Meddelande om Cookie

1. Cookies

När du besöker denna webbplats kan vi placera viss information på din dator eller mobila enhet i form av en "cookie", denna gör så att vi kommer att känna igen dig (när vi läser cookien) automatiskt vid ditt nästa besök.

Cookies kan hjälpa oss på många sätt. De kan till exempel göra det möjligt för oss att anpassa denna webbplats så att den bättre passar dina behov, eller lagra ditt lösenord så att du inte behöver mata in det varje gång.

I matrisen som finns här hittar du en översikt över de cookies som vi använder på den här webbplatsen. Nedan hittar du syfte, utgångsdatum och olika typer av cookies.

Du kan välja att godkänna eller avvisa cookies. Dina alternativ för att hantera vilka cookies som kan placeras eller läsas av oss från din dator eller mobila enhet anges nedan. Om du inte accepterar cookies definierade nedan som "Absolut nödvändiga" kommer du inte att kunna besöka denna webbplats. Om du avvisar andra cookies kan det hända att vissa erbjudanden, funktioner eller resurser på vår webbplats inte fungerar korrekt, och du kan uppleva mindre bekvämlighet eller funktionalitet.

2. Typ av cookies

Följande cookietyper kan användas under ditt besök på denna webbplats:

Lagringstid
Förklaring av cookie
Session Raderas automatiskt när du stänger din webbläsare
Permanenta Lagras på din enhet fram tills utgångsdatumet enligt definitionen nedanAnsvarig part Förklaring av cookie
Första part Placerad av datainsamlare (eller någon av dennes processorer) som driver webbplatsen som du besökte som definieras av URL:en som vanligtvis visas i webbläsarens adressfält (innebörd: placerad av oss)
Tredje part Placerad av datainsamlare som inte driver webbplatsen som du för närvarande besöker (innebörd: inte placerad av oss)

3. Cookieskategorier

Typ av cookie Hanteringsalternativ
Absolut nödvändiga – innebär att du inte kan besöka denna webbplats om sådana cookies inaktiveras Om du vill inaktivera dem måste du kontrollera inställningarna på din webbläsare
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) för att antingen:
 • Omedelbart ta bort cookies från din dator eller mobila enhet;
 • Blockera cookies;
 • Utfärda en varning innan en cookie lagras.

Om du tar bort eller inaktiverar dessa cookies kan du inte besöka denna webbplats

Funktionella – innebär att om sådana cookies inaktiveras kommer vi inte att kunna tillhandahålla funktioner som du uttryckligen har begärt Om du vill inaktivera dem måste du kontrollera inställningarna på din webbläsare
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) för att antingen:
 • Omedelbart ta bort cookies från din dator eller mobila enhet;
 • Blockera cookies;
 • Utfärda en varning innan en cookie lagras.

Om du tar bort eller inaktiverar dessa cookies kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner på denna webbplats

Social plugin-spårning – innebär cookies av tredje part (socialt nätverk) som används av sociala plugin-moduler som vi har integrerat i denna webbplats, som är inte är funktionella men som används för att spåra individer för ändamål som exempelvis beteendestyrd annonsering, analyser eller marknadsundersökning Om du vill inaktivera dem måste du kontrollera inställningarna på din webbläsare
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) för att antingen:
 • Omedelbart ta bort cookies från din dator eller mobila enhet;
 • Blockera cookies;
 • Utfärda en varning innan en cookie lagras.

Om du tar bort eller inaktiverar dessa cookies kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner på denna webbplats

Tredjepartsannonsering – innebär cookies av tredje part som används för annonsering och syften som exempelvis beteendestyrd annonsering, frekvensbegränsning, finansiell loggning, annonsanslutning, klick upptäckta bedrägeri, forskning och marknadsanalys, produkt förbättring och felsökning

Om du vill inaktivera dem måste du kontrollera inställningarna på din webbläsare
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) för att antingen:

 • Omedelbart ta bort cookies från din dator eller mobila enhet;
 • Blockera cookies;
 • Utfärda en varning innan en cookie lagras.

Om du tar bort eller inaktiverar dessa cookies kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner på denna webbplats

Analys första part – innebär cookies som har genererats av denna webbplats som tillhandahåller oss med statistik om besökarna på denna webbplats (t.ex. antal unika besökare, spåra navigationsproblem på webbplatsen, detektera nyckelord som ofta används i sökmotorerna...)

Om du vill inaktivera dem måste du kontrollera inställningarna på din webbläsare
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) för att antingen:

 • Omedelbart ta bort cookies från din dator eller mobila enhet;
 • Blockera cookies;
 • Utfärda en varning innan en cookie lagras.

Om du tar bort eller inaktiverar dessa cookies kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner på denna webbplats

4. Översikt över cookies

4.1 Absolut nödvändigt

Cookienamn Syfte Kategori Förfaller Tredje part
JSESSIONID Cookie som används av webbtjänsten Apache/Tomcat för att aktivera en session Absolut nödvändig Session Nej
TS110f28 Cookie som används av en webbapplikations brandvägg för att möjliggöra surfning på denna webbplats Absolut nödvändig Session Nej

