En felkod visas på enhetens användargränssnitt under en uppdatering av firmware på nätverksgateway. Vad gör jag nu?

Under firmwareuppdateringar stoppar nätverksgatewayen kommunikationen med användargränssnittet. Som en sidoeffekt visar användargränssnittet en felkod. När nätverksgatewayen är helt uppgraderad kommer kommunikationen att startas om och felet försvinner från användargränssnittet.

BRP069A6x:

Det förväntas att felkoden "U8-01" visas temporärt på användargränssnittet.

DRGATEWAYAA:

Det förväntas att felkoden "U4-66" visas temporärt på användargränssnittet.