Produktfördelar

  • Plug and play konceptet är lätt att installera; Inga extra rörledningar behövs eftersom det är en förpackad enhet med fabriksladdat köldmedium
  • Hög effektivitet och tillförlitlig scrollkompressor
  • Fri kyla och friskluftsintag möjligt med ekonomiskt system som tillval
  • Köldmedium är förfyllt från fabrik för att säkerställa en ren och effektiv drift
  • Med den remdrivna fläkten kan luftvolymen och det statiska trycket ställas in efter behov.
  • Brett utbud
  • Med den platta formen på takenheten kan lagerlokaler och förrådsutrymmen utnyttjas maximalt.
  • Konverterbar retur- och försörjningsluft: fläkten kan monteras i två riktningar
  • Justerbar fläktremskiva som standard för att möta ett stort urval av lufttillförselvolymer och externa statiska tryck
  • Antikorrosionsbehandlad spole

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation