Kan jag genomföra ändringar av nätverksinställningar (gateway) med appen Daikin bostadsstyrenhet?

Nej, det går inte. För mer information om nätverksinställningar, se installatörens referensguide för den tillämpliga nätverksgatewayen.