Skip to main content

Garantier och försäkring

Vad krävs för att garantin ska gälla?

För att garantin ska gälla måste värmepumpen garantiregistreras i vårt garantiregistreringssystem Stand By Me. Detta måste göras inom fyra veckor efter slutförd installation. Detta görs antingen av din installatör eller av dig.

Skulle du inte garantiregistrera din pump gäller endast 3 års materialgaranti. 

Generell information om våra garantier

Våra garantier gäller enbart för produkter som är sålda av Daikin Sweden AB och är installerade inom Sveriges gränser. Garantier gäller endast på den ursprungliga installationsplatsen. Om ni önskar service, information eller har frågor gällande garantier skall ni vända er till er installatör.

Följande företag är inte återförsäljare/serviceombud och därför omfattas produkter inköpta från dessa företag ej av Daikin Swedens garantier: Zave Sweden AB, Värmepumpsshopen.se, TL's Service i Skövde, Nortech, Technorth och Importhuset.

Luft/luftvärmepumpar

Alla luft/luftvärmepumpar som säljs till konsumentmarknaden omfattas av 5 års garanti med tillägg enligt nedan. Kom ihåg att produkten måste garantiregistreras för att 5 års garanti ska gälla, annars gäller endast 3 års materialgaranti 

5 års garanti

Denna förlängda garanti gäller endast mot konsumentmarknaden. Vid eventuellt haveri inom den föreskrivna garantitiden skall en kopia av garantibeviset överlämnas till reparatören. För att garantin skall gälla måste garantibeviset vara komplett ifyllt. Den femåriga garantin gäller endast värmepumpen och ej installationsmaterial så som rör, elinstallationer eller andra externa komponenter. 

6 års garanti (gäller Caldo XRH)

Vid eventuellt haveri inom den föreskrivna garantitiden skall en kopia av garantibeviset överlämnas till reparatören. För att garantin skall gälla måste garantibeviset vara komplett ifyllt. Gäller modellen Caldo XRH. Den sexåriga garantin gäller endast värmepumpen och ej installationsmaterial så som rör, elinstallationer eller andra externa komponenter. 

8 års kompressorgaranti (gäller endast Ururu Sarara XR)

Denna förlängda garanti gäller endast mot konsumentmarknaden. de fem första åren täcker garantin reservdelar och montering av dessa. År sex, sju och åtta omfattar garantin värmepumpens kompressor (inklusive reparationsarbete och reservdelar för kompressorn). Kompressorgarantin gäller endast modellen Ururu Sarara XR.

Luft/vattenvärmepumpar

Daikin erbjuder 5 års totalgaranti på luft/vattenvärmepumpar som säljs mot konsumentmarknaden. 

Bergvärmepumpar

Vid köp av Daikins bergvärmepumpar ingår tre års garanti (på delar och arbete) och tre års trygghetsförsäkring (på delar och arbete). Du kan sedan välja att förlänga din försäkring år för år. Arctic kommer att ge dig ett erbjudande om förlängd försäkring i god tid innan trygghetsförsäkringen löper ut.

Den trygghetsförsäkring som vi erbjuder är en självriskeliminerings- och åldersavdragsförsäkring. Den förutsätter att du har en egen hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Om skada inträffar täcker hemförsäkringen kostnaderna för reparation och material, med undantag för självrisk och åldersavdrag.

Trygghetsförsäkringen gäller för dig som ursprunglig köpare och/eller ägare till bergvärmepumpen. Försäkringen kan även överlåtas till en person som senare gjort lagligt förvärv av fastigheten där bergvärmepumpen är installerad. 

10 års kompressorgaranti

Vi erbjuder 10 års kompressorgaranti på våra bergvärmepumpar. De första sex åren täcker garantin och försäkringen reservdelar och montering av dessa. år 7, 8, 9 och 10 omfattar garantin värmepumpens kompressor (inkl. reparationsarbete och reservdelar gällande kompressorn). Vi kräver två servicetillfällen för att kompressorgarantin ska gälla. En år 6 och en år 8. Garantin gäller endast ursprungsinstallationen. 

Tillbehör

Vissa material har kortare garanti. Installation, externa komponenter och annat material som ej är tillverkat av Daikin omfattas ej av garantin. Vid eventuellt haveri inom den föreskrivna garantitiden skall en kopia av garantibeviset överlämnas till reparatören. 

Trygghetsförsäkring ger upp till 18 års trygghet

Om du har garantiregistrerat din värmepump kommer du att erbjudas en kompletterande försäkring från Arctic när garantitiden har löpt ut. Trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Din ordinarie försäkring ersätter kostnaderna i samband med maskinskada, med avdrag för självrisk och eventuell värdeminskning. Därefter går trygghetsförsäkringen in och ersätter dig för självrisken (max 3.000 kr) och eventuell avskrivning (max 100.000 kr).

- 18 års trygghet för Daikin Bergvärme
- 16 års trygghet för Daikins luft/luftvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar och varmvattenberedare.

Har du frågor om trygghetsförsäkringen? 

Om du har frågor om trygghetsförsäkringen är du varmt välkommen att kontakta Arctic.

- Telefon: 08-746 05 60
- E-post: kundtjanst@arctic.se

Regelbunden service får din värmepump att hålla längre

Vi kan varmt rekommendera att du ger din värmepump en service efter två år. Gör du det kommer den att hålla längre, den höga verkningsgraden kommer att bibehållas och ljudnivåerna kommer att fortsätta vara låga. 

Därefter är det viktigt att utföra service regelbundet för att värmepumpen ska kunna fortsätta fungera optimalt. Serviceintervallet varierar beroende på driftsförhållanden, men generellt sett är ett regelbundet serviceintervall att föredra. Skulle du vara osäker rekommenderar vi att du kontaktar din installatör. 

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?