Skip to main content

Kan jag ändra datum och tid för enhetens användargränssnitt med appen Daikin bostadsstyrenhet?

När du lägger till din första enhet till ditt användarkonto försöker appen automatiskt uppdatera användargränssnittets datum och tid om det skiljer mer än 15 minuter från den mobila enhetens. För vissa enheter måste du däremot vid behov ändra datum och tid för användargränssnittet manuellt.

Nätverksgateway: BRP069A6x (Daikin Altherma värmepumpskonvektorsystem)

Beror på värmepumpsystemets generation:

2:a generationen: för att ändra datum och tid i enhetens användargränssnitt måste du göra detta manuellt på användargränssnittet.

3:e generationen:

  • MMI <= 5.2.0 : för att ändra datum och tid i enhetens användargränssnitt måste du göra detta manuellt på användargränssnittet.
  • MMI = 5.2.0 : datum och tid kan synkroniseras automatiskt med det för din mobila enhet

Nätverksgateway: DRGATEWAYAA (Daikin gaskondenspannesystem)

Datum och tid kan synkroniseras automatiskt med det för din mobila enhet

När automatisk synkronisering av datum och tid är möjlig gör du på följande sätt:

1. Tryck på kugghjulsikonen på startskärmen

2. Välj "Datum och tid"

3. Välj "Synkronisera med datum och tid för mobil enhet"

4. Fortsätt genom att klicka på popupmeddelandet.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?