Skip to main content

Sanningen bakom myterna kring luftrenare

Om du har funderat på att skaffa en luftrenare kan du ha stött på några vanliga myter som kanske gör beslutsprocessen lite förvirrande. Kommer en luftrenare för hemmabruk verkligen att förbättra inomhusluftens kvalitet? Kan luftrenare hjälpa mot mögel? Kan luftrenare ta bort damm? Låt oss ta en närmare titt på några av dessa frågor och upptäcka sanningen bakom fördelarna med att ha en luftrenare i ditt hem.

Varför finns det myter kring användningen av luftrenare?

Några av myterna kring luftrenare kan vara baserade på tidigare, lite enklare, luftrenare. Under åren har luftreningstekniken utvecklats och de moderna sofistikerade luftreningssystemen är mycket effektivare än gårdagens.

När du fortsätter att göra din efterforskning, kom ihåg att det är viktigt att välja en luftrenare av god kvalitet för att säkerställa att den verkligen gör vad den ska göra, vilket är att rena luften och skapa en hälsosammare inomhusmiljö utan att införa några ytterligare skadliga element.

Låt oss gräva djupare och undersöka några av de frågor folk har om luftrenare så att du själv kan bestämma om luftrenare är värt det.

Vanliga myter kring luftrenare

Är det hälsosamt att ha en luftrenare för hemmabruk?

Skapar luftrenare ett torrt inomhusklimat?

Kan luftrenare befukta luften?

Kan luftrenare hjälpa mot mögel?

Kan luftrenare ta bort lukter?

Kan luftrenare ta bort VOC?

Kan luftrenare ta bort damm?

Fungerar luftrenare?

Är det hälsosamt att ha en luftrenare för hemmabruk?

Ett av huvudskälen för att människor skaffar en luftrenare för hemmabruk är hälsofördelarna. Men det finns också en viss oro för att luftrenare är skadliga för vår hälsa.

Låt oss först titta på hur luftrenare kan förbättra vår hälsa. Majoriteten av människorna i Sverige  tillbringar mer tid inomhus än utomhus. Vi andas samma luft om och om igen i ett slutet utrymme och det innebär det ökad sannolikhet att vi andas in mer damm, föroreningar och allergener än vad vi skulle göra om vi var utomhus. Detta kan påverka även en vanligen frisk person genom att orsaka huvudvärk, trötthet och hudproblem. För dem som lider av allergier eller andningsproblem kan dålig luftkvalitet förvärra deras tillstånd.

Luftrenare kan också hjälpa till att förhindra spridningen av förkylning och influensa som så ofta sprids mellan familjemedlemmar. Luftrenare med HEPA-filter fångar upp bakterier och virus som finns i luften så att de inte andas in av andra. Genom att filtrera och desinficera luften för att ta bort luftburna föroreningar kan en luftrenare vara extremt fördelaktig för vår hälsa och kan till och med förbättra din sömn och ditt allmänna välbefinnande.

Så frågan kvarstår, kan luftrenare vara skadliga för hälsan? Detta kan bero på typen av luftrenare. Vissa luftrenare använder ozon för att rena luften. Detta kan vara en effektiv metod, men det finns en nackdel; ozon är giftigt.  Även om det finns säkra nivåer av ozon, kan det fortfarande orsaka problem för vissa människor som halsirritation, hosta och andningsproblem. Detta kommer naturligtvis att förstärkas hos dem med astma och luftvägssjukdomar, så det är bäst att undvika dessa typer av luftreningssystem.

Skapar luftrenare ett torrt inomhusklimat?

En vanlig myt om luftrenare är att de kommer att torka ut luften. Så är dock inte fallet. Luftrenare är inte utformade för att ta bort fukt så de kommer inte att påverka luftfuktigheten i ditt hem. Detta betyder också att en luftrenare inte hjälper till med att ta bort fukt, så om detta är ett problem i ditt hus kan du överväga ett komplett luftkonditioneringssystem som kombineras med luftrening, avfuktning och luftbefuktning, såsom Daikin Ururu Sarara.

Kan luftrenare befukta luften?

Både ja och nej. Det finns luftrenare med inbyggd luftbefuktning, men det är inte standard på alla luftrenare. Har du en väldigt torr inomhusluft och behöver öka luftfuktigheten ska du titta efter en luftrenare med inbyggd luftbefuktning. 

