Skip to main content

Värme och kyla

Våra luft/luft- och luft/vattenvärmepumpar ger behaglig värme och svalkande kyla, så att det alltid ska kännas precis rätt i ditt hem

Familj med fyra personer som skrattar och spelar brädspel i sitt ventilerade kök

Sex anledningar att välja en värmepump

Gå in på djupet för ökad kunskap

Fördelar med en värmepump

Mer information

En Daikin-återförsäljare är det bästa alternativet för hjälp med värmepumpar. Våra återförsäljare är utbildade på våra produkter och har stor erfarenhet av att installera dem. Du kan även testa vår lösningsguide.

Befinner du dig i Stockholmsområdet kan du boka en tid i Daikin Experience Center. Där hjälper vi dig att hitta rätt lösning samtidigt som du kan uppleva våra värmepumpar på riktigt.

Den typiska livslängden för en värmepump är i allmänhet mellan 12 och 20 år. Det beror dock på flera faktorer. Till exempel underhåll. Även om värmepumpar är en lösning som kräver minimalt underhåll hjälper regelbunden service utförd av din installatör eller servicepartner till att maximera livslängden.

En luft/luftvärmepump anses ha en livslängd på 12-15 år. Luft/vatten- och bergvärmepumpar har en livlängd på 15-20 år.

Ja, luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar är gjorda för att anslutas till både gamla och nya radiatorer och golvvärme.

Om du redan har radiatorer i ditt hus kan högtemperaturvärmepumpar enkelt anslutas till dem och befintliga rör kan användas. Du behöver inte byta ut radiatorerna eller utföra ytterligare arbeten.

Ja, värmepumpar kan användas för kylning, men detta beror på vilken typ av avgivare du har.

Till exempel är den idealiska avgivaren för kyla med värmepumpar för låg och hög temperatur en fläktkonvektor. Den fungerar på liknande sätt som en traditionell radiator men har även fördelen att den både kan värma och kyla ett rum.

Vissa hybridvärmepumpar kan anslutas till luft/luftvärmepumpar som är en annan populär lösning för värme och kyla.

En Daikin-återförsäljare tar hand om allting relaterat till beställning, leverans och installation av din värmepump.

Det enklaste svaret är; det beror på. Att installera en värmepump är mer än att bara placera en inomhus- och en utomhusenhet. Därför finns det ingen definitiv tidsram för hur lång tid det tar att installera en värmepump. Det beror på ett antal olika faktorer såsom:

  • Typ av hus: Är det en nybyggnation eller ett befintligt hus? För nybyggnation måste byggplaneringen tas med i beräkningen. För befintliga hus påverkas installationstiden av om befintliga värmeavgivare ska användas eller bytas ut.
  • Typ av värmepump: Det finns ett stort utbud av olika värmepumpar, och var och en av dem tar olika lång tid att installera.
  • Extra arbeten: Oavsett om du installerar en värmepump i ett befintligt eller nybyggt hus kan det finnas extra arbeten som måste göras för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av ditt nya system. Det kan innefatta installation eller byte av värmeavgivare (såsom radiatorer), tilläggsisolering etc.

Priset för att installera en värmepump beror på vilken typ av värmepump du väljer.

Andra faktorer som kan påverka priset är renovering och extra arbeten i fastigheten (såsom tilläggsisolering) som behöver utföras, plus din installatör. Olika installatörer har olika pris beroende på deras expertis och erfarenhet.

Olika länder i Europa har olika bestämmelser och incitament på statlig och regional nivå för att ge stöd till köp och installation av en värmepump.

Då de skiljer sig åt i kriterierna för hur man bli berättigad till stöd bör du kontakta din Daikin-installatör, eller titta på myndighetens webbplats, där du hittar mer information.

De flesta värmepumpar består av en inomhus- och en utomhusenhet. Varje enhet avger ljud när den är igång, ljud som generellt mäts i dBA, och skalan går från 0 dBA till 140 dBA.

När man tittar på ljudnivåerna ser man att det även finns specifikationer för ljudeffektnivå och ljudtrycksnivå.

Ljudeffektnivå är ljudnivån uppmätt direkt vid ljudkällan och är den ljudeffekt en apparat avger.

Ljudtrycksnivå är ljudnivån som den uppfattas. Den beror dels på avståndet och dels på omgivningen. Ju längre bort från apparaten man är, ju lägre ljudnivå. Likaså uppfattas ljudnivån olika i olika omgivningar. En viss ljudeffekt ger betydligt högre ljudnivå inomhus än utomhus.

Daikins inomhusenheter anses vara mycket tysta. De avger generellt en ljudtrycksnivå på ca 30 dBA, vilket är jämförbart med ljudet när en person viskar.

Eftersom det finns fler storlekar på utomhusenheterna varierar ljudtrycksnivån. Den ligger mellan 40 dBA och 62 dBA. Det är jämförbart med fågelkvitter eller några personer som pratar med varandra.

Värmepumpar kräver inte så mycket. Vi rekommenderar att du schemalägger årligt underhåll med din installatör eller serviceleverantör för att se till så din värmepump fortsätter arbeta så effektivt som möjligt. En typisk service bör innefatta ett antal standardkontroller samt en grundlig rengöring av värmepumpen och filtren.

Ta reda på vilka lösningar som passar dina behov