Skip to main content

Om ekologisk omställning, minskat koldioxidutsläpp samt HVAC-system

Klimatförändringarna har gjort institutioner mer och mer känsliga för den påverkan som vi som människor har i den värld vi lever i. Behovet av att bevara och skydda miljön har skapat en uppsättning regler, program och åtgärder som har genomförts under åren. En av dessa är European Green Deal – en uppsättning policyer från Europeiska kommissionen som syftar till att göra Europeiska unionen (EU) klimatneutral år 2050.

Koldioxidneutralitet är ett ämne som berör många olika sektorer, inklusive byggsektorn.

Som rapporterats av Europeiska unionen står byggsektorn för cirka 40 % av energiförbrukningen och 36 % av CO2-utsläppen i EU.

Därför beslutade EU år 2021 att anpassa reglerna för fastigheters energiprestanda till det europeiska gröna avtalet och reducera koldioxidutsläppen från EU:s fastighetsbestånd år 2050.

 

Utmaningen för HVAC-sektorn

Inom detta sammanhang har inomhusklimat (kyla och värme) identifierats som en stor bidragande orsak till energiförbrukningen (80 %) i fastigheter och den globala uppvärmningen.

Detta scenario är en stor utmaning för hela HVAC-sektorn: hur man kan erbjuda mer avancerade alternativ till traditionell luftkonditioneringsteknik för att bidra till att uppnå hållbarhetsmål.

För att säkerställa att detta händer måste HVAC-sektorn utveckla kyl- och värmelösningar som fortfarande möter behoven hos krävande HVAC-projekt samtidigt som:

  • energiförbrukningen hålls låg,
  • CO2-utsläppen sänks drastiskt, och
  • köldmedier med lägst används

Eftersom 40 % av den europeiska energiförbrukningen kommer från det europeiska fastighetsbeståndet och 80 % av en fastighets energiförbrukning genereras från luftkonditionerings- och värmesystem, är det nödvändigt att utveckla dessa system för att reducera deras energiförbrukning och den påföljande miljöpåverkan. Detta kan endast uppnås genom att ersätta traditionella kyl- och värmesystem med effektivare lösningar som reducerar deras miljöpåverkan genom att sänka deras energiförbrukning, såväl som direkta och indirekta emissioner.

 

Daikins ansträngningar

Daikin erbjuder tillförlitliga och högkvalitativa produkter. Varumärket är också välkänt inom branschen för att utveckla avancerad teknologi som syftar till att minimera klimatpåverkan på miljön.

Sedan företaget grundades har det fokuserat på att utveckla teknik som kan hjälpa till att lösa sociala problem och samhällsproblem samtidigt som verksamheten växer. Gruppen strävar efter att möta förväntningarna och behålla förtroendet världen över som ett globalt företag som stödjer människors hälsa och komfort samtidigt som det skapar nytt värde för miljön och minskar mänsklig påverkan. Det är därför Daikin ägnar särskild uppmärksamhet åt att utveckla hållbara och högeffektiva teknologier, samt att ständigt arbeta för att reducera produktionsprocessens miljöpåverkan.

Som en del av Daikin-gruppen närmar sig Daikin Applied Europe hållbarhet genom att se till att dess fabriker har reducerat sin energiförbrukning och endast använder certifierad grön energi, genererad från förnybara källor. Detta bidrar till att säkerställa att miljöpåverkan från produktionsprocessen minimeras. 

Dessutom är Daikins produkter för den tillämpade sektorn, precis som de för bostadssektorn, utvecklade för att ge marknadens bästa prestanda när det gäller energieffektivitet.

Detta mål eftersträvas ständigt med utveckling av egenutvecklad teknologi som också förbättrar prestandan hos Daikin kylaggregat och värmepumpar.

Till exempel har Daikins skruvkompressor en optimerad skruvprofil som kan fungera med låg GWP (Global Warming Potential) köldmedier för att leverera mycket höga energieffektivitetsnivåer.

Läs mer här om Daikin enkel skruvkompressor med inverter

Dessutom minskar Daikins varvtalsstyrningsteknologi, som är inbyggd i många Daikin kylaggregat och värmepumpar, förbrukningen genom att optimera energianvändningen och eliminera energislöseri.

Läs mer här om hur Daikin tillhandahållit tekniken för ett datacenter med negativa CO2-utsläpp

Alla dessa lösningar syftar till att hjälpa till att minska HVAC-teknikens påverkan på miljön, genom att erbjuda ny generationsteknik som är 32 % effektivare än traditionell teknik och kan göra värmesystem upp till 30 % effektivare än traditionell teknik, exempelvis värmepannor.

Daikin utökar också sin cirkulära ekonomi till återvinning av köldmedier.

I Loop-programmet från Daikin kan köldmedier som R-410a, R134a och R-32 enkelt återvinnas, regenereras och återanvändas, vilket eliminerar miljöpåverkan från uttjänta köldmedier.

Läs mer här om Loop Programmet från Daikin

Andra artiklar på ämnet

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?