Säsongseffektivitet

Daikin visar vägen för årsverkningsgrad

Förlängaren av innovation

Vårt uppdrag baseras på innovation och ett åtagande att leverera de mest hållbara och energieffektiva produkterna till konsumenterna. När Europeiska unionen utfärdade direktivet om ekodesign (2009/125 / EG), en lagstiftningsakt för att fastställa miniminivåer för effektivitet för energirelaterade produkter var vi beredda att möta utmaningen.

Under 2010 blev Daikin den första tillverkaren och producenten av HVAC-R för att införa årsverkningsgrad: en spännande metod för att utveckla och införa mer energieffektiva teknologier till produkterna för att minska driftskostnader och miljöförstöringen.

Detta initiativ grundar sig i att Daikin agerar proaktivt, inte bara för att anpassa sig till framtida lagstiftning, utan att också för överträffa den med avancerad teknik och produkter. 

seasonal efficiency

Vad är årsverkningsgrad?

årsverkningsgrad mäter den verkliga energieffektiviteten hos värme- och kylaggregat under ett år. Till skillnad från äldre värme- och kylsystem spårar årsverkningsgraden ett systems dagliga drift för att inkludera temperaturfluktuationer och standbyperioder. Efter ett år ger årsverkningsgraden en djupare och tillförlitlig översikt över systemens energiförbrukning. Detta kommer att hjälpa konsumenterna att ta rätt steg för att minska systemets ekologiska fotavtryck.

Årsverkningsgrad och energimärkning

För att säkerställa att standarden för energieffektivitet är uppfylld kräver Europeiska unionens ekodesigndirektiv att värmepumpar ochh luftkonditionering har en enhetlig energimärkning. Märkningen visar energieffektiviteten hos värme- och kylaggregat och låter konsumenterna enkelt jämföra modeller.

Lot10-photogrid.png

Energy Label - LOT 10

Skapa energimärkning för luft/luft värmepumpar

Lot1-2-photogrid.png

Energy Label - LOT 1&2

Skapa energimärkning för vattenburna värmesystem.

Lot6-photogrid.png

Energy Label - LOT 6

Konsultation för etikettsgenerering och tekniska data för ventilationsenheter.

EntrLOT1.png

Eco Design - Entr LOT21

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter, vad gäller ekodesignkrav för produkter för ventilationsvärme, produkter för kylning, processkylaggregat av högtemperaturtyp och fläktkonvektorer

EntrLOT1.png

Eco Design - Entr LOT1

Tekniska data för kylanläggningar.

Eco Design - Entr LOT1 

Tekniska data för kylanläggningar
Eco Design - Entr LOT1 

Tekniska data för kylanläggningar

Smart användning av energi

Daikin introducerade 2010 årverkningsgrad till sitt stora produktsortiment för att hjälpa konsumenterna att sänka kostnaderna och uppnå högre energieffektivitet. Mer om Daikins toppmoderna klimatlösningar som använder årsverkningsgrad för att möta kraven på industri, kommersiella och bostadsområden.

skyair_RZAG-LV1.png

Daikin Sky Air

Sky Air är Daikins branschledande kommersiella sortiment. Sky Air-serien är konstruerad för optimal årsverkningsgrad och uppnår energiklass upp till A ++ i både kyla och värme.  

bluevolution_emura_710x460.jpg

Daikin luft-luftvärmepumpar

Daikins split-system omfattar ett stort antal inomhusenheter för att uppfylla höga krav på design och prestanda. Energibesparande funktioner som närvarosensor och veckotimer bidrar till energimärkning  A +++.

vrv-485x200.png

Daikin VRV

Daikins VRV-teknik är utformad för att uppnå hög årsverkningsgrad inom den kommersiell sektorn. Variabel Köldmedietemperatur (VRT) säkerställer högsta komfortnivå och effektivitet för slutanvändare. 

Chiller-product-485x200.png

Daikin Vätskekylare

Daikins vätskekylare har den mest avancerade tekniken som levererar högsta energieffektivitet och lägre driftskostnader.

altherma-500x330.png

Daikin Altherma

Som den mest sålda värmepumpen på marknaden, erbjuder  Daikin Altherma lägre utsläppsnivåer genom hållbar energiproduktion och energieffektiv teknik.