhus, utan inomhus t.ex. i ett maskinrum.
  (13) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,64 kW/ 8 HP (12) - Denna del skall ej installeras utomhus, utan inomhus t.ex. i ett maskinrum. (12) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,64 kW/ 8 HP (12) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,64 kW/ 8 HP (12) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,64 kW/ 8 HP (12) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,64 kW/ 8 HP (12) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,64 kW/ 8 HP (12) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,64 kW/ 8 HP (12) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,64 kW/ 8 HP
  (14) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,71 kW/ 10 HP (13) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,64 kW/ 8 HP (13) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,71 kW/ 10 HP (13) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,71 kW/ 10 HP (13) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,71 kW/ 10 HP (13) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,71 kW/ 10 HP (13) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,71 kW/ 10 HP (13) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,71 kW/ 10 HP (13) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,71 kW/ 10 HP
  (15) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen (14) - Håller omgivningstemperaturen vid 0-40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,71 kW/ 10 HP (14) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen (14) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen (14) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen (14) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen (14) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen (14) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen (14) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen
  (16) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 30 °C (15) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen (15) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 30 °C (15) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 30 °C (15) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 30 °C (15) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 30 °C (15) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 30 °C (15) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 30 °C (15) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 30 °C
  (17) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström. (16) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 30 °C (16) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström. (16) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström. (16) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström. (16) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström. (16) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström. (16) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström. (16) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström.
  (17) - Innehåller fluorerande växthusgas (17) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström. (17) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström. (17) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström. (17) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström. (17) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström. (17) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström. (17) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström. (17) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström.
  (18) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström. (17) - Innehåller fluorerande växthusgas (18) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen). (18) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen). (18) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen). (18) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen). (18) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen). (18) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen). (18) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen).
  (19) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen). (18) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström. (19) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats. (19) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats. (19) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats. (19) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats. (19) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats. (19) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats. (19) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats.
  (20) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats. (19) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen). (20) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (20) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (20) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (20) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (20) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (20) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (20) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.
  (21) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. (20) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats. (21) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-11, respektive EN/IEC 61000-3-12, kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Zsys ≤ Zmax, respektive Ssc ≥ minimum Ssc. (21) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-11, respektive EN/IEC 61000-3-12, kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Zsys ≤ Zmax, respektive Ssc ≥ minimum Ssc. (21) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-11, respektive EN/IEC 61000-3-12, kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Zsys ≤ Zmax, respektive Ssc ≥ minimum Ssc. (21) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-11, respektive EN/IEC 61000-3-12, kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Zsys ≤ Zmax, respektive Ssc ≥ minimum Ssc. (21) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-11, respektive EN/IEC 61000-3-12, kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Zsys ≤ Zmax, respektive Ssc ≥ minimum Ssc. (21) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-11, respektive EN/IEC 61000-3-12, kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Zsys ≤ Zmax, respektive Ssc ≥ minimum Ssc. (21) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-11, respektive EN/IEC 61000-3-12, kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Zsys ≤ Zmax, respektive Ssc ≥ minimum Ssc.
  (22) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (21) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. (22) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A (22) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A (22) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A (22) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A (22) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A (22) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A (22) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A
  (23) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-11, respektive EN/IEC 61000-3-12, kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Zsys ≤ Zmax, respektive Ssc ≥ minimum Ssc. (22) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (23) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas (23) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas (23) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas (23) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas (23) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas (23) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas (23) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas
  (24) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A (23) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-11, respektive EN/IEC 61000-3-12, kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Zsys ≤ Zmax, respektive Ssc ≥ minimum Ssc. (24) - Ssc: kortsluten spänning (24) - Ssc: kortsluten spänning (24) - Ssc: kortsluten spänning (24) - Ssc: kortsluten spänning (24) - Ssc: kortsluten spänning (24) - Ssc: kortsluten spänning (24) - Ssc: kortsluten spänning
  (25) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas (24) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A (25) - Systemimpedans (25) - Systemimpedans (25) - Systemimpedans (25) - Systemimpedans (25) - Systemimpedans (25) - Systemimpedans (25) - Systemimpedans
  (26) - Ssc: kortsluten spänning (25) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas (26) - Data för multikombination (16-30HP) motsvarar standard multikombination som omnämns för 3D084911 (26) - Data för multikombination (16-30HP) motsvarar standard multikombination som omnämns för 3D084911 (26) - Data för multikombination (16-30HP) motsvarar standard multikombination som omnämns för 3D084911 (26) - Data för multikombination (16-30HP) motsvarar standard multikombination som omnämns för 3D084911 (26) - Data för multikombination (16-30HP) motsvarar standard multikombination som omnämns för 3D084911 (26) - Data för multikombination (16-30HP) motsvarar standard multikombination som omnämns för 3D084911 (26) - Data för multikombination (16-30HP) motsvarar standard multikombination som omnämns för 3D084911
  (27) - Systemimpedans (26) - Ssc: kortsluten spänning (27) - För mer detaljer angående standardtillbehör, se installationsmanualen/bruksanvisningen (27) - För mer detaljer angående standardtillbehör, se installationsmanualen/bruksanvisningen (27) - För mer detaljer angående standardtillbehör, se installationsmanualen/bruksanvisningen (27) - För mer detaljer angående standardtillbehör, se installationsmanualen/bruksanvisningen (27) - För mer detaljer angående standardtillbehör, se installationsmanualen/bruksanvisningen (27) - För mer detaljer angående standardtillbehör, se installationsmanualen/bruksanvisningen (27) - För mer detaljer angående standardtillbehör, se installationsmanualen/bruksanvisningen
  (28) - Data för multikombination (16-30HP) motsvarar standard multikombination som omnämns för 3D084911 (27) - Systemimpedans              
  (29) - För mer detaljer angående standardtillbehör, se installationsmanualen/bruksanvisningen (28) - Data för multikombination (16-30HP) motsvarar standard multikombination som omnämns för 3D084911              
    (29) - För mer detaljer angående standardtillbehör, se installationsmanualen/bruksanvisningen