Skip to main content

Biddle-luftridåer

Minska värmeförlusterna vid entrédörren och stabilisera inomhusklimatet genom att kombinera Daikin luftkonditioneringssystem med den lättinstallerade och energieffektiva Biddle-luftridå.

bg-image

Motverka energiförluster

Välkomna besökare med öppen dörr och begränsa värmeförlusten med Biddle luftridåer.  Med luftridåer undviker du temperturvariationer och kan bibehålla ett jämnt klimat inomhus och samtidigt minska dina energikostnader avsevärt i jämförelse med vanliga elektriska modeller.

biddle air curtains, a smart investment

En smart investering

Du skriver av din investering på Biddle-luftridån på mindre än 18 månader efter att ha anslutit den till ditt Daikin system. Integreringen är enkel och kräver inga extra installationskostnader i form av exempelvis extra vattensystem, rörsystem eller pannor. Eftersom luftridåerna är 72% effektivare än vanliga elektriska modeller kommer en investering i en Biddle-luftridå att avsevärt minska din energiförbrukning och driftskostnad samtidigt som värmeförlusterna minskas med 80-85%.

bg-image

Jämnt luftflöde

Daikin Biddle-luftridåer uppnår luftseparation på 80-85% och ökar markant din komfort och energieffektivitet. Vår unika design ger ett strömmande luftflöde, där luften rör sig med samma hastighet och i samma riktning ner till golvet. Detta luftflöde fungerar som en ridå som minskar värmeförluster och eliminerar turbulens.

Fritt hängande modell

 • Takmonterad enhet
 • Enkel installation
 • Kort ROI på mindre är 18 månader
 • Finns i små, medelstora och stora modeller

Kassettmodell

 • Monterad i undertak
 • Endast dekorationspanelen blir synlig
 • Kort ROI på mindre är 18 månader
 • Finns i små, medelstora och stora modeller

Infälld modell

 • Helt dold undertaksenhet
 • Kort ROI på mindre är 18 månader
 • Finns i små, medelstora och stora modeller

Tillhörande produkter

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?