Skip to main content

När strömbrytaren aktiveras fungerar luftutloppets luftriktare

När enheten är påslagen styr mikrodatorn luftriktarna för att bestämma deras position för initiering.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?