Skip to main content

9 frågor att ställa till en installatör innan du investerar i en luft/vatten- eller bergvärmepump

En luft/vatten- eller bergvärmepump är inte en produkt du bara kan köpa över disk eller lägga i din varukorg på nätet. Även om du kanske har investerat mycket tid till att undersöka all information och hittat allt du vill veta, är det optimala valet av värmepump ett arbete för en fackman. Det krävs en erfaren och certifierad kyltekniker eller VVS-installatör med tillgång till beräkningsprogram för att specificera en värmepump korrekt. Deras djupgående kunskap är det som hjälper dig att få en fullständig bild av din värmepumpsinvestering att förstå vad du kan förvänta dig av den.

En undermålig värmepumpsinstallation kan inte bara vara farlig, utan den kan också bli kostsam. Om en värmepump inte installeras sakkunnigt och optimerad för effektivitet och långvarig användning kommer kostnaderna att skjuta i höjden med tiden med ineffektivitet och underhållsproblem som följd. Innan du bestämmer dig för att investera i en värmepump har vi därför sammanställt en lista med frågor som är viktiga att ställa till en installatör innan du fattar ditt slutgiltiga beslut.

Dessa frågor hjälper dig att bredda din förståelse för värmepumpar och genom dem ska certifierade installatörer kunna visa sin produktkunskap, ta hänsyn till dina unika omständigheter och tydligt svara på frågorna med faktabaserade resonemang. Allt för att säkerställa att lösningen i slutändan är skräddarsytt efter dina behov.

En luft/vatten eller bergvärmepump förutsätter att du har ett vattenburet värmesystem. Det finns många fördelar med att investera i en luft/vatten eller bergvärmepump, men det är inte en "one-size-fits-all"-lösning. Med tanke på antalet olika variabler som måste beaktas, både ur ditt eget livsstilsperspektiv och hur din bostad ser ut, finns det alltid risken att en luft/vatten eller bergvärmepump inte är den bästa lösningen för dina behov och du bör titta på alternativ.

Har du inte redan ett vattenburet värmesystem kan en luft/luftvärmepump vara en bättre lösning då den är enklare att installera och en billigare lösning.

När du kontaktar en installatör är det viktigt att vara transparent kring alla aspekter av din situation: behov, befintligt värmesystem (om det redan finns), ekonomi, förväntningar för att få bästa möjliga rådgivning. Och om en värmepump inte är rätt lösning, vilken är det då?

Om du redan har skaffat dig en del information om luft/vatten- eller bergvärmepumpar, kanske du har märkt att olika tillverkares värmepumpar ser ungefär likadana ut och ser ut att göra samma saker förutom en och annan ändring av typ eller modellnamn. Denna förändring av typen och namnet är faktiskt nyckeln eftersom enheten kan se likadan ut, men dess kapacitet kan skilja sig en hel del.

Du kommer att vilja veta vilken typ av värmepump som är bäst lämpad för dina behov eftersom de medför olika kostnader och olika installationsprocedurer. Efter det kanske du också vill ha råd kring om du ska välja en värmepump som har en inbyggd varmvattentank eller om det är bättre att ha en separat tappvarmvattenenhet.

En generell inställning är att en bergvärmepump är effektivare än en luft/vattenvärmepump. I dag är luft/vattenvärmepumpar minst lika effektiva. Bergvärmepumpen har en fördel i att dess avgivna effekt är nästan konstant oberoende av utomhustemperaturen. För svenska förhållanden betyder det att en luft/vattenvärmepump oftast är effektivare än en bergvärmepump upp till i höjd ungefär med Sundsvall, men längre norrut är bergvärme oftast effektivare.

Kostnaden är en annan aspekt. En bergvärmeinstallation kostar mer eftersom man måste borra ett hål i marken.

En tredje aspekt är hur bråttom du har med att få värmepumpen på plats. Det går fortare att installera en luft/vattenvärmepump eftersom man inte behöver borra. 

Att veta om ditt nuvarande värmesystem (om du redan har det planerat eller om det redan är installerat i ditt hem) är ett hög- eller lågtemperatursystem påverkar inte bara vilken typ av värmepump som är lämpligt för ditt hem, utan också den totala effektiviteten och prestandan för att producera din värme och ditt varmvatten. Låg eller hög framledningstemperatur bestäms av de typer av värmeavgivare (radiatorer, golvvärme, etc.) som finns i ett hem. Traditionella radiatorer indikerar vanligtvis att högre temperaturer krävs, medan golvvärme faller helt och hållet under lågtemperaturkategorin. Värmepumpskonvektorer, även kända som fläktkonvektorer, är något av en medelväg och hamnar i både hög- och lågtemperatursystem.

Enkelt uttryckt, om en högtemperaturvärmepump installeras medan ditt hus för närvarande använder ett lågtemperatursystem skulle detta leda till onödigt höga kostnader på grund av att värmepumpen blir överdimensionerad för dina värmeavgivare. Samtidigt, om en lågtemperaturvärmepump installeras i ett hus med ett högtemperatursystem, kommer det aldrig att överföras tillräckligt med värme för att effektivt värma upp ditt hem, vilket leder till mycket kalla (eller dyra, p.g.a. hög andel elpatronsanvändning) kvällar oavsett hur mycket du än försöker höja temperaturen.

