Skip to main content

Vad kostar det att använda en luft/luftvärmepump som AC?

Kostnaden är låg

En vanlig missuppfattning är att det är dyrt att använda sin värmepump som luftkonditionering på sommaren. Det enkla svaret är att det faktiskt inte kostar så mycket. I snitt kostar elförbrukningen ungefär som en liten glass om dagen. 

Anledningarna till att kostnaden är låg är två:

  1. Vi har ganska få dagar per sommar då utetemperaturen är så hög att det inte räcker med att öppna en dörr eller ett fönster får att få en behaglig temperatur inomhus. Det vill säga luftvärmepumpen behöver inte kyla särskilt ofta.
  2. En luft/luftvärmepump har väldigt hög verkningsgrad i kyldrift. Den ger upp till 9 kW kyleffekt för en 1 kW el utslaget över en säsong (SEER-värdet) och beroende på modell. Detta gäller för europeiskt standardklimat, vilket är klimatet i Strasbourg. I kallare klimat, som det i Sverige, ger en värmepump ännu högre kyleffekt samtidigt som den drar mindre el.

Att använda sin luft/luft-värmepump som AC på sommaren kostar ungefär som en glass om dagen i elförbrukning.

Daikin luftvärmepump används som AC

Vad påverkar kostnaden?

För att luft/luftvärmepumpen ska vara riktigt snål i kyldrift är det viktigt att ställa in den så att den enbart ger kyla under den säsong man behöver det. På Daikins luftvärmepumpar görs det enkelt via fjärrkontrollen, se instruktionsboken för detaljer.

Kylbehovet varierar naturligtvis och det beror på många faktorer:

  • Storlek på rummet
  • Isolering
  • Instrålning genom fönster; stora fönster i söderläge har stor instrålning, små fönster mot norr har nästan ingen instrålning
  • Hur många människor som befinner sig i rummet
  • Temperaturen utomhus

Vad kostar det att kyla ett stort rum en varm sommardag?

Exempel: Kylbehov i ett rum på 30 m2 med fönster i söder i en modern villa.

Låt oss titta på ett ungefärlig uppskattning av elförbrukningen för att hålla ett stort rum, 30 m2, med stora fönster i söderläge i en modern villa svalt. Kylbehovet en varm, 27 oC, och solig sommardag uppskattas till ca 3,6 kW. Vi vill hålla rumstemperaturen normal, 21 oC, hela dagen.

En Daikin Emura 3 R 35 är varvtalsstyrd och anpassar driften efter kylbehovet. För att ge 3,6 kW kyla vid 27 oC utomhus kommer den att dra ca 0,8 kW. Om luftvärmepumpen behöver kyla 8-9 timmar en sådan här dag kommer det att gå åt ca 7 kWh om solen skiner för fullt hela tiden. I praktiken kommer det att gå åt ca 4 kWh en varm sommardag.

Daikin Emura 3 luftvärempump på en vägg i ett vardagsrum
Energrimärkningsdekal för värmepumpar

SEER energimärkning

Inom EU måste luftvärmepumpar energimärkas. För kyldrift använder man SEER, Seasonal Energy Efficiency Ratio. Den utgår från värmepumpens verkningsgrad vid olika utetemperaturer och viktar dem för att få ett genomsnittligt säsongsvärde. Den europeiska energimärkningen redovisar värdet för ett sk standardklimat, vilket är klimatet i Strasbourg i Frankrike. Ett SEER-värde på 8 betyder att luftvärmepumpen ger 8 kW kyleffekt för 1 kW el. SEER är ett bra sätt att jämföra olika luftvärmepumpars effektivitet i kyldrift. Ju högre värde, ju högre effektivitet. 

Related articles

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?