Skip to main content

Hur kan jag synkronisera BRC1E Auto-driftläget mellan appen Daikin Residential Controller och en Sky Air-enhet?

För BRC1E

För att synkronisera det automatiska driftläget mellan appen Daikin Residential Controller och den trådbundna fjärrkontrollen The Sky Air, gör på följande sätt:

Installera och anslut BRC1E53 (eller nyare) fjärrkontroll till Sky Air inomhusenheten. För installationer som använder BRC1E, se ”Hur kan jag synkronisera BRC1H Auto-driftläget mellan appen Daikin Residential Controller och en Sky Air-enhet?” FAQ-punkter.
Ställ in minsta börvärdesdifferensvärde till ”Ingen” (None) på fjärrkontrollen. Se nedanstående steg för mer information.

Ställa in minsta börvärdesdifferensvärde på fjärrkontrollen.

1. Tryck på och håll in cancel-knappen under 4 sekunder eller mer för att komma till serviceläge.

Trådansluten fjärrkontroll cancel-knapp

2. Välj menyn ”Min Setpoint Differential”.

Markerad ’Min Setpoint Differential' på den trådanslutna fjärrkontrollens display

3. Välj inställningen ”None”.

Markerad ’None' på den trådanslutna fjärrkontrollens display

För att synkronisera rumstemperaturen mellan appen Daikin Residential Controller och den trådanslutna fjärrkontrollen Sky Air, konfigurera fältinställningarna på den trådanslutna fjärrkontrollen:

  1. Avaktivera fjärrkontrollens termostat, se stegen nedan för mer information.
  2. Aktivera inomhusenhetens termostat, se stegen nedan för mer information.

Steg på fjärrkontrollen

  1. Tryck på och håll in cancel-knappen under 4 sekunder eller mer för att komma till serviceläge.

Fjärrkontroll med markerade avbrottsknappar

2. Välj menyn ”Field Settings”.

Fjärrkontroll med markerad meny ’Field settings’

3. Avaktivera termostaten på fjärrkontrollen. Ställ ”Mode” till 10 och ändra värdet ”2- *” till ”2-02”.

Fjärrkontroll med markerad”Mode 10”
Fjärrkontroll med markerad ”2-02”

4. Aktivera inomhusenheten termostat Ställ ”Mode” till 1c och ändra värdet ”1- *” till ”1-01”.

Fjärrkontroll med markerat läge ”1c”
Fjärrkontroll med markerad ”1-01” i läge 1c

5. Tryck på knappen Menu/OK för att spara den ändrade inställningen. Välj ”Yes” för att bekräfta.

Fjärrkontroll med markerat ”Ja” på Spara inställningarna

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?