Skip to main content

Kalldrag

Kalldrag associeras ibland med luftkonditioneringar, och detta kan faktiskt orsakas av felaktigt utformade system. Det är därför viktigt att ta placeringen av inomhusenheten och dess luftfördelningsmönster i beaktning vid utformningen av luftkonditioneringen. 

Takhöjden måste också beaktas. Tillverkare av luftkonditioneringsutrustning antar i allmänhet att den optimala takhöjden för ett direkt expansionsystem är mellan 2,7 och 3,5 m. Kall luft på ca 16°C som tillförs från denna höjd kan blandas med varmare rumsluft innan den når personnivå, vilket därmed eliminerar känslan av kalldrag. I tillämpningar som inte uppfyller denna allmänna standard kan ett luftkonditioneringssystem av hög kvalitet finjusteras för att kompensera för detta. 

Uppenbarligen har placering av enheten, takhöjd och utformning en stor inverkan på kalldrag, eller bristen på den. Att förklara detta kräver några kommentarer om egenskaperna hos kall luft. Kall luft har en tendens att "fastna" i taket en stund innan den sjunker. Detta kallas "coandaeffekten" och hjälper den kalla luften och den omgivande luften att blandas innan den sjunker ner i rummet.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?