Skip to main content

Daikin On Site styr- och övervakningssystem

Molnbaserat styr- och övervakningssystem för vätskekylaggregat och värmepumpar.

Varför Daikin On Site?

Daikin On Site är det perfekta verktyget för att optimera driften av vätskekylaggregat och värmepumpar dygnet runt från vart som helst. Driftkostnader står i regel för 75% av systemets totala livscykelkostnad. Felaktiga inställningar och liknande kan leda till ej schemalagda avbrott och ökade driftkostnader när anläggningen inte körs optimalt.

Daikin On Site ger en god inblick i hur användningen och kostnaderna ser ut. Daikin On Site hjälper dig att

  • optimera verkningsgraden i systemet
  • minska driftstörningar och planera underhåll
  • minska energiförbrukningen
  • undvika onödigt slitage genom att köra anläggningen optimalt
  • hantera larm på distans

Vad är Daikin on Site?

En lösning för kundspecifika behov

Molntjänsten samlar in driftsdata från styrsystemet i realtid. Daikins smartcentre omvandlar sedan denna data till användbar information i ett användarvänligt webbgränssnitt. Daikin on Site är tillgängligt 24/7 och gränssnittets grafiska utformning är anpassat både för dator- och mobilskärm. 

Daikin On Site har tre fördefinierade användarroller: slutanvändare, installatör och Daikin-specialist.

Alla användarrollerna kan följa alla sina anläggningar i realtid. Daikin On Site har utvecklats för att minska driftstörningar, optimera verkningsgraden och minska onödig energiförbrukning.  Dessutom ökar den livslängden och undviker slitage som beror på felanvändning. Utöver detta ger Daikin On Site insikt om hur vätskekylaggregatet eller värmepumpen kan användas optimalt.

Daikin On Site kan kombineras med ett skräddarsytt serviceprogram som bäst passar behovet.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?