Säsongseffektivitet

Daikin visar vägen i säsongseffektivitet

En spännande metod för att utveckla och införa mer energieffektiva teknologier för HVAC-R-produkter för att uppfylla och överträffa lagstiftningen.

Förlängaren av innovation

Vårt uppdrag baseras på innovation och ett åtagande att leverera de mest hållbara och energieffektiva produkterna till konsumenterna. När Europeiska unionen utfärdade direktivet om ekodesign (2009/125 / EG), en lagstiftningsakt för att fastställa miniminivåer för effektivitet för energirelaterade produkter var vi beredda att möta utmaningen.

Under 2010 blev Daikin den första tillverkaren och producenten av HVAC-R för att införa säsongseffektivitet: en spännande metod för att utveckla och införa mer energieffektiva teknologier till produkterna för att minska driftskostnader och miljöförstöringen.

Detta initiativ grundar sig i att Daikin agerar proaktivt, inte bara för att anpassa sig till framtida lagstiftning, utan att också för överträffa den med avancerad teknik och produkter. 

seasonal efficiency

Vad är säsongseffektivitet ?

Säsongseffektivitet mäter den verkliga energieffektiviteten hos värme- och kylaggregat under en period av ett år. Till skillnad från äldre värme- och kylsystem spårar säsongseffektiviteten ett systems dagliga drift för att inkludera temperaturfluktuationer och standbyperioder. Efter ett år ger säsongseffektivitetsdata en djupare och tillförlitlig översikt över systemens energiförbrukning. Detta kommer att hjälpa konsumenterna att ta rätt steg för att minska systemets ekologiska fotavtryck.

Säsongseffektivitet och energimärkning

För att säkerställa att standader för energieffektivitet är uppfyllda kräver Europeiska unionens ekodesigndirektiv att värmepumpar ochh luftkonditionering har en enhetlig energimärkning. Märkningen visar energieffektiviteten hos värme- och kylaggregat och låter konsumenterna enkelt jämföra modeller.

Lot10-photogrid.png

Energy Label - LOT 10

Skapa energimärkning för luft/luft värmepumpar

Lot1-2-photogrid.png

Energy Label - LOT 1&2

Skapa energimärkning för vattenburna värmesystem.

Lot6-photogrid.png

Energy Label - LOT 6

Konsultation för etikettsgenerering och tekniska data för ventilationsenheter.

EntrLOT1.png

Eco Design - Entr LOT1

Tekniska data för kylanläggningar.

Eco Design - Entr LOT1 

Tekniska data för kylanläggningar
Eco Design - Entr LOT1 

Tekniska data för kylanläggningar

Smart användning av energi

Daikin introducerde 2010 säsongseffektivitettill sitt stora produktsortiment för att hjälpa konsumenterna att sänka kostnaderna och uppnå högre energieffektivitetsnivåer.

Mer om Daikins toppmoderna klimatlösningar som använder säsongseffektivitet för att möta kraven på industri, kommersiella och bostadsområden.

skyair_RZAG-LV1.png

Daikin Sky Air

Air är Daikins branschledande lätta kommersiella sortiment. Sky Air-serien är konstruerad för optimal säsongsenergi, och uppnår energinivåer upp till A ++ i både kylning och uppvärmning.  

bluevolution_emura_710x460.jpg

Daikin Split

Daikins split-system omfattar ett stort antal inomhusenheter för att uppfylla höga krav på design och prestanda. Energibesparande funktioner som Intelligenta ögon- och veckovisare uppnår A +++ säsongseffektivitet.

vrv-485x200.png

Daikin VRV

Daikins VRV-teknik är utformad för att uppnå hög säsongseffektivitet inom kommersiell sektor. Variabel Köldmedie Temperatur (VRT) säkerställer att VRV-området uppnår högsta komfortnivå och effektivitet för slutanvändare. 

Chiller-product-485x200.png

Daikin Chillers

Daikins vätskekylare har den mest avancerade tekniken som levererar högsta energieffektivitet och lägre driftskostnader.

altherma-500x330.png

Daikin Altherma

Som den mest sålda värmepumpen på marknaden, erbjuder  Daikin Altherma lägre utsläppsnivåer genom hållbar energy, produktions- och miljövänlig teknik.