ZEAS kondensorenhet för kyl & frys

ZEAS kondensorenhet för kyl & frys

Tillförlitliga och energieffektiva lösningar för applikationer för medelhög och låg kylning.

Energieffektivitet

Utvecklad med vår välkända VRV-teknik och inverterteknik, kan Daikin ZEAS kondensorenheter kapa din energiförbrukning med 10 till 35% i jämförelse med traditionella kylsystem. I kombination med vår ekonomiteknik är ZEAS kondensorenheter effektivare, har längre livslängd och lämnar en högre kapacitet än andra lösningar på marknaden.

Energy efficiency
Refrigeration zeas needs of your building
ZEAS meets the needs of your building

Täcker alla behov i en fastighet

ZEAS-enheterna är fabriksmonterade och enhetens kompakta form gör den enkel att installera i trånga utrymmen. Den modulära utformningen maximerar flexibilitet vid installationen då du kan gruppera utomhusenheter i block, rader eller distribuera dem runt byggnaden utifrån dina behov. Den inbyggda styrningen och automatiserade optimeringen gör det möjligt att installera en ZEAS-enhet som en plug-and-play lösning. Med bästa förhållandet yta/kapacitet ger det dig stora besparingar i utrymmen., Zeas-enheter är mycket tyst i drift.

Brett temperaturområde

För större kapacitet kan du kombinera två ZEAS utomhusenheter parallellt och bara använda en sugledning och vätskeledning. ZEAS finns tillgänglig i olika kapacitetsintervall från 5 till 40 HP och levereras med kylkapacitet till tredjepartsutrustning som öppna kyldiskar, frysskåp med glasdörr och förångare.

  • Omgivningstemperatur: -20°C till +43°C
  • Förångningstemperaturer: -45°C till +10°C
ZEAS Wide temperature range
Modbus Always in control

Alltid under kontroll

Inbyggd, smart styrning säkerställer att enheten alltid arbetar säkert och effektivt. Du kan även ansluta din kylenhet till ett tredjeparts övervakningssystem genom vårt Daikin Modbus-gränssnitt.

Stormarknad ZEAS

1. Stormarknad

Ägaren till en stormarknad i Nederländerna installerade Daikins VRV i sina butiker och var oerhört nöjd med upplevelsen. Ägaren ville få Daikins system installerade även i deras stormarknad. En detaljerad analys genomfördes och man kom fram till en kobination av 15 ZEAS-enheter och 18 VRV-enheter skulle installeras. Detta resulterade i ett mycket tillförlitligt system som säkerställer att livsmedel håller ett perfekt skick hela tiden.

Bryggeri

2. Bryggeri

Ett traditionellt hantverksmässigt bryggeri, inrymt i en historisk byggnad, i östra Tyskland krävde en utrymmesbesparande klimatlösning. Bryggeriet är inte bara en produktions- och lagringsanläggning, utan inrymmer även en bar där besökare kan njuta av öl. Med utgångspunkt på en varierad omgivningstemperatur installerades ett ZEAS -system för att se till att ölet bryggs, lagras och serveras under perfekta temperaturförhållanden.

ZEAS Köttprepareringsfabrik

3. Köttprepareringsfabrik

Ägarna till ett stort köttförädlingsföretag i Tyskland bad oss att utforma ett industriellt processkylsystem för kontroll av exakt temperatur i flera kylrum, bearbetningsenheter och lagerlokaler. Vi installerade en kombination av 10 ZEAS -enheter för att skapa en energieffektiv lösning, utrustad med fullständig redundans samt en säkerhetsfunktion för tryckfall . Den modulära konstruktionen och behov av liten monteringsyta innebar att vi kunde stapla enheterna och avsevärt minska installationsutrymmet och tidsåtgången.

Restaurang

4. Restaurang

Belägen i en historisk byggnad i det ultramoderna la Defence i Paris, önskade denna ledande restaurang en modern och effektiv kylningslösning. På grund av byggnadens historiska betydelse var vi tvungna att också förhålla oss till ett flertal restriktioner.  Valet föll därför på ett ZEAS -system för dess flexibilitet. Vi installerade huvudenheten i trappan som ledde till taket, detta krävde en toppblåsande enhet med extremt långa rördragningar . Med ZEAS kan du utforma systemet som kan anpassas efter fastigheten och samtidigt uppnå den högsta energieffektiviteten.

ZEAS Eventhall

5. Eventhall

En välkänd eventhall i Nederländerna med 17 000 platser, över 100 evenemang och 1 000 000 besökare år ställer höga krav på kylsystem för 114 kalla displayer och frysanläggningar. När hallen är tom är kraven lägre. Av den anledningen måste systemet vara mycket energieffektivt vid både toppbelastning och partiella laster, något som de ZEAS-enheter är konstruerade för att hantera med lätthet. Vi installerade 6 stora och 2 små enheter för att möta kraven med lägsta energiförbrukningen.

Läs mer