VRV Classic

VRV Classic - RXYCQ-A

Klassisk VRV-konfiguration

RXYCQ-A

Produktfördelar

  • För standardkyla & uppvärmningsbehov
  • Går att ansluta till alla VRV-inomhusenheter, styrsystem och ventilation
  • Passar alla byggnader och även installation inomhus är möjlig på grund av högt externt statiskt tryck på upp till 78,4 Pa. Inomhusinstallation leder till kortare rörledningslängd, lägre installationskostnader, ökad effektivitet och bättre visuell estetik
  • Möjligheten att styra varje konditionerad zon individuellt håller VRV-systemets löpande utgifter nere på ett absolut minimum.
  • Sprid ut din installationskostnad genom utfasad installation

Fördelar

  • Inverter

    Inverter

    Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation

Bruksanvisningar
Försäkran om överensstämmelse
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.