Daikin kylningslösningar

Daikin kyl- och fryslösningar

Våra kyl- och frysaggregat är konstruerade för tillförlitlighet och energieffektivitet för alla typer av kommersiella tillämpningar – stora som små.

Daikin Enegry Efficiëncy

Energieffektivitet

Vår teknik kring värmeåtervinning och inverter sänker avsevärt dina energikostnader. Daikin anses ha de bästa lösningarna för kommersiell kyla, genom kylenheter som är upp till 50% mer energieffektiv än andra på marknaden. Den höga effektiviteten i våra produkter ger dig en hög avkastning på din investering.

Refrigeration compact design

Kompakt design

Minska installationsytan utomhus med upp till 60 % genom att integrera alla dina komponenter för kyla och luftkonditionering i en enda kondensorenhet.

Refrigeration durable product

Hållbar produkt

Daikins utomhusenheter genomgår noggranna tester i våra fabriker. Deras väderbeständiga hus garanterar lång produktlivslängd, även under svåra väderförhållanden.

Refrigeration flexible application

Flexibel tillämpning

Möjlighet att hantera ett stort temperaturintervall från medeltemperaturer 10°C till -20°C till låga temperaturer -20°C till -45°C, är våra kyllösningar perfekt för många olika kyltillämpningar.

Tillförlitlig drift

Varje enhet som lämnar Daikin är noga testade i våra fabriker genom hela monteringsprocessen. Med ledande teknik och design, anses våra kylaggregat vara den mest hållbara lösningen på marknaden. Rostskyddsbehandlad och hållbart hölje säkerställer lång livslängd, även i svåra väderförhållanden. Eftersom kylsystem är viktigt för verksamheter, erbjuder vi ett omfattande service support team som ständigt finns tillgängliga.

Daikin Operator
Daikin Fresh Air

F-Gas-överensstämmande

Daikins kyl – och frysprodukter är redo för att uppfylla kraven i den nya F-gas-förordningen

Våra mest populära kyl- och fryslösningar

ZEAS Condensing Unit

ZEAS kondensorenhet

 • För kommersiell kylning
 • Kondensorenhet med DC-inverter
 • Sänker energiförbrukningen med 10-35% jämfört med tekniker utan inverter
 • Kompakt design och lätt att installera
 • Intelligenta styralternativ
 • Extremt tyst drift
Daikin Conveni Pack

Conveni-Pack

 • För liten och stor kommersiell kylning, frysning, komfortkyla och komfortvärme
 • Teknik med DC inverter och värmeåtervinning
 • Sänker energiförbrukningen med upp till 50% jämfört med tekniker utan inverter
 • Modulär design medger flexibel installation i små och stora kommersiella utrymmen
 • Extremt tyst drift

Läs mer

Kylning för olika fastighetstyper

Oavsett om du driver en butik, ett hotell eller en industriell verksamhet håller Daikins lösningar kylan i dina lokaler. Starta ditt projekt med oss genom att välja byggnadstyp.