Att ta reda på vad som kan få installationskostnaden att variera kan hjälpa dig att förstå hur dina egna installationskostnader kan fluktuera. Installationerna kan variera kraftigt beroende på storleken, den yta som behövs för värmepumpen, kvaliteten på de material som används, eventuella renoveringsarbeten som kommer att behövas innan installationen och eventuella andra systemuppgraderingar (ny varmvattenberedare eller nya värmeavgivare) som behöver ske innan värmepumpen kan installeras.

Installationskostnaderna kan också variera beroende på vem du väljer. Vissa installatörer blir dyrare än andra, ibland på grund av erfarenhet eller expertis. Andra gånger kan kostnaden för omkostnader eller till och med geografisk plats förändra installationskostnaderna. Det är god praxis att ta in flera offerter, inte bara för att få en god uppfattning om vad den genomsnittliga kostnaden kommer att bli utan också för att dra nytta av så mycket information och råd som möjligt. Eftersom din värmepumpanläggning behöver regelbunden service och underhåll för att fungera optimalt kommer du att hålla kontakten med installationsföretaget i många år. Det gör det viktigt att välja en pålitlig partner.

Det är alltid bra att fråga om vilka andra förbättringar du kan behöva göra för att maximera effektiviteten. Även om en grov uppskattning kan göras på distans, kommer en bra installatör alltid att göra ett hembesök innan han rekommenderar ett specifikt värmepumpssystem. Under besöket kommer de att titta på din befintliga utrustning, det utrymme du har tillgängligt och när det gäller äldre bostäder kommer de nästan säkert att kräva en energieffektivitetsundersökning.

Har din fastighet gamla fönster kan det löna sig att byta till treglasfönster. Det kommer att avsevärt förbättra energieffektiviteten. Nya villor är bättre isolerade eftersom byggnormerna skärpts över tid. I äldre villor är tilläggsisolering ofta väl investerade pengar innan man installerar en värmepump.

Här är det viktigt att titta på framledningstemperaturen och maskinens avfrostningslösning.

Värmepumpens framledningstemperatur vid låga utomhustemperaturer är en viktig parameter vid valet av värmepump. Säkerställ att den värmepump du väljer har tillräckligt hög framledningstemperatur vid kompressordrift för ditt värmesystem vid den lägsta utomhustemperaturen under året. De flesta fabrikaten på marknaden har även en inbyggd värmepatron som höjer effekten när utomhustemperaturen är för låg för att kompressordriften ska klara hela värmebehovet. Elpatronen är dock dyr i drift och man tjänar på att välja en värmepump som klarar hela värmebehovet med enbart kompressordrift.  Det är viktigt att skilja på en hög effekt och en hög framledningstemperatur på värmepumpen. Ett flertal tillverkare pratar om höga och konstanta effekter vid kallt utomhusklimat men de pratar sällan om vilken framledningstemperatur värmepumpen klarar med enbart kompressordrift. I de fallen kommer elpatronen stå för en betydande del av energiproduktionen och det är inte bra. Det är ju inte en elpanna som du skall investera i.

För att uttrycka det enkelt, ja, men det är inte så enkelt. Först och främst, när du ställer den här frågan, se till att din installatör inte börjar prata om luftkonditioneringsanläggmingar (som tekniskt sett är luft/luftvärmepumpar).

Kyla kan åstadkommas genom att installera fläktkonvektorer (även kända som värmepumpskonvektorer). En fläktkonvektor kan antingen vara väggmonterad eller dold och fungerar ungefär på samma sätt som en luftkonditionering, förutom att den är ansluten till husets vattenburna värmesystem istället för en dedikerad utomhusenhet. Fläktkonvektorer kan användas för både uppvärmning och kylning och kommer att behöva installeras utöver eventuella andra värmeavgivare som du för närvarande planerar eller har installerat i ditt hem.

Har du golvvärme i huset kan du även kyla huset med det, en s.k. golvkyla. Det är ett mycket effektivt sätt att kyla huset och medför oftast inga extra kostnader vid installationen. Daikin erbjuder både luft/vatten samt bergvärmepumpar med kylfunktion. Bergvärmen finns dessutom i 2 versioner: passiv kyla (s.k. frikyla) samt i en version med aktiv kyla som oftast klarar av att kyla en hel villa på upp mot 200 m2 till en mycket låg kostnad.

Större är inte alltid bättre och detta gäller särskilt för en värmepump. Att veta vilken värmepumpskapacitet som är bäst kan betyda skillnaden mellan en värmepump som ger precis det du behöver och en värmepump som är för stor som går med mycket lägre verkningsgrad och som bara använder en bråkdel av sin potential, vilket blir en onödigt dyr investering.

Generellt sett är det ytan som ska värmas upp och lägsta utomhustemperatur som har den största inverkan på erforderlig värmepumpskapacitet. Till detta kommer önskad inomhustemperatur, värmeförluster, fastighetens ålder, planlösning och värmeavgivare. När alla dessa faktorer är fastställda kan en värmepump i rätt storlek väljas för att säkerställa att den kommer att kunna tillgodose värmebehovet, oavsett väder och årstid.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?