VRV IV vattenkyld serie

VRV IV W+ series - RWEYQ-T9

Idealisk för höga fastigheter som använder vatten som värmekälla

RWEYQ-T9

Produktfördelar

 • Miljömedveten lösning: Minskade CO2-utsläpp genom användningen av geotermisk energi som förnybar energikälla och lägre nivåer av köldmedium gör den ideal för att överensstämma med EN378
 • Täcker alla värmebehov i en byggnad via en kontaktpunkt: noggrann temperaturstyrning, ventilation, luftbehandlingsenheter, Biddle luftridåer och varmvatten
 • Unik princip för noll värmeavledning eliminerar behovet av ventilation eller kyla i teknikrum, vilket maximerar installationsflexibiliteten
 • Innefattar VRV IV-standarder & tekniker: Variabel köldmedietemperatur, VRV-konfigurator, 7-segments display och fullständiga inverterkompressorer
 • Utvecklad för enkel installation och service: val mellan anslutning upptill eller framtill av rörledning för köldmedium och en roterande kopplingsdosa för enkel åtkomst av servicedelar
 • Stort urval av inomhusenheter: möjlighet att kombinera VRV med snygga inomhusdelar (Daikin Emura, Perfera)
 • Anpassa din VRV för bästa årstidsrelaterade verkningsgrad & komfort med funktionen väderberoende varierbar köldmedietemperatur Ökad årstidsrelaterad verkningsgrad och inga kalldrag längre med höga utblåsningstemperaturer
 • Kompakt & lättviktsdesign som kan staplas för maximal platsbesparing: 42HP kan installeras på en golvyta som är mindre än 0,5 m²
 • 2-stegs värmeåtervinning: första steg mellan inomhusdelar, andra steg mellan utomhusdelar tack vare lagringen av energi i vattenkretsen
 • Enhetlig modell för värmepumps- och värmeåtervinningsversion och geotermisk och standard drift
 • Variabel vattenflödeskontroll ökar flexibilitet och kontroll
 • 2 analoga insignaler för extern styrning av ON-OFF, driftläge, felsignal, ...
 • Enkel efterlevnad med F-gasreglering tack vare automatiserad kontroll av inneslutning av köldmedium
 • Möjligheten att styra varje konditionerad zon individuellt håller VRV-systemets löpande utgifter nere på ett absolut minimum.
 • Sprid ut din installationskostnad genom utfasad installation
 • Håll systemet i toppskick via Daikins molntjänst:: Övervakning dygnet runt för maximal effektivitet, förlängd livslängd och omedelbar service tack vare felförutsägelse

Fördelar

 • Inverter

  Inverter

  Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation