Skip to main content

Skapa effektiva lösningar inom ett renoveringsprojekt som involverar ett sjukhus

Daikin levererade nyligen vätskekylaggregat till ett spanskt renoveringsprojekt som inkluderade ett sjukhus. Projektet genomfördes som en del av ett program som syftar till att förbättra byggnadens energieffektivitet och minimera dess miljöpåverkan.

 

Produkter 

2x EWWH-VZ

1x EWAH-TZ

Total kylkapacitet: 4 MW

 

Lösningen

För detta projekt tillhandahöll Daikin 3 skruvvätskekylaggregat, två vattenkylda vätskekylaggregat och ett luftkyld vätskekylaggregat för att ersätta de gamla aggregaten utan varvtalsstyrning i sjukhusets HVAC-system. Tack vare installationen av mer avancerad teknik uppnådde Daikin effektivitetsmålen, vilket bidrog till att uppnå energibesparingar, sänka driftskostnaderna och reducera CO2-utsläppen med 25 %.

Läs mer här om Daikin enkelskruvkompressor

För att uppnå dessa mål krävde projektet ett miljövänligt HVAC-koncept. Lösningen var Daikin vätskekylaggregat med R-1234ze HFO-köldmedium som har satt den nya standarden för miljövänliga kylsystem då de har en GWP (global warming potential) 200 gånger lägre än R-134a. Energieffektivitetsmålen uppnåddes genom att kombinera R-1234ze köldmedium med Daikins enkelskruvkompressor-teknologi.

Läs mer här om fördelarna med användningen av R-1234z

 

Den större bilden

Förutom energieffektivitet var tillförlitlighet en annan mycket viktig aspekt eftersom vätskekylaggregaten behövde även tillhandahålla kyla till laboratorier och teknisk utrustning. Så att ha en pålitlig lösning var grundläggande för att säkerställa att både komforten och processkylbehoven på sjukhuset uppfylldes.

Daikins varvtalsstyrda skruvkompressor bidrog definitivt till tillförlitligheten. Företaget har en historik av ledarskap inom området enkelskruvkompressorkylggregat, som har installerats över hela världen under de senaste 20 åren.

Till skillnad från en vanlig skruvkompressor använder Daikins enkelskruvkompressor en huvudskruv i ingrepp med två stjärnrotorer för att producera en volymmatchande kompressionscykel. På grund av huvudrotorn, balanserad i både radiell och axiell riktning, har kompressorlagret extremt hög tillförlitlighet. Av den anledningen har den en längre livslängd. Dessutom har Daikins enkelskruvkompressor bara tre rörliga delar vilket minskar risken för fel och håller därigenom driftkostnaderna låga.

 

Andra artiklar på ämnet

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?