Produktfördelar

  • Garanterad värmekapacitet vid låga omgivningstemperaturer, ner till -25°C
  • Tack vare en unik fritt hängande konvektor på utomhusenheten är defrostcykeln förbättrad vilket resulterar i lägre driftskostnader och ingen uppbyggnad av is

Fördelar

  • Garanterad drift ned till -25°C

    Garanterad drift ned till -25°C

    Daikins enheter är lämpliga för alla klimat, klarar även svåra vinterförhållanden med säkerställd drift ner till -25°C

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation