Skip to main content

Modular L Smart - ALB-RBS

Värmeåtervinningsenhet med bästa verkningsgrad
ALB-RBS

Produktfördelar

 • Plug & play-anslutning till Sky Air och VRV
 • Motflödes plattvärmeväxlare av bästa kvalitet återvinner upp till 93 % termisk energi
 • Förebygger energiförlust p.g.a. överventilation samtidigt som inomhusluftkvaliteten förbättras med tillvalet CO2-sensor
 • Tillvals förfilter från 55 % (G4) upp till ePM1 50 % (F7) och ett andra filtreringssteg upp till ePM1 80 % (F9) för bästa luftkvalitet inomhus
 • Max tillgänglig ESP upp till 600 Pa (beroende på modellstorlek och luftflöde)
 • ErP 2018 compliant
 • Bästa valet när en kompakt enhet krävs: endast 280 mm hög upp till 500 m³/h
 • Reducerad energiförbrukning tack vare EC-frekvensstyrda centrifugalfläktar
 • 6 fördefinierade storlekar, från 300 till 3 000 m³/h nominellt luftflöde, vilket gör urvalet enklare
 • Tyst drift tack vare panelisolering i mineralull (50 mm) och ljuddämpardrift
 • Total friskluftslösning med tillval elvärmare
 • Uppfyller Eurovent och VDI 6022
 • Val mellan dräneringsanslutning på vänster (ALB-L*) eller höger sida (ALB-R*)

Dokumentation

Ladda ner språk

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?