Vi bryr oss om ren luft

Luftrenare

Med Daikins luftrenare får du en renare och mer hälsosam inomuhsluft.

Mamma och dotter läser i ett hälsosamt rum

Andas in luft som är ren och hälsosam.

Daikins luftrenare minimerar astma och allergiska symptom genom att avlägsna dammpartiklar och pollen från din luft, samt håller dig frisk genom att filtrera bort luftburna bakterier och virus.

Renrum med styrd luftfuktighet

Luftfuktighet är avgörande för frisk hud

Den luftfuktande luftrenarens smala vattentank tillför fukt i luften när den är för torr, och gör så att du slipper drabbas av torra händer eller vakna upp med en torr hals.

Mamma och dotter läser på en soffa

Håll din luft frisk

Våra luftrenare håller koll på lukter så att ditt hem alltid luktar fräscht och rent.

Två luftreningsenheter från Daikin

Institut Pasteur de Lille utvärderade effektiviteten hos Daikins luftrenare mot respiratoriska virus.

Enligt de tester som utfördes i laboratorierna hos Institut Pasteur de Lille, eliminerar Daikins luftrenare mer än 99,98 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuter*. Viruset tillhör samma stam som SARS-CoV-2, coronaviruset bakom pandemin COVID-19.

Enheterna har även utvärderats som effektiva till 99,93 % mot H1N1-virus inom 2,5 minuter*. H1N1 är det virus som orsakar vanlig influensa.

Det innebär att Daikins luftrenare är en extra åtgärd i kampen mot respiratoriska sjukdomar. Våra kompakta luftrenare med plug-and-play, vars effektivitet uppnås genom en kombination av det högeffektiva HEPA-filtret, som fångar viruset, följt av en intensiv exponering för Daikins patenterade teknik Flash Streamer, som eliminerar viruset, kan i stor utsträckning bidra till att minska risken för överföring av respiratoriska virus.

* Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MCK55W), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,996 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m3, utan tillförsel av ny luft). Det mänskliga coronaviruset HCoV-229E skiljer sig från det virus som ger COVID-19 och SARS-CoV-2, men tillhör samma stam av coronavirus.
Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MC55W/VB), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,98 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 1,4 m3, utan tillförsel av ny luft). Det mänskliga coronaviruset HCoV-229E skiljer sig från det virus som ger COVID-19 och SARS-CoV-2, men tillhör samma stam av coronavirus.
Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MCK55W), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,986 % av influensavirus A, undergrupp N1H1 inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet i laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m3, utan tillförsel av ny luft).
Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MC55W/VB), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,93 % av influensavirus A, undergrupp N1H1 inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m3, utan tillförsel av ny luft)

1. Kraftig sugförmåga

Tar in inloppsluft i ett brett område från tre olika riktningar.

 

 

Bild på kraftig sugförmåga

2. Effektivt insamlande av föroreningar

Fångar effektivt damm och föroreningar med ett elektrostatiskt HEPA-filter.

Elektrostatiskt HEPA-filter

3. Nedbrytning

Använder Daikins patenterade Streamer-teknologi för att bryta ner farliga ämnen som fångas i filtret genom oxidering.*

Streamer

* Ämnen som inkluderar virus1, bakterier2, pollen3 och mögelsporer4

Anm:
*1 Testorganisation: Kitasato Research Center for Environmental Science; Testresultatets certifikat 21_0026 (utfärdat av samma organisation); Resultat från experiment: 99,9 % eliminering av A-H1N1-virus efter 1 timme.
*2 Testorganisation: Japan Food Research Laboratories. Testnummer: 15044988001-0201. Testmetod: Fäste en testdel inokulerad med en bakteriell vätska uppströms av ett dammuppsamlingsfilter installerat i en luftrenare och körde den i ett testområde på 25 m³. Räknade antalet levande bakterier efter fem timmar. Testresultat: Reducerat med mer än 99 % på fem timmar. Testenhet: Testad med MCK55S (Japansk modell), en modell motsvarande MCK55W-serien (turbodrift).
3 Olika allergener bestrålades med streamer-urladdning och nedbrytningen av protein i allergener verifierades med användning av antingen ELISA-metoden, katafores, eller ett elektronmikroskop (Gemensam forskning med Wakayama Medical University). Testexempel: ‘Japanskt cederpollen Cryj-1’; Testresultat: 99,6 % nedbrytning eller mer och avlägsnad på 2 timmar.
*4 Testorganisation: Japan Food Research Laboratories. Testnummer: 204041635-001. Testresultat: 99,9 % eller mer av mögelsporer (Cladosporium) nedbrutna och avlägsnade på 24 timmar.

Bild över luftfuktningsfunktion

Luftfuktning och luftrening med vår luftrenare Ururu

Vatten i tanken strömmar in till en bricka där ett hjul lyfter vattnet när det roterar och släpper det ut på filtret. Luft som blåses på filtret absorberar sin fukt och tömmer det i rummet som befuktning.

Högpresterande HEPA-filter som fångar små dammpartiklar

Avlägsnar 99 % av partiklar mellan 0,1 μm och 2,5 μm i storlek

arrow-right.png

Filtret samlar effektivt in damm med elektrostatiska krafter. Den är inte känslig mot igensättning jämfört med icke elektrostatiska HEPA-filter som samlar in partiklar endast genom tunna filternät.

Elektrostatiskt laddad

Elektrostatiskt HEPA-filter

Avlägsnar 99,97 % av små dammpartiklar på 0,3 μm. Själva filterfibrena är laddade med statisk elektricitet och samlar effektivt in partiklar. Sätts inte igen hela tiden, vilket ger små tryckförluster.

arrow-right.png

Därmed kan en större mängd ren luft passera genom filtret.

VS

arrow-right.png

Filtret kan rena en stor luftvolym!

Elektrostatiskt neutral

Icke elektrostatiskt filter

Eftersom den fångar in partiklar enbart med hjälp av filternätets storlek måste man göra nätets maskor mindre, vilket gör att det enkelt sätts igen och ger stora tryckförluster.

Kompakt, effektiv och tyst tack vare den nya innovativa strukturen

Bild över luftrenarens struktur

Våra luftrenare

MC55W.jpg

Luftrenare med Streamer-teknik

Vår streamer-teknik filtrerar bort luftburna partiklar som ofta kan utgöra allvarliga hälsorisker.

MCK55W.jpg

Ururu luftrenare med Streamer

Daikins luftrenare Ururu renar och återfuktar luften i din bostad. Fyll bara tanken på 2,7 liter ibland så fuktar den rummet med en maximal hastighet på 500 ml/h.