Skip to main content

Hur kan jag synkronisera BRC1H Auto-driftläget mellan appen Daikin Residential Controller och en Sky Air-enhet?

För BRC1H

För att synkronisera det automatiska driftläget mellan appen Daikin Residential Controller och den trådbundna fjärrkontrollen Sky Air, gör på följande sätt:

  1. Installera och anslut BRC1H fjärrkontroll till Sky Air inomhusenheten. För installationer som använder BRC1H, se ”Hur kan jag synkronisera BRC1H Auto-driftläget mellan appen Daikin Residential Controller och en Sky Air-enhet?” FAQ-punkter.
  2. Ställ in börvärdeslogiken till ”Indoor unit” (Inomhusenhet) i appen Madoka Assistant.

Ändra börvärdeslogiken med appen Madoka Assistant

1. Öppna senaste version av appen Madoka Assistant.
2. Aktivera avancerade inställningar:

1. Gå till huvudmenyn.
2. Välj ”About” (Om). Notera att från och med Madoka Assistant version 1.10 kommer ”Advanced Settings” (Avancerade inställningar) att finnas tillgängliga under ”App Settings”(Appinställningar) istället för under ”About” (Om).

Huvudmenyn i appen Madoka assistant

3. Välj ”Advanced Settings” (avancerade inställningar).

Skärmen About (Om) i appen Madoka assistant

4. Slå på ”Advanced Settings” (Avancerade inställningar). Ett varningsmeddelande visas.

Fönstret Warning Advanced Settings (Varning Avancerade inställningar) i appen Madoka Assistant

5. Tryck på ”I understand”(Jag förstår) . Advanced Mode (Avancerat läge) är nu aktiverat.

3. Gå till ”Unit settings” (Enhetsinställningar)

Fönstret Unit Settings (Enhetsinställningar) i appen Madoka Assistant

4. Välj ”Setpoint logic” (Börvärdeslogik).

Fönstret Setpoint logic (Börvärdeslogik) i appen Madoka Assistant

5. Välj alternativet ”indoor unit”(inomhusenhet) och tryck på ”Apply” (Använd).

För att synkronisera rumstemperaturen mellan appen Daikin Residential Controller och den trådanslutna fjärrkontrollen Sky Air, konfigurera fältinställningarna på den trådanslutna fjärrkontrollen antingen med appen Madoka Assistant eller direkt via den trådanslutna fjärrkontrollen. Se nedanstående steg för mer information.

Konfigurera fältinställningar med appen Madoka Assistant

1. Öppna senaste version av appen Madoka Assistant.
2. Aktivera avancerade inställningar:
1. Gå till huvudmenyn.
2. Välj ”About” (Om).

Hemskärmen i appen Madoka assistant

3. Tryck på ”Application version” (Applikationsversion) 5 gånger för att aktivera installationsläget.

Skärmen About (Om) i appen Madoka assistant

4. Ställ installationsläget på ”Temporary” (Tillfälligt).

Installationsläge ”Temporary” (Tillfälligt) i appen Madoka assistant

5. Återgå till hemskärmen och välj fjärrkontrollen.
6. Gå till ”Unit settings” (Enhetsinställningar) från inställningsmenyn.

Fönstret Unit Settings (Enhetsinställningar) i appen Madoka Assistant

7. Gå till ”Field Settings” (Fältinställningar)

Fönstret Field Settings (Fältinställningar) i appen Madoka Assistant

8. Välj post 02 under "Mode 10" och ställ in värdet till 02.

Skärmen Edit Field (Redigera fält) - Mode 10, Value 02

9. Välj post ”01 Thermostat sensor” (termostatsensor) under ”Mode 1c” och ställ in värdet till ”01 - Indoor unit thermistor” (01 - termistor inomhusenhet).

Skärmen Edit Field (Redigera fält) - Mode 1c, Value 01

10. Tryck på ”Apply” (Tillämpa) i övre högra hörnet. Bekräfta genom att trycka på "Apply" igen i popup-fönstret.

Popup-fönster Apply Setting (Tillämpa inställning) i appen Madoka Assistant

11. Välf ”Apply to remote controller” (Tillämpa till fjärrkontroll).

Apply Remote Controller (Tillämpa till fjärrkontroll) i appen Madoka Assistant

12. Kontrollera att fjärrkontrollen startar om. De nya inställningarna tillämpas när fjärrkontrollen har startat om.

Restarting Controller (startar om styrenhet) i appen Madoka Assistant

Konfigurera fältinställningarna på den trådanslutna fjärrkontrollen


Notera att du inte behöver konfigurera fältinställningarna på den trådanslutna fjärrkontrollen om du redan har konfigurerat dem med appen Madoka Assistant (se ovan).

1. Tryck på mittknappen (cirkel) och håll den intryckt tills informationsskärmen visas

Mittknapp (cirkel) på den trådanslutna fjärrkontrollen

2. Tryck på vänster knapp (minus) och mittknappen (cirkel) samtidigt och håll dem intryckta tills installationsmenyn öppnas.

Vänster och mittknapp på den trådanslutna fjärrkontrollen

3. Navigera till fältinställningsmenyn för inomhusenheten. Menyikonen visar ett dokument med en skiftnyckel framför.

Skiftnyckel för dokumentet fältinställningar för trådansluten fjärrkontroll

4. Välj läge 10 och bekräfta ditt val.

Bekräfta läge 10 för trådansluten fjärrkontroll

5. Ändra inställningen (SW) till 02 och ställ in värdet till 02.

Trådansluten fjärrkontroll SW till 02

6. Bekräfta ditt val.

Trådansluten fjärrkontroll bekräfta SW till 02

7. Välj läge 1c och bekräfta ditt val.

Bekräfta läge 1c för trådansluten fjärrkontroll

8. Ändra inställningen (SW) till 01 och ställ in värdet till 01. Bekräfta ditt val.

Trådansluten fjärrkontroll bekräfta SW till 01

9. Välj "X" i fältinställningsmenyn för att återgå till föregående meny.

Trådansluten fjärrkontroll välj X

10. I installationsmenyn navigerar du till och väljer pilikonen för att starta om den trådanslutna fjärrkontrollen och tillämpa de nya inställningarna.

Trådansluten fjärrkontroll pilikon för omstart

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?