Skip to main content

Bluevolution-sortimentet med kylare och värmepumpar

Resultatet av Daikins oöverträffade erfarenhet i utveckling av R-32-teknik

bg-image

Daikin, det första företaget i världen som introducerar en ny generation av luftkylda scrollkylaggregat med köldmedium R-32.

Daikin är en kontinuerlig ledare inom kylaggregatsteknik och strävar igen efter innovation. Med den nya generationens kylare och värmepumpar med R-32, har Daikin utökat Bluevolution-sortimentet och expanderat till kommersiell tillämpning samt dragit nytta av användning av R-32-köldmedium.

bg-image

Varför har Daikin introducerat R-32-modeller?

Potentialen för global uppvärmning (GWP) är bara 675 för R-32. Det är bara en tredjedel jämfört med andra vanliga köldmedium, till exempel R-410A. Tack vare lägre brandfarlighetsklassificering (köldmedium R-32 faller inom kategoriklass A2L i ISO817), kan det användas säkert inom många tillämpningar, inklusive kylvattensystem. Dessutom är det som ett köldmedium med en enda komponent också lättare att återvinna och återanvända – ännu ett plus.

Varför välja R-32-köldmedium?

R-32-köldmediet anses vara det mest balanserade köldmediet när det kommer till miljöpåverkan, energieffektivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet för luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning.

Låt oss analysera hur R-32 ligger till gällande de främsta aspekterna att överväga vid val av köldmedium: prisvärdhet, miljövänlighet och säkerhet.

 • Hållbarhet

  R-32 har en ozonförtunningspotential på noll och en potential för global uppvärmning (GWP) på 675, vilket är en tredjedel av vad R-410A har. Det kan minska påfyllningsvolymen med 30 % jämfört med R-410A. Det kan bidra till en 76-procentig minskning av CO2-utsläpp jämfört med vanlig teknik.

  Det är enkelt att återvinna R-32. Det går att återvinna det under underhållsarbeten och sedan återanvända det.

 • Energi- och kostnadseffektivt

  Eftersom R-32 effektivt överför värme kan det avsevärt minska elektricitetsförbrukningen jämfört med utrustning som använder R-410A.

  Det är enkelt och billigt att fylla på och underhålla R-32. Det möjliggör kompakta och kostnadseffektiva designer och minimerar den totala investeringskostnaden och kostnader för systemdrift och underhåll.

 • Säkerhet

  R-32 är ogiftigt och klassificerat som ett Klass A2L-köldmedium (låg brandrisk) enligt den internationella standarden ISO817:2014

  ISO 817:2014 delar upp köldmediers brandfarlighet i 4 kategorier:
  Klass 1 (ingen flamspridning), Klass A2L (lägre brandfarlighet), Klass 2 (brandfarlig) och Klass 3 (högre brandfarlighet).

En insikt i Daikins köldmediumspolicy och svar på nya behov

Köldmedium är viktigare än någonsin, eftersom världens kylnings- och uppvärmningsbehov växer. Tidigare använda köldmedium kan ha påverkat miljön, och det är viktigt att hitta framtidssäkra lösningar för aktuella utmaningar. Det är Daikins främsta mål. Att bidra till att lindra köldmediums miljöpåverkan med ett omfattande tillvägagångssätt genom hela köldmediets och utrustningens livscykel. ​

De främsta aspekterna att överväga vid val av köldmedium är vanligtvis säkerhet, prisvärdhet och miljövänlighet. Det handlar om en balans mellan de olika aspekterna och faktorerna. Självklart skiljer sig valen beroende på tillämpningen. Det finns inget perfekt val för alla användningsområden. Men de nyliga ändringarna som nya internationella förordningar har introducerat har lett till nya utvecklingar inom köldmedium. Köldmedium i dag har lägre potential för global uppvärmning. ​

Daikin, som ett företag med unik expertis från tillverkning och produktion av både köldmedium och utrustning, har kommit fram till att R-32-köldmediet är det mest balanserade i termer av miljöpåverkan, energieffektivitet, säkerhet (R-32 är klassificerat som A2L - låg brandfarlighet) och kostnadseffektivitet för luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning. Därför tror Daikin på R-32.

EWAA-DA

EWAT-CZ

EWYA-DA

EWYT-CZ

bg-image

Vi utökar snart Bluevolution-sortimentet med en ny serie som kompletterar den här produktfamiljen från Daikin för kommersiell luftkonditionering.

Bluevolution-sortimentet består av modern och avancerad teknik med R-32-köldmedium. De här produkterna har en betydligt lägre miljöpåverkan inom den kommersiella luftkonditioneringssektorn. Allt detta utan att påverka prestandan i enheterna eller den komfort som de erbjuder kunderna. Kontakta oss för mer information!

Köldmedium är viktigare än någonsin, eftersom världens kylnings- och uppvärmningsbehov växer. Tidigare använda köldmedium kan ha påverkat miljön, och det är viktigt att hitta framtidssäkra lösningar för aktuella utmaningar. Det är Daikins främsta mål. Att bidra till att lindra köldmediums miljöpåverkan med ett omfattande tillvägagångssätt genom hela köldmediets och utrustningens livscykel.

Daikin, som ett företag med unik expertis från tillverkning och produktion av både köldmedium och utrustning, har kommit fram till att R-32-köldmediet är det mest balanserade i termer av miljöpåverkan, energieffektivitet, säkerhet (R-32 är klassificerat som A2L – låg brandfarlighet) och kostnadseffektivitet för luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning. Därför tror Daikin på R-32 och fortsätter att utveckla supermodern teknik baserat på det här köldmediet.

Håll dig uppdaterad för att få mer information om den kommande produktlanseringen!

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?