Skip to main content

Hållbar värme

Våra värmepumpar körs på en mängd olika energikällor och hybridkombinationer som är upp till fyra gånger effektivare än traditionella värmelösningar.

Daikin Heat Pump
Daikin Heat Pump

Förnyelsebar energi

Daikins värmepumpar använder upp till 75 procent förnyelsebar energi. För dig innebär det att dina driftskostnader sänks markant samtidigt som din klimatpåverkan minskar.
Dra fördel av många förnyelsebara energikällor för att värma din fastighet: Luft, Vatten, Berg, Sol

Daikin Ground Source Heat Pump
Daikin Ground Source Heat Pump

Utvecklad i Europa

Daikin European Development Centre, forskar och utvecklar vi värmelösningar i Europa för Europa.
Våra produkter är specifikt utvecklade för de olika klimatförhållanden i Europa. Du kan lita på att Daikins värmelösning fungerar i temperaturer ner till -25°C.

Daikin Residential Heat Pump Application
Daikin Residential Heat Pump Application

För alla tillämpningar

Daikin värmepumpar är en energieffektiv lösning som är perfekt för alla typer av hem och verksamheter:

 • Bostäder, kommersiella och industrier Lågenergihem och byggnader
 • Nya byggnader eller stora renoveringar
 • Mindre renoveringar utan byte av radiatorer/rör
 • Bivalenta lösningar som kombinerar ditt befintliga uppvärmningssystem med Daikins uppvärmningssystem

Så fungerar en värmepump

Värmepumpen ger både värme till ditt hem och billigare elräkning genom att ta till vara på den solenergi som lagras i berggrunden, på jordytan eller i vattnet och i luften. Processen med att ta till vara den lagrade solenergin är utvecklad genom en smart teknik. Så här fungerar en värmepump steg för steg:

How a heat pump works
 • I värmepumpens förångare tar köldmediet, som håller en mycket låg temperatur, upp värme som övergår till gasform. Det låga trycket gör att köldmediet kan koka vid låga temperaturer.
 • Kompressorn ökar trycket på köldmediet och temperaturen stiger ytterligare med följd att kokpunkten blir högre. Kompressorn har också en pumpfunktion som ser till att köldmediet cirkulerar.
 • När köldmediet passerar kondensorn lämnar den ifrån sig värme. I denna process minskar köldmediets temperatur och den övergår återigen till flytande form och värme avges till huset.
 • När köldmediet slutligen passerar expansionsventilen minskas trycket och temperatur sjunker ytterligare. Nu är köldmediet redo att igen passera förångaren.

För att kyla inomhusluften i hemmet vänder man processen åt andra hållet.

Förnyelsebara energikällor

 • Bergvärme - Markvärme

  • För uppvärmning och varmvatten
  • Drivs till 80% med geotermisk värme och 20% elektricitet
  • Perfekt för nya hem och renoveringar
 • Luft-till-luft

  • För värme och kyla
  • Drivs till 80% med luft och 20% elektricitet
  • Perfekt för nya hem, miljöbostäder samt byte från traditionell elektrisk uppvärmning
 • Luft-till-vatten lågtemperatur

  • För uppvärmning, varmvatten och kyla som tillval
  • Drivs av 75% luft och 25% elektricitet
  • Solvärme som tillval
  • Perfekt för nya hem och miljöbostäder

Värm upp med värmepump

Oavsett om du äger en bostad, butik eller är hotellchef tillgodoser Daikins värmepumpar alla behov, utan att kompromissa med energieffektivitet och komfort. För att starta ditt projekt börja med att välja byggnadstyp.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?