Skip to main content

Vätskekylaggregat

Våra vätskekylaggregat har utvecklats för att upprätthålla en energieffektiv process för komfortkyla och -värme som du kan lita på. 

bg-image

Energieffektiv

Daikins vätskekylaggregat är utrustade med avancerad teknik för bästa energieffektivitet. Som tillval finns värmeåtervinning för att optimera enhetens prestanda och hantera energiförbrukning, driftskostnader och minska koldioxidutsläppen. Värmepumpen använder förnybara energikällor för att spara energi och sänka kostnaderna. Invertertekniken med varvtalsreglering möjliggör att enheten kan arbeta på partiell kapacitet, vilket sänker din energiförbrukning, dina driftskostnader och CO₂-utsläppen med upp till 25%.

bg-image

Individuell anpassning

Med fler än 150 olika tillval och alternativ (så som extra pumpar, ljudisolerade system, värmeåtervinning, snabb återstart etc.) är det lätt att anpassa systemet enligt tillämpning, miljö och dina behov. Vi för alltid en dialog med våra kunder för att kunna leverera en lösning som uppfyller de individuella krav som finns kring varje installation.

bg-image

Fullständig tillförlitlighet

Vi har en policy som vi kallar för "nollfelstolerans". Det innebär att vi fabrikstestar alla våra enheter för att säkerställa en drift med hög kvalitet. Varje enhets komponenter är noggrannt utformade för att klara av de mest krävande situationerna.

bg-image

Unik teknik

Varje enhet från Daikin är utvecklad med den senaste tekniken. Eftersom vi utvecklar allt in-house har vi möjlihet att kontinuerligt förbättra våra produkter och tekniker. Några exempel på detta är att vi löpande arbetar med vår Daikin Inverterskruvkompressor, vår värmeväxlare och tekniker med kondensorslinga. 

Luftkylda vätskekylaggregat

Luftkyld vätskekylare
 • Perfekt för små, medelstora och stora tillämpningar
 • Utomhusinstallation
 • Energieffektiv
 • Välj enbart kyla eller värmepump
 • Välj enheter utrustade med inverterteknik för varvtalsreglering
 • Välj mellan en swingkompressor, scrollkompressor eller skruvkompressor

Vattenkylda vätskekylaggregat

Water cooled chiller
 • Perfekt för medelstora och stora tillämpningar
 • Inomhusinstallation
 • Hög energieffektivitet
 • Välj enbart kyla eller enbart kyla/värme
 • Välj enheter utrustade med inverterteknik för varvtalsreglering
 • Välj mellan en scrollkompressor, skruvkompressor eller centrifugalkompressor
bg-image

Vätskekylaggregat och värmepumpar

En ny generation luftkylda scrollvätskekylaggregat
med köldmediet R-32.

bg-image

EWYD-4Z Multifunktionell

4-rörssystem med inverterteknik för oberoende och simultan kyla och värme året runt

bg-image

Kylare i DZ-serien

Frekvensstyrd och vattenkyld centrifugalvätskekylare utan olja som införlivar flera avancerade tekniska funktioner som är unika på marknaden.

 

Beräkningsprogram för vätskekylaggregat

Dra nytta av vårt beräkningsprogram för att snabbt och enkelt hitta det bästa vätkskekylaggregatet för ditt behov.

 • Skapa snabbt nya projekt, öppna och ändra befintliga projekt eller använd snabbval
 • Skriv ut eller ladda ner teknsika urvalsrapporter i olika format
 • Webbaserat; Programmet är alltid åtkomligt på alla typer av enheter 
Urvalsprogram för kylaggregat
bg-image

Daikin On Site; fjärrövervakning och styrning för vätskekylaggregat och värmepumpar

Alltid full kontroll på alla dina vätskekylaggregat och värmepumpar. Daikin On Site är en molntjänst som ger dig driftdata i realtid och låter dig styra och hantera larm närsomhelst från vartsomhelst.  Daikins On Site resulterar i optimal användning och kostnad under hela livslängden samtidigt som effektiviteten och tillförlitligheten ökar.

bg-image

iCM Intelligent Chiller Manager för kylanläggningsrum

Optimera prestanda och öka tillförlitligheten hos ditt kylanläggningsrum med vår fabriksmonterade systemstyrning. iCM hjälper dig att minska energikostnaderna och öka livslängden hos din investering.

Läs mer

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?