VRV IV värmepump, optimerad för uppvärmning.

RXYLQ-T

Där uppvärmning är prioriterat utan att kompromissa på effektiviteten

RXYLQ-T

Produktfördelar

 • Genom att välja en LOOP efter Daikin-produkt stöder du återanvändning av köldmedium. Gå till www.daikin.eu/loop-by-daikin för mer information
 • Särskilt utvecklat för uppvärmning vid låga omgivningstemperaturer, vilket gör det lämplig vid uppvärmning från en enda källa
 • Stabil uppvärmningskapacitet ner till -15 °C tack vare ånginsprutningskompressor
 • Ökat arbetsområde för värme ner till -25°C
 • Stort urval av inomhusenheter: möjlighet att kombinera VRV med snygga inomhusdelar (Daikin Emura, Perfera)
 • Innefattar VRV IV-standarder & tekniker: Variabel köldmedietemperatur, VRV-konfigurator, 7-segmentsdisplay och fullständiga inverterkompressorer, 4-sidig värmeväxlare, köldmediekylt kretskort, ny DC fläktmotor, ...
 • Hög tillförlitlighet vid svåra förhållanden tack vare bypasskrets för hetgas i värmeväxlaren
 • 15 % ökad värmekapacitet vid hög relativ luftfuktighet (2°CTT/1°CVT och RH=83 %) jämfört med tidigare modell
 • Kortare defrost- och uppvärmningstider jämfört med standard VRV värmepump
 • Täcker alla värmebehov i en byggnad via en kontaktpunkt: noggrann temperaturstyrning, ventilation, luftbehandlingsenheter och Biddle luftridåer
 • Anpassa din VRV för bästa årstidsrelaterade verkningsgrad & komfort med funktionen väderberoende varierbar köldmedietemperatur Förbättrad årstidsrelaterad verkningsgrad med upp till 28 % Inga kalldrag längre med höga utblåsningstemperaturer
 • Redan fullständig ErP 2021-kompatibel (LOT 21 - Tier 2)
 • Fri kombination av utomhusenheter för att uppfylla krav på installationsutrymme eller effektivitet
 • Högt externt statiskt tryck (upp till 78,4 Pa) möjliggör inomhusinstallation
 • Enklare installation & garanterad optimal effektivitet med automatisk laddning & testning
 • Enkel efterlevnad med F-gasreglering tack vare automatiserad kontroll av inneslutning av köldmedium
 • Stor rördragningsflexibilitet:: 30 m nivåskillnad inomhus, maximal rörledningslängd:: 190 m, total rörlängd:: 500 m

Fördelar

 • Inverter

  Inverter

  Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation