Skip to main content

Daikin Europe Group's företagsetik

Daikin’s företagsetik är ett uttryck för fundamentala värden och utgör en stomme för beslutsfattande. Varje medarbetare i Daikin Europe Group har ett personligt ansvar och en skyldighet att respektera höga etiska och juridiska standarder i både ord och handling oavsett om de har införts enligt lag eller inte.

Det finns 12 nyckelfaktorer i Daikins företagsetik:

 1. Säkerställa efterlevnad av lagstiftningen
 2. Tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster genom att förutse slutanvändarens framtida behov
 3. Bedriva affärsverksamhet baserad på principerna om rättvis konkurrens
 4. Utöva rättvis upphandling genom att upprätthålla vänskaplig men ändå utmanande och konkurrenskraftiga relationer med leverantörer
 5. Respektera immateriella tillgångar och sekretess för proprietär information
 6. Tidsmässigt lämplig och ändamålsenligt offentliggörande av företagsinformation
 7. Vara ett företag som siktar på minimal miljöpåverkan
 8. Garantera säkerheten för vår verksamhet
 9. Bilda en dynamisk arbetsplats som främjar medarbetarens stolthet och entusiasm
 10. Skydda gemensamma tillgångar
 11. Underhålla och byta presenter med måtta
 12. Upprätthålla ett kraftfullt ställningstagande mot olagligt, antisocialt och oetiskt beteende.

Rapportering av ej överensstämmelse via whistleblower / hotline


Tack för ditt intresse av Daikin Europes etik och efterlevnadsprogram. Dina kommentarer är viktiga och vi gör vårt bästa för att besvara alla frågor utan dröjsmål. Vi har åtagit oss att tillhandahålla en öppen och ärlig miljö där intressenter är bemyndigade att ställa frågor och uttrycka oro eller möjliga överträdelser beträffande vår affärssed.

Vi uppmuntrar dig verkligen att ange dina personuppgifter i webbformuläret; men du kan skicka ett anonymt meddelande genom att använda en pseudonym och ett webbaserat e-postkonto skapat specifikt för detta syfte.

Corine Vyncke
Chief Legal Officer
Daikin Europe N.V.