4.2 Funktionell

Cookienamn Syfte Kategori Förfaller Tredje part
daikin_språkurval Lagrar ditt senaste språkurval Funktionell Tillfällig
(1 år)
Nej
dkProductHistory Lagrar produkterna (produkt-ID) som du tittade på senast för att generera en "senast visas" produktöversikt Funktionell Tillfällig
(1 månad)
Nej
dkProductFacets Lagrar dina senast valda produktaspekter för att komma ihåg valda aspekter från produktsökaren Funktionell Tillfällig
(1 dag)
Nej
productFinder Cookie som används av produktsökarens applikation som lagrar sökvägen till produkturvalet som krävs i vissa webbläsare för att du ska kunna ändra produkturvalet Funktionell Session Nej
compareProducts Cookie som används av produktsökarens applikation som lagrar produkten du har valt för att aktivera produktjämförelsefunktionen Funktionell Tillfällig
(1 år)
Nej
informationBasket Cookie som används av informationskorgen som lagrar produkten du har valt för att upprätthålla listan för senare hämtning eller sändning via e-post Funktionell Tillfällig
(1 år)
Nej
Formstackadmin Cookies som krävs för att använda Formstacks webbformulärtjänster Funktionell Session Ja (Formstack)
NID Google Cookie NID – en unik identifierare som används av Google applikationer för att lagra din preferensinformation Funktionell Tillfällig
(1 år)
Ja (Google)
PREF Google cookie PREF används för säker surfning Funktionell Tillfällig
(1 år)
Ja (Google)

4.3 Social plugin-spårning

Cookienamn Syfte Kategori Förfaller Tredje part
Uit Dessa cookies aktiverar "Share"-knapparna på denna webbplats för att du enkelt ska kunna dela innehåll via e-post och sociala medier Social plugin-spårning Tillfällig
(1 dag)
Ja (lägg till denna)

Dt Tillfällig
(2 veckor)
bt Tillfällig
(2 år)
Loc Tillfällig
(2 veckor)
Uid Tillfällig
(2 år)
_atuvc Tillfällig
(2 år)
Psc Tillfällig
(2 år)
K Cookies placeras av Twitter om du laddar sidor på denna webbplats som innehåller en lista över "Senaste Tweets" Social plugin-spårning Tillfällig
(2 dagar)
Ja (Twitter)
_utma Tillfällig
(2 år)
_guest_id Tillfällig
(2 år)
_twitter_sess Session
_utmz Tillfällig
(18 månader)
Datr Dessa cookies aktiverar Facebooks "Gilla"-knappar för att du ska kunna indikera innehåll som du "Gillar" Social plugin-spårning Tillfällig
(2 år)
Ja (Facebook)
Lu Tillfällig
(2 dagar)
lokal Tillfällig
(2 dagar)

4.4 Tredjepartsannonsering

Cookienamn Syfte Kategori Förfaller Tredje part
Test_cookie Kan ställas in av Googles DoubleClick plugin på vår webbplats för att verifiera om din webbläsare accepterar cookies. Google DoubleClick är avsedd att förbättra annonseringen mot dig Tredjepartsannonsering Tillfällig
(30 dagar)
Ja (Google)

4.5 Analys av första part

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som Google, Inc. tillhandahåller. Google Analytics använder "cookies" för att hjälpa denna webbplats att analysera hur du använder denna webbplats. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (observera: Daikin har valt att tillämpa alternativet "IP masking" så att Google Analytics kommer att ta bort den sista oktetten i din IP-adress innan den används och lagras) kommer att vidarebefordras och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsens operatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsens aktivitet och internetanvändning. Google kan även vidarebefordra denna information till tredje parter där så krävs enligt lag, eller där tredje part behandlar information på Googles vägnar. Google kommer inte associera din (delvisa) IP-adress med annan data som innehas av Google. Genom att använda denna webbplats godkänner du att Google behandlar data om dig på det sätt och för syftet som anges ovan.

Cookienamn Syfte Kategori Förfaller Tredje part
__utma Denna cookie skrivs vanligtvis till webbläsaren vid ditt första besök på denna webbplats från den webbläsaren. Om du har raderat denna cookie och webbläsaren senare besöker denna webbplats kommer en ny __utma-cookie att skrivas med ett annat unikt ID. Denna cookie används för att fastställa unika besökare till denna webbplats och uppdateras vid varje sidvy. Dessutom tillhandahålls denna cookie med ett unikt ID som Google Analytics använder för att säkerställa såväl cookiens giltighet och tillgänglighet som en extra säkerhetsåtgärd. Analys av första part (Google Analytics) Tillfällig
(2 år)
Nej
__utmz Denna cookie lagrar hänvisningstypen som du har använt för att komma till denna webbplats, antingen via en direkt metod, en hänvisningslänk, en webbplatssökning eller en kampanj som exempelvis en annons eller en e-postlänk. Den används för att beräkna sökmotortrafiken, annonskampanjer och sidnavigering inom denna webbplats. Cookien uppdateras med varje sidvy på denna webbplats. Analys av första part (Google Analytics) Tillfällig
(6 månader)
Nej
__utmb Denna cookie används för att upprätta och fortsätta en användarsession med denna webbplats. När du öppnar en sida på denna webbplats försöker Google Analytics-koden att uppdatera denna cookie. Om den inte hittar cookien skrivs en ny och en ny session upprättas. Varje gång du öppnar en annan sida på denna webbplats uppdateras denna cookie för att raderas om 30 minuter, och fortsätter följaktligen en enskild session så länge som din aktivitet fortsätter med intervaller på 30 minuter. Denna cookie raderas när du stannar på en sida på denna webbplats i mer än 30 minuter. Analys av första part (Google Analytics) Tillfällig
(30 minuter)
Nej
__utmc Denna cookie arbetar tillsammans med __utmb-cookien för att fastställa om en ny session ska upprättas för dig eller inte. Denna cookie raderas när du stänger webbläsaren. Analys av första part (Google Analytics) Session Nej

Version 1.1 juli 2013