Skip to main content

Hur kan jag avbryta funktionen WPS-ihopparning på WLAN-adaptrar?

Håll nere [SETUP]-knappen i 3 sekunder och WPS-ihopparning avbryts.

Uppmärksamma: Denna funktion är inte tillgänglig på WLAN-adapter FW version 2.0.2 eller tidigare. I dylika fall, vänta i ca 2-3 minuter innan WPS-ihopparningen gör en time-out.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?