Skip to main content

Garanti

Försäkra dig om full garanti. Genom att garantiregistrera din Daikin värmepump utökar du garantin till 3-6 års full garanti beroende på modell. 

Två kvinnor och en man som spelar ett brädspel

Du behöver inte oroa dig för funktionsfel eller reparationer

Ikon för Daikin-garantin

Spara pengar på lång sikt

Spargrisikon

Daikin-expertis när du behöver den

Ikon i form av en installatör

Regelbundna kontroller av din Daikin-enhet

Ikon för ett stetoskop

Daikins omfattande garantipaket - för din trygghet

Standardgaranti

Våra produkter har utformats och är konstruerade för högsta kvalitet, men om något mot förmodan skulle gå fel, hjälper vi självklart dig. Alla våra privatkunder får tre (3) års materialgaranti  (arbetskostnad ingår ej) på sina produkter som standard.

 

Om du garantiregistrerar din värmepump senast fyra veckor efter installation får du en förlängd och full garanti (både material och arbetskostnad ingår) helt utan kostnad. Läs mer under Full garanti.

En man som målar en bild

Full garanti (kostnadsfri)

För privatkunder gäller:

Registrera* din enhet på vår Stand By Me-plattform senast fyra (4) veckor efter installationsdatum för att få en förlängd och full garanti kostnadsfritt. Garantin gäller material och arbetskostnad för värmepumpen (ej installationsmaterial så som rör, elinstallationer eller andra externa komponenter). 

 

Luftvärmepumpar (luft/luft och luft/vatten):

 - Fem (5) års garanti**

 

Bergvärmepumpar:

- Tre (3) års garanti och tre (3) års trygghetsförsäkring***

- Tio (10) års kompressorgranti.

 

* Registreringen görs antingen av dig eller din installatör.

** För Caldo XRH gäller sex (6) års garanti, för Ururu Sarara XR gäller fem (5) års garanti plus ytterligare tre (3) års komporessorgaranti.

*** Den trygghetsförsäkring som vi erbjuder är en självriskeliminerings- och åldersavdragsförsäkring. Den är ett komplement till din hemförsäkring. Läs mer under Trygghetsförsäkring.

En kvinna som arbetar vid sitt skrivbord

Trygghetsförsäkring 16 eller 18 år

Trygghetsförsäkringen ger 16 eller 18 års trygghet beroende på typ av värmepump. Om du har garantiregistrerat din värmepump kommer du att erbjudas en kompletterande försäkring från Arctic när garantitiden har löpt ut. Trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Din ordinarie försäkring ersätter kostnaderna i samband med maskinskada, med avdrag för självrisk och eventuell värdeminskning. Därefter går trygghetsförsäkringen in och ersätter dig för självrisken (max 3.000 kr) och eventuell avskrivning (max 100.000 kr).

- 18 års trygghet för Daikin Bergvärme
- 16 års trygghet för Daikins luft/luftvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar och värmepumpsberedare.

 

Har du frågor om trygghetsförsäkringen?
Om du har frågor om trygghetsförsäkringen är du varmt välkommen att kontakta Arctic.

- Telefon: 08-746 05 60
- E-post: kundtjanst@arctic.se

En installatör som hälsar på sin kund

Regelbundet underhåll ger ökad livslängd

Värmepumpar fungerar bättre under längre tid när de är välskötta. Att göra en service vartannat eller vart tredje år (beroende på drift) ökar livslängden och håller prestandan på topp.

En mysig matsal

Mer information

Daikin erbjuder garantier och tilläggsförsäkring. Våra garantier gäller enbart för produkter som är sålda av Daikin Sweden AB och är installerade inom Sveriges gränser. Garantierna gäller endast på den ursprungliga installationsplatsen. Daikins garantier och tilläggsförsäkringar gäller för värmepumpen, ej för rördragning och tillbehör tillverkade av annan än Daikin.

Daikins återförsäljare ansvarar för installationen. Vid frågor gällande garantier och reklamation skall detta göras till återförsäljaren du köpt värmepumpen och installationen av.

Ja, privatkunder kan få 3-6 års full garanti (material- och arbetskostnader) beroende på modell.

Den fulla garantin är helt kostnadsfri och aktiveras genom att du eller din återförsäljare garantiregistrerar värmepumpen på vår plattform Stand By Me.

Den utökade (fulla) garantin är kostnadsfri. Det enda som krävs är att värmepumpen garantiregistreras på vår plattform Stand By Me.

Som privatkund kan du aktivera en utökad (full) garanti från Daikin när din Daikin värmepump har tagits i drift. Det görs genom att registrera din värmepump på vår Stand By Me-plattform. Du har 4 veckor på dig att registrera din enhet och aktivera din utökade garanti. Daikins utökade garanti är gratis. 

Registreringen görs antingen av dig eller av återförsäljaren. Om återförsäljaren tar hand om garantiregistreringen, så se till att även dina kontaktuppgifter kommer med.

För att kostnadsfritt få utökad (full) garanti måste din värmepump garantiregistreras i vårt Stand By Me-system senast 4 veckor efter installationsdatum. Görs inte det gäller 3 års materialgaranti. Den utökade (fulla) garantin kan inte köpas till vid ett senare tillfälle.

Två kvinnor som pratar i soffan

Stand By Me

Registrera din värmepump i vår Stand By Me-plattform för att få full garanti.  I Stand By Me kan du med ett klick beställa service direkt hos din installatör.