CO₂ Biocoop

CO₂-köldmedium

Med CO₂-köldmedium tar vi det sista steget mot att uppnå ett hållbart kylsystem.

CO2, ett alternativ till vanliga köldmedium

Ett alternativ till vanliga köldmedium

Som en ledare inom köldmediebranschen fortsätter Daikin att utveckla och använda den senaste tekniken för att uppfylla miljödirektiv och förse partners med hållbara alternativ till vanliga system. För att uppnå detta, och mer, erbjuder Daikin nu CO₂-köldmedium för att stärka sin befintliga uppsättning av kylprodukter.

Fördelarna med CO₂

En naturlig gas, så CO₂ har ingen global uppvärmningspotential (GWP) jämfört med andra stora köldmedium. I kombination med rätt teknik kan CO₂ driva alla sorters kylsystem för att uppfylla kylbehoven hos både industriella och kommersiella partners.

  • Kompatibelt med ett brett utbud av kylenheter för anpassade lösningar
  • Uppbackad av branschledande teknik för att garantera effektivitet och tillförlitlighet i alla klimat
  • Uppfyller den senaste F-gas-förordningen och krav för Ecodesign-effektivitet
Fördelarna med CO2-köldmedium

Uppbackad med Tewis-teknik

Om uppköpet av Tewis

Tewis är ett ledande företag i Spanien som erbjuder standard och anpassade kyllösningar. Daikin Europe N.V., tillsammans med sitt dotterbolag Zanotti S.p.A., köpte upp Tewis Smart Systems S.L (Tewis) 2018.

Om Tewis produktutbud

Tewis huvudfokus har legat på att utveckla en serie anpassade och CO₂-baserade kylsystem för sina partners. Med detta uppköp kommer Tewis utbud av CO₂-köldmedieprodukter komplettera och utöka Daikins/Zanottis befintliga serie av köldmedieprodukter.

Förenade i kyla

- VISUAL -

Biocoop-4.jpg

Daikins första CO₂-installation

Biocoop är en ledare inom organisk livsmedeldistribution med ett nätverk av mer än 500 organiska butiker. Upptäck hur Daikin ledde installationen och driftsättningen av den första transkritiska CO₂-köldmedielösningen på den Franska marknaden.

Upptäck våra CO₂-lösningar

CO₂-kondensorenheter

Standard kondensorenheter med transkritisk cykel

CO₂-rack och -paket

Multi-kompressorenheter

CO₂-integrerade lösningar

Läs mer