Skapa det perfekta klimatet till dina kunder

Skapa det perfekta klimatet till dina kunder

Välkomna dina kunder med ett komfortabelt klimat, samtidigt som du håller dina kostnader under kontroll. 

Non-food retail

Fackhandel

Styr komfort och driftkostnader

Ett bra inomhusklimat gör att kunder stannar längre och handlar mer. Det är av stor vikt att skapa ett perfekt klimat och samtidigt hålla energikostnader under kontroll för bästa möjliga utveckling av din verksamhet. Med Daikin Cloud och intelligenta styrenheter kan du enkelt övervaka komforten och hålla koll på strömförbrukningen.

Food retail

Dagligvaruhandel

Håll det färskt

Dina livsmedelsprodukter är lika viktiga som kunderna. Utan den ena eller den andra skulle din verksamhet gå omkull. Våra energieffektiva kyllösningar och exakta klimatstyrningsteknik är utvecklad för att hålla både dina livsmedel och dina kunder lika komfortabla.

Komplett lösning för klimatstyrning i butik

Från energieffektiv värme och kyla till tillförlitlig kylning, vi har klimatlösningar för din butik, butikskedja eller livsmedelsbutik. Läs mer om alternativen som finns tillgängliga för din affär.

7 5 6 4 2 3 1 building.jpg

1. Ingång / dörrar

 • Minimera att varm- och kall luft försvinner ut vid ingången med våra Biddle luftridåer. Minska kostnaden med 72 procent genom att också ansluta Biddle till våra värmepumpar istället för till ett eluttag.

2. Tak

 • Njut av frisk luft med effektiva ventilationssystem som återvinner energi från utloppsluften.
 • Den unika självrengörande kassetten samlar in damm från inomhusenhetens värmeväxlare för att öka den effektiva verkningsgraden med upp till 50 procent, och avsevärt minska underhållskostnaderna.

3. Hyllor

 • Dolda undertaksenheter frigör väggutrymme för hyllor och montrar.

4. Bakom disken

 • Daikins molntjänst ger dig möjlighet att hantera flera ställen från en och samma plats.

5. Frysar

 • Ett tillförlitligt backup-system håller frysar och kylskåp igång och livsmedlen fräscha.

6. Förråd där enheten är installerad

 • Enhetens storlek tar minimalt utrymme och är enkel att installera.
 • Spara energi med återanvändningsbar energi genom vår unika återvinningsteknik.

7. Disken

 • Användarvänliga styrenheter och smarta program gör klimatstyrning enkel i hela butiken.
Energy efficient store

Dra nytta av energieffektivitet

Varje Daikin-lösning är konstruerad med innovativ energibesparande teknik.

 • Den unika självrengörande kassetten ökar den effektiva verkningsgraden med upp till 50 procent
 • Använd förnyelsebar energi med vår unika värmeåtervinningsteknik
 • Biddle luftridåer minimerar förlust av varm och kall luft vid ingången och minskar energikostnaden med upp till 72 procent jämfört med en elektrisk lösning
 • Vår Daikin molntjänst låter dig styra och övervaka din strömförbrukning oavsett var du befinner dig.
Control your energy costs

Styr dina energikostnader

Daikins molntjänst låter dig styra alla dina butiker oavsett var du befinner dig.. Hantera dina energikostnader och optimera din förbrukning med de användarvänliga programmen och rapporterna.

Total Lifecycle comparison

Reducera totalkostnaden för ägandet

Våra värme- och kyllösningar är konstruerade för att maximera din avkastning på investeringen. Med energieffektiv teknik  minskar du på sikt dina kostnader. Genom att producera, installera och underhålla ditt system optimerar och utökar vi dess livslängd.

Från små klädbutiker till stora livsmedelsbutiker

Oavsett om ditt projekt är stort eller litet så kan vi erbjuda värme- och kyllösning som passar din butik. Hitta rätt enheter genom att välja storlek eller behov på just din detaljhandel.

header-skyair.png

Sky Air

 • Butiker och små affärer
 • För dina klimatbehov
 • Perfekt för små utrymmen
 • Separata styrenheter för varje enhet
header_vrv.png

VRV

 • Medelstora butiker
 • Flexibel installation tillgodoser alla dina klimatbehov
 • Perfekt för små till medelstora utrymmen
 • Styr dina enheter centralt eller individuellt
air-handling-units-header.jpg

Ventilations- och luftbehandlingsenheter

 • Friskluft för alla butiker
 • Perfekt för medelstora till  stora utrymmen
 • För in frisk och hälsosam luft
 • Kompatibel med  Daikins luftkonditioneringssytem.
refrigeration_commercial.jpg

Styrenheter

 • Livsmedelsbutiker och dagligvaruhandel
 • Lösningar för små till stora kylningsapplikationer
 • Flexibel design som passar alla byggnadstyper
 • Värmeåtervinning och inverterteknik minskar dina kostnader
tablet_control_header.jpg

Styrenheter

 • Smarta styrenheter för alla butiker
 • Styr ditt klimat  oavsett var du befinner dig
 • Välj mellan central eller lokal styrning
 • Ställ in timerprogram
 • Optimera din strömförbrukning med våra energihanteringsverktyg
 • Enkel integrering med utrustning från tredje part
biddle_air_curtains.png

Biddle luftridåer

 • Handel med "öppen dörr"
 • Reducerar värme- och luftkonditioneringsförluster
 • Ökar energieffektiviteten med upp till 72 procent
 • Förbättrar inomhusklimatets stabilitet

Läs mer