Garantier och försäkring

18_ars_trygghet.png

Upp till 18 års trygghet

Efter garantitiden erbjuds du en kompletterande försäkring från Arctic som ger dig trygghet i upp till 18 år efter köpet. Det är endast de värmepumpar som är garantiregistrerade på Daikins hemsida som får detta erbjudande.

Detta kan då ge trygghet upp till:

  • 18 år för Daikin Bergvärme
  • 16 år för Daikins luft-luft- och luft-vattenvärmepumpar samt varmvattenberedare

Alla luft-luftvärmepumpar som säljs till konsumentmarknaden omfattas av 5 års garanti med tillägg enligt nedan.
Om produkten inte garantiregistreras gäller 3 års materialgaranti.

8 års kompressor garanti på luft/luftvärmepumpar - gäller endast Ururu Sarara XR

Denna förlängda garanti gäller endast mot konsumentmarknaden. De fem första åren täcker garantin reservdelar och montering av dessa. År 6, 7 och 8 omfattar garantin värmepumpens kompressor (inkl. reparationsarbete och reservdelar gällande kompressorn). Kompressorgarantin gäller modellen Ururu Sarara XR. 

6-års garanti på luft/luftvärmepumpar 

Vid eventuellt haveri inom den föreskrivna garantitiden skall en kopia av garantibeviset överlämnas till reparatören. För att garantin skall gälla måste garantibeviset vara komplett ifyllt. Gäller modellen Caldo XR. Den 6-åriga garantin gäller endast värmepumpen, ej installationsmaterial så som t.ex. rör konsoler, elinstallationer eller andra externa komponenter. 

5-års garanti på luft/luftvärmepumpar 

Denna förlängda garanti gäller endast mot konsumentmarknaden. Vid eventuellt haveri inom den föreskrivna garantitiden skall en kopia av garantibeviset överlämnas till reparatören. För att garantin skall gälla måste garantibeviset vara komplett ifyllt. Den 5-åriga garantin gäller endast värmepumpen, ej installationsmaterial så som t.ex. rör konsoler, elinstallationer eller andra externa komponenter. 

Luft/vattenvärmepumpar

Daikin erbjuder 5 års totalgaranti på luft-vattenvärmepumpar som säljs mot konsumentmarknaden. 

Bergvärme - upp till 18 års trygghet

Vid köp av Daikins Bergvärme ingår tre års garanti (på delar och arbete) och tre års trygghetsförsäkring (på delar och arbete). Du kan sedan välja att förlänga din försäkring år för år. Arctic kommer att ge dig ett erbjudande om förlängd försäkring i god tid innan försäkringen löper ut. Den trygghetsförsäkring som vi erbjuder är en självriskeliminerings- & åldersavdragsförsäkring. Den förutsätter att du har en egen hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Om skada inträffar täcker villaförsäkringen kostnad för reparation och material med undantag av självrisk och åldersavdrag. Försäkringen gäller för dig som ursprunglig köpare och/eller ägare till bergvärmepumpen. Försäkringen kan även överlåtas till annan som senare gjort lagligt förvärv av fastigheten där bergvärmepumpen är installerad.

Villkor

Trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Din ordinarie försäkring ersätter kostnaderna i samband med en maskinskada, med avdrag för självrisk och eventuell värdeminskning. Trygghetsförsäkringen går därefter in och ersätter dig för självrisken, dock max 3 000 kronor och eventuell avskrivning, dock max 100 000 kronor.

Frågor

Har du frågor kring försäkringen vänd dig till Arctic på telefonnummer 08-746 05 60, faxnummer 08-746 88 49 eller e-post: kundtjanst@arctic.se.

Tillbehör

Vissa tillbehör så som t.ex. Airpatrol m.m. har en kortare garanti. Installation, externa komponenter och annat material som ej är Daikin-tillverkat omfattas ej av garantin. Vid eventuellt haveri inom den föreskrivna garantitiden skall en kopia av garantibeviset överlämnas till reparatören.

Registrera din värmepump

För att garantin ska gälla måste en garantiregistrering fyllas i på vår hemsida, registreringen måste ske inom 4 veckor efter slutförd installation. Garantiregistreringen görs av din återförsäljare tillsammans med dig. Garantibeviset får du sedan via e-post. Generella garantivillkor för konsumentprodukter. För ej registrerad produkt gäller 3-års materialgaranti. 

VIKTIGT!

Företagen nedan är ej Daikin återförsäljare/serviceombud, därför omfattas produkter inköpta från dessa företag ej av Daikin Swedens garantier: Zave Sweden AB, Värmepumpsshopen.se, TL's Service i Skövde, Nortech, Technorth och Importhuset.

Våra garantier gäller enbart för produkter som är sålda av Daikin Sweden AB.Garantier gäller endast på den ursprungliga installationsplatsen.

Om ni önskar service, information eller har frågor gällande garantier skall ni vända er till ert säljföretag som står på ert garantibevis.

SERVICE

För att säkerställa en hög verkningsgrad, låga ljudnivåer och en lång livslängd rekommenderar Daikin Sweden AB starkt att service utförs efter 2 år. Serviceintervallet kan variera beroende på olika driftsförhållanden men generellt anser vi att ett serviceintervall på 2 år är att föredra. Om ni är osäkra kontaktar ni er installatör för mer information.