Skip to main content

Miljöansvar

Skapa hållbara klimatlösningar

Daikin är fokuserade på att tillhandahålla de mest effektiva och säkra lösningarna för hem, företag och industrier för att uppfylla alla dina kyl- och värmebehov, både idag och i framtiden.

Vi är medvetna om vårt ansvar att skydda miljön och att vår policy och praxis håller miljömässig hållbarhet i allt som vi gör. Vi sköter vår verksamhet i enlighet med gröna principer eftersom det är logiskt både ekonomiskt och energieffektivt.

daikins miljöansvar

Daikins världsomfattande miljöinitiativ

Om du är intresserad av att lära dig mer om Daikins världsomfattande initiativ för miljön, besök Daikin Industries Ltd Corporate Social Responsibility (CSR)-hemsida.

Daikin Europe N.V. miljömål

Daikin Europe har en mer specifik handlingsplan med en miljöpolitik och miljömål med tanke på ISO14000. Daikin Europe rapporterar årligen om dessa åtgärder i den årliga miljörapporten. Läs mer >>

 

Vår miljöpolitik bygger på följande grundläggande principer:

 • Använd hållbar energi

  Daikin Europe N.V. söker ständigt nya sätt att minska energiförbrukningen i sina produktionsanläggningar och utnyttjar hållbara energikällor.

 • Minska miljöpåverkan från köldmedier och förbättra energieffektiviteten hos våra produkter

  Daikin Europe N.V. är engagerad i att minska utsläpp av växthusgaser från sina produkter genom att minska köldmediernas påverkan och förbättra energieffektiviteten.

 • Fortsatta ansträngningar på europeisk nivå

  Daikin Europe N.V. anpassar kontinuerligt sin miljöpolitik till de förändrade globala, europeiska och lokala lagstiftningsramarna. Det stimulerar och främjar en strikt tillämpning av all relevant lagstiftning och formulerar rekommendationer för att underlätta genomförandet.

 • Öka produktåtervinning och avfallshantering

  Daikin tar hänsyn till återvinningsbarhet i produktutvecklingsfasen med användning av principerna för Lansinks stege *. Denna omsorg för återvinning och avfallshantering fortsätter genom alla faser av produkten (produktion, transport och logistik, installation, underhåll etc.), till och med ansvarigt hantering av produkten vid slutet av användbar livstid.

 • Hantera kemiska ämnen och preparat

  Daikin Europe N.V. strävar efter optimal säkerhet med avseende på hantering och lagring av kemikalier. Detta inkluderar sökandet efter nya och säkrare produkter som ersätter befintlig teknik.

 • Utveckla produkter med minskad miljöpåverkan

  Daikin har åtagit sig att följa all miljölagstiftning. Dessutom säkerställer företagets gröna upphandlingsriktlinjer att dess produkter är toppmoderna med hänsyn till minskad miljöpåverkan.

 • Vara en förebild för miljöansvar

  Daikin avser att vara en förebild som företag genom att ge utbildning och information om verksamhetens miljöpåverkan. De stöder och kommunicerar med externa organisationer, grannar och samhället i stort och är representerade i arbetsgrupper inom relevanta branscher.

* Lansinks stege: Principer eller metoder för avfallshantering som upprättats av en holländsk ledamot - Ad Lansink - representerad av en stege med flera steg. Spåren representerar en hierarki av allt bättre sätt att hantera avfall på ett miljöansvarigt sätt.

Miljömässigt ledarskap

Daikins gröna hjärta

“Agera för jordens framtid”

Daikin är hängivna till att tillhandahålla hem, företag och industrier med de mest effektiva och säkraste lösningarna för att uppfylla alla dina kyl- och värmebehov, både idag och i framtiden.

Vi är mycket medvetna om vårt ansvar att skydda miljön i allt som vi gör, och alla våra policies, praxis och processer är utvecklade och implementerade med miljömässig hållbarhet som kärnan.

Att bevara vår miljö är ett fundamentalt mål för Daikin. Vi kör vår verksamhet enligt ”gröna” principer eftersom det innebär både ekonomiska och ekologiska inriktningar.

Miljömässig hållbarhet inom vår kundbas

Daikins kylaggregat kan erbjuda precis styrning av temperaturen vid tillverkning för användning i kylprocesser. De kan även leverera en bredare klimatstyrning av tillverkningsmiljön som en del av ett övergripande fastighetssystem.

Vi håller våra kunder fullständigt informerade om de senaste framstegen inom vår innovativa, energieffektiva teknik, och ger dem integrerade lösningar med smart styrning som ger kostnadsbesparingar och reducering av utsläpp av koldioxid.

Du hittar med information på hållbarhets-hemsidan.

Läs mer

 

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?