Skip to main content

Förser skolor med effektiv mekanisk ventilation

Daikin levererade nyligen ventilationslösningar till ett projekt som involverade två gymnasieskolor i Nederländerna. HVAC-systemen kommer att ge komfortkyla och värme och säkerställa höga krav på inomhusluftens kvalitet för de 3 355 eleverna och anställda.

 

Produkter

4x Daikin AHU – Modular R inklusive DX-modul

1x Daikin AHU – Professional inklusive HW, DX-spole och styrpanel

 

Situationen

Projektet omfattade utbildningsanläggningar i kommunerna Putten och Ermelo, med de 4 Modular R-enheterna installerade i skolan i Putten och den professionella enheten installerade i skolan i Ermelo. Båda systemen kommer att säkerställa utmärkt luftkvalitet i klassrummen och kontoren, samt tillhandahålla värme- och kylkomfort.

En av de viktigaste drivkrafterna för att välja Daikin var hållbarhet. Skolorna är UN Eco-School-certifierade, så de letade efter HVAC-system som skulle hjälpa dem att uppnå sina utmanande hållbarhetsmål genom att använda mycket energieffektiva AHU som drivs av solenergi. 

Projektet syftade också till att skapa en säker och hälsosam miljö för både studenter och anställda, och ge dem komfort och god luftkvalitet inomhus. 

 

Lösningen

Daikin mötte slutanvändarens behov när det gäller energieffektivitet tack vare sin avancerade teknik samt skapa en god inomhusmiljö för människor. 

Inomhusluften är vanligtvis mer förorenad än utomhusluften, eftersom den innehåller ett brett spektrum av partiklar eller till och med virus. Dålig luftkvalitet inomhus är ett symptom på en ohälsosam miljö, vilket även negativt påverkar personers kognitiva förmågor eller får dem att insjukna oftare. Bra ventilationssystem kan reducera detta och skapa hälsosammare utrymmen.

Daikins luftbehandlingsaggregat hjälper till att säkerställa korrekt ventilation i lokalerna och filtrering av inomhusluften, så att personer kan andas renast möjliga luft medan de arbetar eller studerar.

Läs med här om hur mekanisk ventilation kan bidra till att minimera spridningen av Coronaviruset

Andra artiklar på ämnet

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?