Skip to main content

EWAT-B

Det första luftkylda kylaggregatet med köldmediet R-32.

Varför ska man välja

EWAT-B?

 • Bästa verkningsgrad med ett ESEER på upp till 4,7
 • Först på marknaden med köldmediet R-32
 • Nya scrollkompressorer och värmeväxlare optimerade för R-32
 • Den globala uppvärmningspotentialen (GWP) för köldmedium R-32 är 675, vilket bara är en tredjedel jämfört med det vanligen använda R-410
 • Den låga GWP:n för R-32 faller inom kategoriklass A2L i ISO817 och det kan användas säkert inom många tillämpningar, inklusive kylvattensystem
 • Eftersom R-32 endast har en komponent är det lättare att återvinna och återanvända
 • Brett kapacitetsområde på 80–700 kW
 • Kondensorslinga med mikrokanaler för reducerad köldmediemängd
 • Verkningsgradversioner i silver och guld
 • Tre ljudkonfigurationer
 • Fullt kompatibel med Daikin on Site
 • Ny hydronisk sats-konfiguration (single- och twinpump, tröghetstank, VFD)
 • Version med en eller två kretsar som överlappar mellan 150 kW och 350 kW
  ›› Enheter med enkelkrets för två eller tre kompressorer
  ›› Enheter med dubbla kretsar för fyra, fem eller sex kompressorer
 • Omfattande tillvalslista
 • Alternativ för fläkthastighetsmodulering (VFD)

Två olika layouter

Single-V Layout

›› Smal layout

›› Hög flexibilitet: ny medel
ljudkonfiguration för både silver- och
guldversionerna

 

 

 

Layout modular-V

›› Helt ny layout

›› Bättre effektivitet vid delbelastning (SEER)
jämfört med föregående generation

›› +4 % vid standardinstallation

›› +7 % med tillvalet VFD-fläkt

 

bg-image

Nya glykolfria tillval för frikyla till EWAT-B:

 • Frikylande migrering – Light
 • Frikylande migrering – Full
 • Frikylande migrering – Full med Hydro Kit
Free Cooling Migration – Light:

När denna lösning har aktiverats möjliggörs en naturlig migrering av köldmediet från förångare till kondensor, samtidigt som det passerar kompressorerna och expansionsventilen. Tack vare växlarnas design, med extremt små tryckfall, kräver denna lösning inga ytterligare enheter för att pumpa köldmediet då den använder principen för naturlig migrering. Den möjliga frikylkapaciteten är 25 % av enhetens nominella kylkapacitet.

Free Cooling Migration – Full:

Inkluderar en extra flödande förångare per krets parallellt till standard-plattvärmeväxlaren vilket möjliggör en ökad prestanda.

Denna lösning använder samma princip för lätt migrering men då den är utrustad med ett ytterligare "tubpanne"-köldmedium möjliggör den en högre möjlig kapacitet. Tack vare växlarnas design, med extremt små tryckfall och ett ökat avstånd mellan kondensor och förångare, kan denna lösning tillhandahålla en frikylkapacitet motsvarande 75 % av enhetens nominella kapacitet.

Frikylande migrering – Full med Hydro Kit:

Inkluderar frikylande migrering – Full och fördelarrör på vattensidan vilket möjliggör automatisk växling av vattenflödet mellan värmeväxlare med mekanisk kyla och fri kyla. Förekomsten av den extra rörledningen kan påverka enhetens monteringsyta.

bg-image

Utförlig tillvalslista

Inkluderar nya tillval:

 

 • Bufferttank

Bufferttank monterad på enheten är tillgänglig för hela serien av plug and play-lösningar.

 • Partiell värmeåtervinning

Introduktion av kondenseringsstyrning så att värmeåtervinningskapaciteten kan upprätthållas vid låg omgivningstemperatur och enheten vid full kapacitet

HR @ 35°C omgivningHR @ 20°C omgivning
Ström~ 15%~ 3%
Ny~ 15%~ 15%
 • VFD-pumpar och variabel flödesstyrning

› Variabel pumphastighetsstyrning via extern 0-10-volts signal
› ”Termostat på” och “termostat av” pumphastighetsövervakning
› Variabel primär flödesstyrning

bg-image

Konnektivitet

mAP

›› Android-app

›› Kopierar enhetens styrenhet

›› Drift av enheten via en smart enhet på distans (surfplatta, smartphone, dator)

›› Snart tillgänglig på PlayStore

Portabel touchscreen som tillval

›› Display 10 tum

›› Touchscreen

›› Nätverk: trådlös, Bluetooth, GPS, GSM etc. 

›› Gränssnitt: SIM-kort, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio

 

Daikin on Site

Fullständigt kompatibel med Daikin on Sites molnbaserade plattform som ger ett flertal avancerade funktioner, inklusive:

›› Fjärrövervakning

›› Systemoptimering

›› Förebyggande underhåll

Fjärråtkomst med ett enda klick via LAN eller GSM-modem

EWAT-B-serien

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?