Daikin_Rental_chillers.jpg

Daikin Rental Services – Vätskekylare

 • Lösningar för nödkylningsbehov
 • Standbykyla för kritiska tillämpningar och processer
 • Leverera kyla under planerade nedstängningar och strömavbrott
 • Lösningar för fluktuationer his kylbelastningen samt särskilda event

Flera orsaker att använda temporär kyla

Daikin Rental erbjuder hyresvätskekylare och tjänster för att uppfylla dina temporära kylbehov, samtidigt som CAPEX reduceras och din OPEX optimeras.

1. Lösningar för NÖDKYLBEHOV

Vare sig en naturkatastrof och/eller utrustningsfel stoppar ditt kylsystem kan Daikins temporära kyla få igång ditt system på kort tid!

2. Standbykyla för KRITISKA TILLÄMPNINGAR och PROCESSER

Ett temporärt kylsystem används ibland som backup till tillverkning och kemiska processer, eller när ett sjukhus erforderliga systemredundans har försämrats.

3. Särskilda EVENT

Vi kan ge support med att skapa ett komfortabelt klimat för dina särskilda event och fester genom att sätta ihop rätt utrustning för dina särskilda kylbehov. Snabba och enkla lösningar för marknader, mässor, event i tillfälliga konstruktioner etc.

4. Lösningar för FLUKTUATIONER HOS KYLBELASTNINGEN

 • Belastningsjusteringer under utbyggnad av en anläggning

Vid utbyggnader finns det ettt behov att prova utrustnings- och processområden, men inte tillräckligt med belastning för att hålla nya eller stora vätskekylare körandes. En enkel hyreslösning garanterar korrekt belastning och energieffektivitet under tiden som nybyggnationen färdigställs.

 • Stöd vid toppbelastningar och olika årstider

När kylbehovet i din anläggning eller process överstiger ditt nuvarande systems kapacitet p.g.a. rekordhöga temperaturer eller ändringar av kylbehovet kan Daikins temporära kyla användas för att öka din kyleffekt. Genom att eliminera behovet att köpa extra kylutrustning som kanske bara används en kort tid kan du spara stora kapital.

5. Leverera kyla under PLANERADE NEDSTÄNGNINGAR OCH STRÖMAVBROTT

 • Planerat underhåll av kylutrustning

Daikins temporära kyla är ett utmärkt sätt att leverera kyla under planerat utrustningsunderhåll, vilket eliminerar tidspressen att få ditt primära kylsystem online igen. På så sätt kan arbetet slutföras på korrekt första gången och undvika kostsam övertid.

 • Byte av gammal utrustning

Daikins temporära kyla gör det möjligt för din anläggning att upprätthålla fullständig kylkapacitet vid eftermontering, renoveringar eller utbyten.

Fördelar med Daikin Rental vätskekylare

Erbjudande Daikin Rental vätskekylare

Från 10 kW till 10 MW

Omfattande paket - för alla dina behov

Vi erbjuder ett komplett paket med din hyrvätskekylare, vilket inkluderar allt som du behöver, inklusive pumpar och annan utrustning:

 • Vatten- och luftkylda vätskekylare i den vanligaste kapacitetsintervallen, från små luftkylda till stora vattenkylda, i intervall från 10 kW till 10 MW
 • Flexibea vattenröranslutningar med snabb och enkel installation
 • Elanslutningar till vätskekylare fungerar med din befintliga strömförsörjning, inklusive transformatorer

Vare sig du har lång- eller kortsiktiga kylbehov levererar vi tillförlitliga vätskekylarprodukter, tillämpningsexpertis och en support som svarar snabbt.

Tjänster vi erbjuder

 • Hjälp att fastställa kapacitet för hyrvätskekylare och strömalstringskrav
 • Oftast är en vätskekylare i drift samma dag som den levereras till din anläggning
 • Daikin kan ge support med reservplanering, inklusive planering för att komma igång efter en katastrof och support för att uppfylla dina branschkrav
 • Vår portfölj kompletteras av hyrvärme, nödgeneratorer, supporttillbehör och tjänster
 • Kontakta din lokala Daikin-återförsäljare för tillgänglighet

Daikin påtar sig leverans, montering och anslutning av anläggningen, samt uppstart. Vid behov även tillsammans med din egna tekniska personal eller tekniker.

Tjänster som Daikin Rental erbjuder för vätskekylare
Lager Daikin Rental vätskekylare

Stort lager tillgängligt

Daikin och partners har de flesta enheter i lager, oavsett kapacitet. Om den enhet som du behöver inte är tillgänglig strävar vi alltid efter att hitta en lämplig lösning för dig.

Kontakta ditt lokala Daikinkontor för tillgängliga enheter och pris och använd vårt frågeformulär för hyrkyla.

Hyreserbjudanden för andra temporära kyltillämpningar

Daikin kan även ge support vid krav utöver vanlig processkyla med vätskekylare/kallvattenmaskiner. Detta erbjudande inkluderar:

foodretail_2.jpg

Kylning/kylrumsförvaring

 • Kylrumsförvaring
 • Kylda containrar
 • Tempererad kylrumsförvaring
 • Modulära kylrum
 • Frysrum
 • Snabbfrysar/frystunnlar
 • Frysar med extra låg temperatur
 • Tempererade frysrum
 • Modulära frysrum
 • Fryscontainrar
 • Ishallar
 • Vingårdar
seasonalsmart-710x460.png

Luftkonditionering

 • Luftbehandlingsenheter
 • Tak
FXNQ-A_ip_01_006.jpg

Värme

 • Värmepump
 • Värmepump på tak
NikeMuiden_01.jpg

Tillbehör

 • Hydraulik
 • Elkablar och omvandlare
installation.png

Tjänster

 • Installation & idrifttagning
 • Service och underhåll
 • Fjärrövervakning som extra tjänst

☑ Sinnesro

Daikin Rental service-teamet levererar pålitliga lösningar för hyrvätskekylare
och sinnesro, oavsett hur brådskande eller komplicerad
din situation är. För hjälp med dina temporära kylbehov,
kontakta din lokala tjänsterepresentant.

Läs mer