Skip to main content

Infrastruktur och kyllösningar för datacentraler

Lösningar med tillförlitlig och energieffektiv teknisk kylning som uppfyller behoven för stora och små, serverrum och laboratorier.

Constant cooling infographic

Håll kylan eller värmen konstant

Datacentraler och serverrum behöver klimatstyrning dygnet runt. Våra system är utvecklade för att maximera användningstiden under olika förhållanden, från temperaturer så låga som -15°C till så högt som 50°C.

Backup 

Vid händelse av driftfel tar en standby back-up-enhet automatiskt över samtidigt som en nödsignal går ut. Du behöver med andra ord aldrig oroa dig för risken att ett system stängs ner.

 Maximising your equipment's uptime

Utnyttja förnyelsebara resurser

Att kyla en datacentral kräver mycket högre energiförbrukning än kylning av något annat utrymme. Våra infrastrukturella kyllösningar är utvecklade för att erbjuda effektivitet året runt och att sänka dina årliga driftskostnader.

Free cooling mode

Frikyla

Läget för frikyla sänker energiförbrukningen med hjälp av sval uteluft under vintermånaderna. Detta innebär att kylkompressorer kan stängas av eller arbeta vid en betydligt lägre kapacitet vilket leder till sänkta kostnader. 

Värmeåtervinningsteknik

Med vår värmeåtervinningsteknik återvinns den värme som genereras under processkylan för att ge komfortvärme eller varmvatten till kontor, badrum eller andra delar i byggnaden.

Duty rotation

Driftsrotation

I Sky Air fjärrkontroll ingår driftsrotation som standard när man använder fler än ett system. Driftsenheten går in i standby läge enligt en inställd tidsperiod. En enhet är i drift medan en eller flera enheter är i standby läge, efter valt tidsintervall så byts rotationsordningen. Om en enhet larmar så startar alla standby enheter som backup.

Infrastrukturkyla för alla fastighetstyper och behov

Sky air data centre

Sky Air

  • Kostnadseffektiva, högpresterande kylsystem
  • Perfekt för små datacentraler eller teknikrum
  • Driftsrotation och backup-drift ingår med standardstyrning
  • Separat styrning av varje enhet
  • Köldmediebaserad teknik 
Chillers data centre

Kylaggregat

  • Tillgodoser alla klimatbehov
  • Perfekt för medelstora till stora datacentraler
  • Centralstyrt system för noggrann styrning av luftfuktighet och temperatur
  • Läge för frikyla
  • Unik snabb återstartfunktion

Centralstyrning

Integrera processkylenheten med ett fastighetssystem (BMS). Vi erbjuder olika gränssnittsintegrationer för de fyra främsta BMS-protokollen, så att hela fastigheten kan hanteras från en centraliserad styrning.

modbus interface

Modbus Interface

Integrera samtliga produkter från Daikin i fastighetssystemet via Modbus-protokoll.

knx interface

KNX Interface

Integrera enheterna Split, Sky Air och VRV i hemautomatiserings- eller fastighetssystem via KNX protokoll.

BACnet Interface

Integrera VRV, kylare och luftbehandlingsenheter i fastighetssystemet via BACnet-protokoll.

LonWorks Interface

Integrera VRV och kylare i fastighetssystemet via LonWorks-protokoll.

Läs mer

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?