Skip to main content

Köldmediet R-32 med låg GWP ersätter R-410A

Omfattande utmaningar väntar värmepumpsbranschen

Branschen står inför omfattande utmaningar. Senast 2025 ska flera traditionella köldmedium ha fasats ut, bland annat R410A som används i många av dagens värme- och kylanläggningar. Det är effektivt, men det har också en betydande nackdel. Det har en negativ påverkan på klimatet!

– Därför har EU beslutat att R410A måste ersättas med andra köldmedium som inte har samma negativa påverkan på miljön. Det arbetet ska vara avslutat fram till 2025, så det börjar bli bråttom, säger Andrea Montanari, som är VD för Daikin i Sverige.

Köldmediet R-32

Daikin är en av världens största tillverkare av ventilations- och luftkonditioneringsutrustning samt värmepumpar och kyl- och frysmaskiner för hem, företag och industrier. I samtliga produkter ingår köldmedium. Det är också Daikin som gått i bräschen för att utveckla nya effektiva köldmedium som R32, vilket är det köldmedium som många aktörer i branschen har valt att gå vidare med. Men varför ska man då välja just R32 och inte något annat?

– Det enkla svaret är att R32 har ett betydligt lägre GWP som står för Global Warming Potential. Det är ett mått på vilken inverkan ett köldmedium har på växthuseffekten om det skulle läcka ut, förklarar Andrea Montanari.

R32 har cirka 600 GWP per kilo jämfört med R410A som har runt 2000 GWP, och ligger därmed klart under EU:s nya gränsvärden.

Även om R32 bygger på Daikins egen produktutveckling har företaget fattat ett strategiskt beslut att köldmediet ska göras tillgängligt för alla som så önskar i branschen.

– Det är viktigt både för miljön och för branschen som sådan att vi tillsammans gör allt för att minimera västhuseffektens skadliga inverkan på klimatet, fastslår Andrea Montanari.

Han fortsätter:
– Även om vi äger många av patenten som ligger bakom R32 kan andra tillverkare använda detta köldmedium i sina produkter om de skriver under ett avtal. Det enda syftet med avtalet är att vi ska veta vilka som använder just vårt köldmedium. Som världens ledande tillverkare har vi ett globalt ansvar för miljön, och det är vi också beredda att ta.

Stort utbytesarbete

Fram till 2025, när de gamla köldmedierna ska ha fasats ut, måste ett stort antal anläggningar i Sverige och i resten av EU bytas ut.

– Det är ett omfattande arbete och det brådskar. 2025 kan tyckas ligga långt bort, men det är hög tid att börja fundera redan nu. Det gäller inte minst för företag, exempelvis livsmedelsbutiker, och industrier som är helt beroende av kyla för sin verksamhet, påpekar Andrea Montanari.

– Ett klokt val är att välja någon produkt där R32 ingår som köldmedium. Det är både väl dokumenterat, effektivt och säkert. Daikin har använt R32 i miljontals produkter världen över och oss veterligen har inga problem uppstått.
 

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?