Skip to main content

Ren luft, för att det är viktigt

Med Daikins premium-luftrenare lovar vi dig ren, frisk och hälsosam inomhusluft.

Effektiv luftrening som avlägsnar:

Virus

Allergener

Dammpartiklar

Lukter

Testat av

IPL

99,98 % av coronavirus avlägsnat på 2,5 minuter*
Enligt test av Institut Pasteur de Lille

Enligt de tester som utfördes i laboratorierna hos Institut Pasteur de Lille, avlägsnar Daikins luftrenare mer än 99,98 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuter*. Viruset tillhör samma stam som SARS-CoV-2, coronaviruset bakom pandemin COVID-19.

Enheterna har även utvärderats som effektiva till 99,93 % mot H1N1-virus inom 2,5 minuter*.
H1N1 är det virus som orsakar vanlig influensa.
Det innebär att Daikins luftrenare är en extra åtgärd i kampen mot respiratoriska sjukdomar. Våra kompakta luftrenare med plug-and-play, vars effektivitet uppnås genom en kombination av det högeffektiva HEPA-filtret, som fångar viruset, följt av en intensiv exponering för Daikins patenterade teknik Flash Streamer, som avlägsnar viruset, kan i stor utsträckning bidra till att minska risken för överföring av respiratoriska virus.

Effekt på allergener påvisad av BAF (British Allergy Foundation)

Allergy UK Seal of Approval garanterar att produkten är effektiv för att reducera små partiklar, vilket inkluderar allergener, bakterier och virus.

Godkänd allergivänlig kvalitet på denna produkt/tjänst är certifierad av European Centre for Allergy Research Foundation

En oberoende rådgivande panel bestående av 15 ledande internationella forskare och tekniker har tagit fram de kriterier som ECARF använder för att utvärdera olika produktgrupper. De inkluderar tröskelvärden och uteslutningskriterier som gör en allergisk reaktion mycket osannolik. Kriterierna uppdateras regelbundet för att återspegla de senaste vetenskapliga rönen. En produkt får ett Sigill när det genom revisioner eller studier kan påvisas att kriterierna har uppfyllts. Daikin Air Purifiers klarade dessa tester och kan anses vara allergivänliga. ​

*Daikin enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MCK55W), testad av Institut Pasteur de Lille, tar bort 99,996 % humant Coronavirus HCoV-229E på 2,5 minuter körtid i ”turbo”-hastighet vid laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en inre volym på 0,47 m3, ingen luftförnyelse). Det mänskliga coronaviruset HCoV-229E skiljer sig från det virus som ger COVID-19 och SARS-CoV-2, men tillhör samma stam av coronavirus. Daikin enhet MCK55WVM (kommersiella namn MCK55W/VB), testad av Institut Pasteur de Lille, tar bort 99,98 % humant Coronavirus HCoV-229E på 2,5 minuter körtid i ”turbo”-hastighet vid laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en inre volym på 1,4 m3, ingen luftförnyelse). Det mänskliga coronaviruset HCoV-229E skiljer sig från det virus som ger COVID-19 och SARS-CoV-2, men tillhör samma stam av coronavirus. Daikin enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MCK55W), testad av Institut Pasteur de Lille, tar bort 99,986 % Influensa A-virus undertyp H1N1 på 2,5 minuter körtid i ”turbo”-hastighet vid laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en inre volym på 0,47 m3, ingen luftförnyelse). Daikin enhet MCK55WVM (kommersiella namn MCK55W/VB), testad av Institut Pasteur de Lille, tar bort 99,93 % Influensa A-virus undertyp H1N1 på 2,5 minuter körtid i ”turbo”-hastighet vid laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en inre volym på 0,47 m3, ingen luftförnyelse).

Inga underhållskostnader under minst 10 år

Filtret behöver inte bytas under de första 10 åren efter att enheten har införskaffats, och de extra kostnaderna för filterbyten kan därmed undvikas.

