Vi bryr oss om ren luft

Luftrenare

Med Daikins luftrenare får du en renare och mer hälsosam inomuhsluft. Den effektiva flerstegsreningen tar bort upp till 99,97% av damm, pollen virus och bakterier i din inomhusluft.

Mamma och dotter läser i ett hälsosamt rum

Andas in luft som är ren och hälsosam.

Daikins luftrenare minimerar astma och allergiska symptom genom att avlägsna dammpartiklar och pollen från din luft, samt håller dig frisk genom att filtrera bort och oskadliggöra luftburna bakterier och virus.

Renrum med styrd luftfuktighet

Luftfuktighet är avgörande för frisk hud

Den luftfuktande luftrenarens smala vattentank tillför fukt i luften när den är för torr, och gör så att du slipper drabbas av torra händer eller vakna upp med en torr hals.

Mamma och dotter läser på en soffa

Håll din luft frisk

Våra luftrenare håller koll på lukter så att ditt hem alltid luktar fräscht och rent.

Två luftreningsenheter från Daikin

Institut Pasteur de Lille utvärderade effektiviteten hos Daikins luftrenare mot respiratoriska virus.

Enligt de tester som utfördes i laboratorierna hos Institut Pasteur de Lille, eliminerar Daikins luftrenare mer än 99,98 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuter*. Viruset tillhör samma stam som SARS-CoV-2, coronaviruset bakom pandemin COVID-19.

Enheterna har även utvärderats som effektiva till 99,93 % mot H1N1-virus inom 2,5 minuter*. H1N1 är det virus som orsakar vanlig influensa.

Det innebär att Daikins luftrenare är en extra åtgärd i kampen mot respiratoriska sjukdomar. Våra kompakta luftrenare med plug-and-play, vars effektivitet uppnås genom en kombination av det högeffektiva HEPA-filtret, som fångar viruset, följt av en intensiv exponering för Daikins patenterade teknik Flash Streamer, som eliminerar viruset, kan i stor utsträckning bidra till att minska risken för överföring av respiratoriska virus.

* Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MCK55W), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,996 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m3, utan tillförsel av ny luft). Det mänskliga coronaviruset HCoV-229E skiljer sig från det virus som ger COVID-19 och SARS-CoV-2, men tillhör samma stam av coronavirus.
Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MC55W/VB), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,98 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 1,4 m3, utan tillförsel av ny luft). Det mänskliga coronaviruset HCoV-229E skiljer sig från det virus som ger COVID-19 och SARS-CoV-2, men tillhör samma stam av coronavirus.
Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MCK55W), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,986 % av influensavirus A, undergrupp N1H1 inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet i laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m3, utan tillförsel av ny luft).
Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MC55W/VB), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,93 % av influensavirus A, undergrupp N1H1 inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m3, utan tillförsel av ny luft)

1. Kraftig sugförmåga

Tar in inloppsluft i ett brett område från tre olika riktningar.

 

 

Bild på kraftig sugförmåga

2. Effektivt insamlande av föroreningar

Fångar effektivt damm och föroreningar med ett elektrostatiskt HEPA-filter.

Elektrostatiskt HEPA-filter

3. Nedbrytning

Använder Daikins patenterade Streamer-teknologi för att bryta ner farliga ämnen som fångas i filtret genom oxidering.*

Streamer

* Ämnen som inkluderar virus1, bakterier2, pollen3 och mögelsporer4

Anm:
*1 Testorganisation: Kitasato Research Center for Environmental Science; Testresultatets certifikat 21_0026 (utfärdat av samma organisation); Resultat från experiment: 99,9 % eliminering av A-H1N1-virus efter 1 timme.
*2 Testorganisation: Japan Food Research Laboratories. Testnummer: 15044988001-0201. Testmetod: Fäste en testdel inokulerad med en bakteriell vätska uppströms av ett dammuppsamlingsfilter installerat i en luftrenare och körde den i ett testområde på 25 m³. Räknade antalet levande bakterier efter fem timmar. Testresultat: Reducerat med mer än 99 % på fem timmar. Testenhet: Testad med MCK55S (Japansk modell), en modell motsvarande MCK55W-serien (turbodrift).
3 Olika allergener bestrålades med streamer-urladdning och nedbrytningen av protein i allergener verifierades med användning av antingen ELISA-metoden, katafores, eller ett elektronmikroskop (Gemensam forskning med Wakayama Medical University). Testexempel: ‘Japanskt cederpollen Cryj-1’; Testresultat: 99,6 % nedbrytning eller mer och avlägsnad på 2 timmar.
*4 Testorganisation: Japan Food Research Laboratories. Testnummer: 204041635-001. Testresultat: 99,9 % eller mer av mögelsporer (Cladosporium) nedbrutna och avlägsnade på 24 timmar.

Bild över luftfuktningsfunktion

Luftfuktning och luftrening med vår luftrenare Ururu

Vatten i tanken strömmar in till en bricka där ett hjul lyfter vattnet när det roterar och släpper det ut på filtret. Luft som blåses på filtret absorberar sin fukt och tömmer det i rummet som befuktning.

Högpresterande elektrostatiskt HEPA-filter fångar små dammpartiklar

Avlägsnar 99,97 % av partiklar med en storlek av 0,3 μm

Daikins luftrenare är försedda med ett elektrostatiskt laddat HEPA-filter för bästa effektivitet och minsta underhåll.

Ett filters främsta uppgift är att kontinuerligt samla upp partiklar i luften och samtidigt släppa igenom så mycket luft som möjligt. Ju mer luft som passerar ett filter, ju mer luft blir renad. Ett filter som är för tätt eller igensatt av damm släpper inte igenom särskilt mycket luft och blir därför väldigt ineffektivt.

HEPA-filter är högeffektiva filter som tar bort över 99% av luftburna partiklar med en storlek av 0,3 µm. De finns i två varianter; elektrostatiskt laddade och neutrala. De neutrala är oftast tätare och sätts lättare igen av damm, vilket gör att de kräver regelbunden rengöring eller byte. De elektrostatiska HEPA-filtren är inte lika täta och behöver därför inte rengöras eller bytas lika ofta.

Nedan en djupare jämförelse mellan ett elktrostatiskt laddat och ett neutralt HEPA-filter.

Elektrostatiskt laddad

Elektrostatiskt HEPA-filter

Avlägsnar 99,97 % av små dammpartiklar på 0,3 μm. Själva filterfibrena är laddade med statisk elektricitet och samlar effektivt in partiklar. Tack vare den elektrostatiska laddningen kan filtertrådarna sitta glesare. Därmed sätts inte filtret igen hela tiden, vilket ger små tryckförluster.

Elektrostatiskt neutral

Icke elektrostatiskt filter

Eftersom filtret enbart fångar in partiklar med hjälp av filternätets storlek måste man göra nätets maskor mindre. Det gör att filtret enkelt sätts igen och ger stora tryckförluster.

Kompakt, effektiv och tyst tack vare den nya innovativa strukturen

Bild över luftrenarens struktur

Våra luftrenare

MC55W.jpg

Luftrenare med Streamer-teknik

Vår streamer-teknik filtrerar bort luftburna partiklar som ofta kan utgöra allvarliga hälsorisker.

MCK55W.jpg

Luftrenare med Streamer och luftbefuktare

Daikins luftrenare Ururu renar och återfuktar luften i din bostad. Fyll bara tanken på 2,7 liter ibland så fuktar den rummet med en maximal hastighet på 500 ml/h.