Skip to main content

Luftrenare

Rena och fräscha upp luften, och skapa ett hälsosamt hem för dig och din familj med vårt utbud av innovativa premium-luftrenare

En mamma som nattar sitt barn i deras hälsosamma hem, tack vare luftrenaren från Daikin i barnrummet

Ren luft i ditt hem

ikon med ett filter som filtrerar bort luftburna partiklar

Marknadsledande filter - 10 års livslängd

Kalenderikon

Nästintill ljudlös luftrening – du glömmer att den finns där

Ikon med ett öra

Certifierat effektiv luftrening

Ikon med certifieringsmärke

Upptäck våra populäraste premium-luftrenare

Man som står nära ett fönster och kontrollerar Breezometer-kartan för att ta reda på hur luftkvaliteten utomhus är där han befinner sig

Hur är luftkvaliteten utomhus där du befinner dig?

Tack vare vårt samarbete med Breezometer kan vi hjälpa dig att få reda på mer om luftkvaliteten runt ditt hus

Kraftfull mot damm, bakterier och virus

Tack vare vårt partnerskap med välrenommerade institutioner vet vi att våra luftrenare är effektiva mot olika typer av bakterier och virus

Kvinna som nyser på grund av allergi

Mer information om luftrenare

Vilken funktion har en luftrenare?

En luftrenare kan avlägsna föroreningar, allergener och andra smutspartiklar från luften. Luftrenare använder kombinerad reningsteknik med elektrostatiska HEPA-filter, aktivt kol-filter och joniserare för att fånga upp och neutralisera föroreningar, och gör därmed luften du andas avsevärt mycket renare.

5 fördelar med att använda en luftrenare

Det finns många fördelar med att ha en luftrenare hemma eller på kontoret, inklusive:

- Förbättrad luftkvalitet då föroreningar som damm, pollen, husdjursallergener, mögelsporer och rök tas bort ur luften.

- Minskning av allergi- och astmasymptom genom att allergener tas bort ur luften.

- Minskning av obehaglig lukt från till exempel rök, matlagning och kemikalier genom att aktivt kol-filter och annan reningsteknik används.

- Bättre sömn är en av de huvudsakliga fördelarna med en luftrenare. Den skapar en renare och behagligare sovrumsmiljö genom att ta bort föroreningar och allergener ur luften.

- En mer komfortabel och behaglig hemmiljö eller arbetsmiljö skapas, genom att föroreningar och allergener tas bort ur luften.

Det finns sju olika tecken på att ditt hem eller kontor skulle behöva en luftrenare:

  • Symptom som huvudvärk, nysningar eller hosta kan vara relaterade till dålig luftkvalitet
  • Ansamlingar av damm, mögel eller andra synliga föroreningar i ditt hem
  • Dammpartiklar från renoveringar som gjorts nyligen i ditt hem eller kontor, eller från nya möbler
  • Otrevlig lukt, till exempel från rök, matlagning eller rengöringskemikalier, eller lukten av öppen eld
  • Behov av att lindra allergier eller astma
  • Höga nivåer av luftföroreningar från stadsmiljöer med hög trafikbelastning
  • Behov av att avlägsna husdjursallergener ur luften

Daikins luftrenare har högeffektiva HEPA-filter som är utformade för att ta bort 99,97 % av partiklar mindre än 0,3 mikroner ur luften, inklusive vanliga allergener såsom damm, pollen och husdjursallergener.

När dessa små partiklar och allergener tas bort förbättras luftkvaliteten, och symptomen på allergi och astma minskar.

Luftrenare kan filtrera bort rök och skadliga cigarettpartiklar genom att använda kombinerad teknik med högeffektiva elektrostatiska HEPA-filter och aktivt kol-filter.

Högeffektiva partikelabsorberande filter är utformade för att ta bort 99,97 % av partiklar så små som 0,3 mikroner ur luften, inklusive rök, tjära och nikotin. Luftrenare med luktreducerande filterelement tar bort flyktiga organiska föreningar (VOC) som till exempel röklukt och kemikalier ur luften genom att absorbera och neutralisera dem.

Om du väljer en luftrenare av hälsoskäl och för att ta bort rök, ska du ha koll på HEPA-filter och CADR-värde (Clean Air Delivery Rate). Ju högre värde, desto effektivare tar luftrenaren bort rök, damm och pollen ur luften.

HEPA-filtrering är ett högeffektivt system med partikelluftfilter som är utformat för att fånga upp små dammpartiklar. Forskning visar att 99 % av partiklar med en storlek på mellan 0,1 μm och 2,5 μm avlägsnas.

Hur fungerar HEPA-filtret?

Daikins elektrostatiska HEPA-filter samlar effektivt upp damm med hjälp av elektrostatisk kraft så att det inte tenderar att täppa till.

Vilka är fördelarna med en HEPA-luftrenare?

En luftrenare med HEPA-filtrering kan rena större mängder luft.

Till skillnad från vissa filter som använder tunn nätväv täpps HEPA inte till av damm, utan kan samla upp mindre partiklar.

Fördelarna innefattar förbättrad luftkvalitet eftersom HEPA-luftrenaren tar bort ett brett spektrum av föroreningar och allergener, och kan minska symptomen på allergier och astma.

HEPA-filter varar normalt sett längre än andra filtertyper, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt alternativ på lång sikt. Daikin-filtret har en livslängd på 10 år.