En av de tystaste luftrenarna på den europeiska marknaden

Våra luftrenare låter som en viskning i sin tysta drift (ljudtrycksnivå: 19 dBA), och förser dig med ren luft utan att de märks.

Kompakt och presterande

Liten storlek, men även perfekt för mycket stora ytor.

Mamma och dotter läser i ett hälsosamt rum
Mamma och dotter läser i ett hälsosamt rum

Andas in luft som är ren och hälsosam.

Daikins luftrenare minimerar astma och allergiska symptom genom att avlägsna dammpartiklar och pollen från din inomhusluft, samt håller dig frisk genom att filtrera bort och oskadliggöra luftburna bakterier och virus.

Mor och dotter i dörren

Luftfuktighet är avgörande för frisk hud

Den luftfuktande luftrenarens smala vattentank tillför fukt i luften när den är för torr, och gör så att du slipper drabbas av torra händer eller vakna upp med en torr hals.

Mamma och dotter läser på en soffa
Mamma och dotter läser på en soffa

Håll din luft ren och fri från skadliga partiklar

Våra luftrenare håller koll på lukter så att ditt hem alltid luktar fräscht och rent. Daikins luftrenare är utvecklade för att ta hand om skadliga partiklar såsom damm, odörer, bakterier, mögelsporer, pollen, kvalster och andra allergener. På så vis kan du andas in ren och frisk inomhusluft.

FAQ

Luften vi andas hemma eller inomhus är upp till 5 gånger mer förorenad än luften utanför. Tack vare sin unika ”catch & clean”-metod fångar Daikin luftrenare upp och avlägsnar föroreningar, reducerar föroreningar inomhus och förbättrar kvaliteten på luften i ditt hem, kontor, butik, etc.

Daikins luftrenare hjälper oss att andas ren luft genom att väsentligt reducera virus, fint damm och allergener. Enligt test utförda i laboratorierna på Institut Pasteur de Lille, tar Daikins luftrenare bort minst 99,98% av humant coronavirus HCoV-229E på 2,5 minuter. Viruset tillhör samma stam som SARS-CoV-2, coronaviruset bakom pandemin COVID-19. Daikins luftrenare hjälper oss också att förebygga allergier, vilket till exempel erkänts av den välrenommerade British Allergy Foundation. Luftreningsfiltret i Daikins luftrenare fångar och absorberar lukter varhelst det behövs.

 

En bra luftrenare renar luften som passerar genom renaren till nästan 100% från virus, bakterier, mögelsporer, allergener, pollen damm med mera. Även dålig lukt tas om hand. För att klara detta är en bra luftrenare försedd med både filter och teknik för att bryta ned föroreningar som fastnar i filtret.

Daikins premium-luftrenare är utrustade med ett avancerat filtersystem som fångar upp virus, bakterier, mögel, pollen, damm, allergener och dålig lukt. Dessa bryts sedan ned av den patenterade Streamer-teknologin och dämed hålls både inomhusluften och luftrenarfiltren rena.

Förfiltret fångar upp större partiklar. Tack vare sin elektrostatiska kapacitet fångar Daikins HEPA-filter upp föroreningar utan att sätta igen, vilket innebär att filtret inte behöver bytas ut på 10 år. Luftreningsfiltret fångar upp och absorberar lukter utan att bli mättade som med traditionella filter med aktivt kol.

Slutligen eliminerar luftfuktarfiltret (exklusivt för Daikin luftrenarmodell utrustad med luftfuktare) bakterier i vattentanken tack vare dubbelskiktsfiltret med silverjonpatron. ​

 

Ja, Daikins luftrenare har testats och certifierats av det prestigefyllda ECARF-institutet som en idealisk produkt för personer med allergier. Utöver det är Daikins luftrenare också erkänt som effektiv av BAF (British Allergy Foundation). Denna tätning försäkrar att produkten är effektiv för att reducera små partiklar som kan innehålla allergener, bakterier och virus.