Kan luftrenare hjälpa mot mögel?

Det enkla svaret är ja, luftrenare kan hjälpa mot mögel. För att vara tydlig kan dock en luftrenare inte ta bort mögel eller mögel som redan finns på ytor i ditt hem, men den kan vara mycket effektiv för att ta bort mögelsporer från luften. En luftrenare med ett HEPA-filter kan fånga upp dessa luftburna mögelsvampar och förhindra att de sprids och växer på andra platser runt om i ditt hem. Flash Streamer-tekniken som används i Daikins luftrenare förstör sedan mögel och svamp, vilket gör dem inaktiva och de kan inte längre kan orsaka skada.

Kan luftrenare ta bort lukter?

Att ha en luftrenare för att ta bort obehagliga lukter från ditt hem kan vara en anledning till att vilja ha en. När allt kommer omkring är detta något påtagligt som verkar vara bevis på att din luftrenare verkligen fungerar.

Detta är inte nödvändigtvis fallet. Huruvida en luftrenare kan ta bort lukter eller inte beror verkligen på vilken teknik som används. En luftrenare med enbart ett HEPA-filter är utmärkt för att extrahera minst 99,97 % av partiklarna så små som 0,3 mikron från luften. Dock faller inte lukter i denna kategori. För att en luftrenare ska ta bort lukter måste den ha ett aktivt kolfilter för att fånga upp lukter. Daikin luftrenare har ett titanapatitfilter som kan fånga upp hushållsdofter från husdjur, cigarettrök och matlagning.

Kan luftrenare ta bort flyktiga organiska ämnen (VOC)?

När vi tänker på organiska luftföroreningar är vår första tanke ofta avgaser från trafiken. Flyktiga organiska ämnen (VOC) finns dock också i många vanliga hushållsartiklar som används i våra hem. VOC är en grupp kemikalier som avger ofta luktfria gaser och som bland annat finns i färg, matta, kompositträ, rengöringsprodukter och kosmetika. Även om många flyktiga organiska föreningar inte har någon tydlig lukt, finns de fortfarande och kan vara skadliga för vår hälsa, orsaka illamående, andfåddhet och i vissa fall kan göra oss slöa och oförmögna att fungera på vår vanliga kapacitet.

Så kan luftrenare ta bort VOC? Som med lukter kan VOC inte fångas upp av ett HEPA-filter, så en luftrenare med aktivt kolfilter behövs. Med rätt kombination av luftrenande funktioner kan VOC tas bort från luften.

Kan luftrenare ta bort damm?

Absolut! Att ha en luftrenare för dammborttagning hjälper till att hålla din inomhusluft ren och fräsch. De flesta luftrenare är utformade för att ta bort damm från luften med ett HEPA-filter och vissa kan ha ett förfiltreringssystem för att fånga upp större partiklar för att förhindra att HEPA-filtret täpps igen.

Det är viktigt att tänka på att en luftrenare kan ta bort damm från luften men inte när den redan har lagt sig på ytor. När du börjar använda din luftrenare regelbundet kommer du att upptäcka att den kommer att fånga upp de luftburna dammpartiklarna innan de har möjlighet att lägga sig så du kan förvänta dig att se en minskning av damm på dina möbler.

Fungerar luftrenare?

Med tanke på våra mytförstörande svar ovan är slutsatsen att ja, luftrenare fungerar. I slutändan kommer detta att bero på om du har en luftrenare av god kvalitet som är anpassad för att effektivt uppnå de resultat du vill ha.

Det är också viktigt att komma ihåg att för att en luftrenare ska göra sitt jobb väl måste du välja en som är lämplig för rummets storlek. En luftrenare måste också underhållas regelbundet för att säkerställa att den alltid fungerar optimalt för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö. Luftkvaliteten är viktig för vår hälsa och när vi spenderar en stor del av vår tid inomhus kan det bara vara fördelaktigt att använda en luftrenare för att rena luften vi andas.

Så nu när du har upptäckt sanningen bakom myterna om luftrenare, är du redo att ta reda på mer om hur du väljer rätt luftrenare?

Related articles

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?