När strömbrytaren aktiveras fungerar luftutloppets luftriktare

När enheten är påslagen styr mikrodatorn luftriktarna för att bestämma deras position för initiering.