Nej, Daikins premium-luftrenare anses vara en av de tystaste på marknaden. De låter inte mer än en viskning i tyst driftläge, vilket ger dig ren luft utan att du ens hör det. ​

Till skillnad från andra märken är det inte nödvändigt att byta ett filter på Daikins luftrenare under de första 10 åren efter köpet. Det ger dig år av ren luft utan kostnader för filter.

Tack vare luftrenarens kompakta design, låga vikt och inbyggda handtag kan du enkelt flytta runt din luftrenare till en annan plats. Dålig lukt i köket? Flytta din luftrenare dit och låt dess magi arbeta. Lämnades fönstret i sovrummet öppet under pollensäsongen? Flytta din luftrenare dit och bli av med dessa föroreningar på några minuter.

Självklart finns det olika storlekar av våra luftrenare. Ta en titt på produktjämförelsen längre ned på sidan så ser du vilken rumsstorlek våra olika luftrenare är lämpliga för.

Varför är våra luftrenare premium?

Daikins unika Catch & Clean-metod i 3 steg för att bryta ner skadliga ämnen

1. Kraftig sugförmåga

Tar in inloppsluft i ett brett område från tre olika riktningar.

 

 

Bild på kraftig sugförmåga

2. Effektivt insamlande av föroreningar

Fångar effektivt damm och föroreningar med ett elektrostatiskt HEPA-filter.

Elektrostatiskt HEPA-filter

3. Nedbrytning

Det tredje steget är nedbrytning. Daikins Streamer-teknik bryter genom oxidering ned de ämnen som fastnar i filtret. Pollen, kvalster och mögelsporerbryts ned. Virus och bakterier oskadliggörs.

Streamer
Bild över luftfuktningsfunktion

Luftbefuktning och luftrening med vår luftrenare Ururu

Vatten i tanken strömmar in till en bricka där ett hjul lyfter vattnet när det roterar och släpper det ut på filtret. Luft som blåses på filtret absorberar sin fukt och tömmer det i rummet som befuktning.

Högpresterande elektrostatiskt HEPA-filter fångar små dammpartiklar

Avlägsnar 99,97 % av partiklar med en storlek av 0,3 μm

Daikins luftrenare är försedda med ett elektrostatiskt laddat HEPA-filter för bästa effektivitet och minsta underhåll.

Ett filters främsta uppgift är att kontinuerligt samla upp partiklar i luften och samtidigt släppa igenom så mycket luft som möjligt. Ju mer luft som passerar ett filter, ju mer luft blir renad. Ett filter som är för tätt eller igensatt av damm släpper inte igenom särskilt mycket luft och blir därför väldigt ineffektivt.

HEPA-filter är högeffektiva filter som tar bort över 99% av luftburna partiklar med en storlek av 0,3 µm. De finns i två varianter; elektrostatiskt laddade och neutrala. De neutrala är oftast tätare och sätts lättare igen av damm, vilket gör att de kräver regelbunden rengöring eller byte. De elektrostatiska HEPA-filtren är inte lika täta och behöver därför inte rengöras eller bytas lika ofta. Den elektrostatiska laddingen gör att de fångar upp partiklar lika effektivt som tätare filter. 

Nedan en djupare jämförelse mellan ett elktrostatiskt laddat och ett neutralt HEPA-filter.

Elektrostatiskt laddad

Elektrostatiskt HEPA-filter

Avlägsnar 99,97 % av små dammpartiklar på 0,3 μm. Själva filterfibrena är laddade med statisk elektricitet och samlar effektivt in partiklar. Tack vare den elektrostatiska laddningen kan filtertrådarna sitta glesare. Därmed sätts inte filtret igen hela tiden, vilket ger små tryckförluster.

Elektrostatiskt neutral

Icke elektrostatiskt filter

Eftersom filtret enbart fångar in partiklar med hjälp av filternätets storlek måste man göra nätets maskor mindre. Det gör att filtret enkelt sätts igen och ger stora tryckförluster.

Våra premium-luftrenare

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?