Specifikationstabell för RZAG-MY1

RZAG71M7Y1B RZAG100M7Y1B RZAG125M7Y1B RZAG140M7Y1B
Mått Enhet Höjd mm 990 1,430 1,430 1,430
    Bredd mm 940 940 940 940
    Djup mm 320 320 320 320
Vikt Enhet kg 70 92 92 92
Kompressor Compressor-=-Type   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 65 66 69 70
  Värme dBA     69 (1) 70 (1)
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 46 47 50 51
  Värme Nom. dBA 49 51 52 52
Köldmedium Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Mängd kg 2.95 3.75 3.75 3.75
  Mängd TCO2Eq 1.99 2.53 2.53 2.53
  GWP   675 675 675 675
Piping connections Vätska YD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gas YD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Rörledningslängd Max. UE - IE m 55 85 85 85
    System Motsvarande m 75 100 100 100
      Ingen extra laddning m 40 40 40 40
  Extra köldmediemängd kg/m Se installationsmanual Se installationsmanual Se installationsmanual Se installationsmanual
  Nivåskillnad IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5
Standardtillbehör Buntband 2 2 2 2
  Installationsanvisning 1 1 1 1
  Köldmediumsetikett för F-gasreglering 1 1 1 1
  Allmänna säkerhetsföreskrifter 1 1 1 1
  LOT10 Energiklass 1 1 1 1
Strömförsörjning Fas   3~ 3~ 3~ 3~
  Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 380-415 380-415 380-415 380-415
Ström - 50Hz Maximal säkringsström (MFA) A 16 16 16 16
Anm: (1) - Enligt ENER Lot 21 (1) - Enligt ENER Lot 21 (1) - Enligt ENER Lot 21 (1) - Enligt ENER Lot 21
  (2) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas (2) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas (2) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas (2) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas
  (3) - Ssc: kortsluten spänning (3) - Ssc: kortsluten spänning (3) - Ssc: kortsluten spänning (3) - Ssc: kortsluten spänning
  (4) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström ≤16 A per fas (4) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström ≤16 A per fas (4) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström ≤16 A per fas (4) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström ≤16 A per fas